Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врегулювання порядку визначення розміру [...]
Верховна Рада України; Закон від 01.06.20102302-VI
Документ 2302-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2010
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо врегулювання порядку визначення розміру аліментів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.483 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
1) статтю 183 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Якщо після збільшення встановленого законом мінімального
розміру аліментів на дитину розмір аліментів, визначений судом у
частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини, буде меншим
ніж мінімальний розмір аліментів, передбачений частиною другою
статті 182 цього Кодексу, одержувач аліментів має право звернутися
до суду з позовом про відповідне збільшення розміру аліментів до
платника аліментів";
2) частину першу статті 192 доповнити словами "та в інших
випадках, передбачених цим Кодексом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2302-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...