Про приєднання України до Метричної конвенції
Верховна Рада України; Закон від 23.05.20182445-VIII