Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 12.04.2017265
Документ 265-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2017
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2017 р. № 265
Київ

Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3196; 2008 р., № 84, ст. 2815; 2012 р., № 52, ст. 2079, № 68, ст. 2775), і Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771; 2007 р., № 46, ст. 1887; 2008 р., № 63, ст. 2131, № 84, ст. 2815; 2009 р., № 48, ст. 1618; 2011 р., № 38, ст. 1559; 2012 р., № 52, ст. 2079, № 68, ст. 2775; 2015 р., № 40, ст. 1214; 2016 р., № 30, ст. 1204), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 265

ЗМІНИ,
що вносяться до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

1. Доповнити примітку У036 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208, абзацом такого змісту:

“Смуга радіочастот 216-219 МГц може використовуватися на вторинній основі сухопутною рухомою службою для передавання телеметричної інформації під час проведення сейсморозвідувальних робіт, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади. Використання обмежується територією Полтавської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей.”.

2. У Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815:

1) доповнити План після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

“Д04 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам (телерадіоорганізаціям, журналістам, міжнародним технічним партнерам тощо) на кожний радіоелектронний засіб з обмеженням місць (території) встановлення (використання) на визначений таким дозволом строк з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - тридцять перший вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять другим;

2) у розділі I:

позиції 10 і 11 викласти в такій редакції:

“10. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

рухома

радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


33,2-40,98 МГц
41,3-44 МГц

смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Т01, Д01

сухопутна рухома

радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


47-48,5 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Т01, Д01

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184216-219 МГц

РЕЗ телеметрії не повинні створювати завад РЕЗ радіомовної служби та вимагати захисту від них. Експлуатація РЕЗ телеметрії здійснюється до впровадження цифрових систем телевізійного мовлення DVB-T2 і радіомовлення T-DAB. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 1 Вт
Т01, Д02

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

150,05-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2
Т01, Д01

11. Радіозв’язок берегових та суднових станцій

морська рухома

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужбплан частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.79, 5.79A, 5.84

416-453 кГц

Т01, Д01, Д03


454 кГц
458 кГц
461,5-489,5 кГц
490 кГц
500 кГц
505,5 кГц
510,5-526 кГц

Т01, Д01, Д03

ГОСТ 22579

план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.90; 5.92
ITU-R M.1173

1635-1810 кГц
2045-2141,5 кГц

Т01, Д01, Д03

резолюція п’ятої регіональної конференції МСЕ “Женева-85”

1621 кГц
2156 кГц

радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі
Т01, Д01, Д03


2142,5-2155,5 кГц
2170,5 кГц
2191 кГц
2625 кГц
2650 кГц

Т01, Д01, Д03

примітки РР МСЕ 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.129
додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення)
додаток 25 РР МСЕ (план виділення) ITU-R M.493-10
M.821-1
M.822-1
M.1082-1
M.1173

4063-4438 кГц

радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв’язку із станціями морської рухомої служби у разі біди і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування
Т01, Д01, Д03

6200-6525 кГц

Т01, Д01, Д03

8100-8815 кГц

радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях
Т01, Д01

ГОСТ 22579
норми 18-85


16360-17410 кГц

Т01, Д01, Д03

18780-18900 кГц
19680-19800 кГц
22000-22855 кГц
25070-25210 кГц
26100-26175 кГц

Т01, Д01, Д03

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб


ГОСТ 22579


2620 кГц

Т01, Д01, Д03

ДСТУ 4184

EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025

додаток 18 РР МСЕ
ITU-R M.489-2

156,025-157,925 МГц
160,625-162,025 МГц

смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц, 160,625-162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1
Т01, Д01, Д03”;

доповнити розділ позиціями 37.1 і 52.1 такого змісту:

“37.1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

EN 300 401
ETSI EN 302 077-1

ETSI EN 302 077-2
ETSI EN 303 345

регіональна угода “Женева-06”
ITU-R BS.1660-7

174-230 МГц

смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів Д01”;

“52.1. Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня

фіксована, рухома
ECC Report 204
ECC Report 219
ERC/REC 25-10
рішення Комісії ЄС 2016/339
CEPT Report 52
резолюція 229 МСЕ-Р
ECC/REP 76

30,01-48,975 МГц
440-442,125 МГц
442,525-447,74 МГц
448,14-694 МГц
2010-2025 МГц
2100-2110 МГц
2200-2290 МГц
2300-2400 МГц
2400-2500 МГц
5150-5350 МГц
5470-5670 МГц
5725-5850 МГц
6,4-7,85 ГГц
8,025-8,5 ГГц
21,2-23,6 ГГц
47,2-50,2 ГГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ електронного збору новин та PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуга радіочастот 33-48,975 МГц використовується відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д04

рухома

150,05-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц
413-420 МГц
423-430 МГц
440-442,125 МГц
442,525-447,74 МГц
448,14-470 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації радіомереж ультра-короткохвильового або транкінгового радіозв’язку із застосуванням базової станції з потужністю випромінювання до 20 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц використовуються переважно як парні. Смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц використовуються переважно відповідно до додатка 2 Д04


440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-470 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації безпосереднього або конвенціонального зв’язку з потужністю випромінювання ношених станцій до 1 Вт, вожених - до 5 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

радіомовна, малопотужні радіозастосування
рішення Комісії ЄС 2014/641/EU
ERC/RЕС 70-03
ERC/REC 25-10

174-230 МГц
470-694 МГц
694-790 МГц
821-832 МГц
1785-1804,8 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

фіксована супутникова, рухома супутникова
CEPT/ERC/REC 13-03
CEPT/ERC/REC 11-01
ECC/DEC/(05)10

1525-1559 МГц
1610,6-1660,5 МГц
2483,5-2500 МГц
3400-4200 МГц
4500-4800 МГц
5725-5920 МГц
5925-7025 МГц
10,7-11,7 ГГц
12,5-13,25 ГГц
13,75-14,5 ГГц
17,3-21,2 ГГц
27,5-31 ГГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин (VSAT-терміналів та SNG) визначаються Генеральним штабом Збройних Сил і зазначаються в особливих умовах дозволу на експлуатацію Д04

фіксована
ERC/REC 12-09
ECC/REC/(09)01

57-64 ГГц

РЕЗ використовуються в режимі “точка-точка” за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04

ECC/REC/(05)07
ECC Report 124
ITU-R RA.1031-2
резолюція 750 (ВКР-12)

74-76 ГГц
84-86 ГГц

РЕЗ використовуються в режимі “точка-точка” за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04”.


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...