Про охорону атмосферного повітря
Верховна Рада України; Закон від 16.10.19922707-XII