Про організації роботодавців
Верховна Рада України; Закон від 24.05.20012436-III