Про внесення зміни до статті 24-1 Кодексу законів про працю України
Верховна Рада України; Закон від 18.05.20102266-VI
Документ 2266-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2010
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 24-1
Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.356 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 24-1 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
після слів "фізична особа" доповнити словами "або за нотаріальним
дорученням уповноважена нею особа".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього
Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 травня 2010 року
N 2266-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...