Про оренду державного та комунального майна
Верховна Рада України; Закон від 10.04.19922269-XII