Про акредитацію органів з оцінки відповідності
Верховна Рада України; Закон від 17.05.20012407-III