Про рекламу
Верховна Рада України; Закон від 03.07.1996270/96-ВР