Про службу в органах місцевого самоврядування
Верховна Рада України; Закон від 07.06.20012493-III