Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів
Верховна Рада України; Закон від 06.07.20052739-IV
Документ 2739-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.07.2017, підстава 2098-19
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації
транспортних засобів
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.435 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.93
N 427-V ( 427-16 ) від 06.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.68
N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.219 -
Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду
N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009
N 5177-VI ( 5177-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.360
N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017, ВВР, 2017, N 32, ст.344 }

З метою регулювання відносин щодо ввезення на митну територію
України та проведення першої державної реєстрації ввезених або
виготовлених в Україні транспортних засобів, а також поетапного
запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до
транспортних засобів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005, N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 -
Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009; в редакції
Закону N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017 }

{ Стаття 1 втратила чинність у зв'язку із вступом України до
СОТ. Додатково див. статтю 3-1 цього Закону }

2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу
та першу державну реєстрацію в Україні ввезених транспортних
засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в
Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не
нижче рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та
національними стандартами (щонайменше за умови відповідності
вимогам рівня "B" ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B","C","D"
ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від
особливостей конструкції транспортних засобів): { Абзац перший
частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017 }
- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів
(сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди
товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ) - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1
липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на
митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня
2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005
року включно видано сертифікати відповідності; { Абзац другий
частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5177-VI ( 5177-17 ) від 06.07.2012 }
- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального
призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ) - з 1 січня 2007 року. { Абзац третій частини першої
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5177-VI
( 5177-17 ) від 06.07.2012 }
Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та
першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами
товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ) як вироблених в Україні, так і ввезених на митну
територію України, нових і таких, що були в користуванні,
здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам: { Абзац
перший частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017 }
не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2013 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня
"ЄВРО-3" як обов'язкових;
не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2014 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня
"ЄВРО-4" як обов'язкових;
не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до 31 грудня 2015 року включно;
не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2020 року, за винятком
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну
територію України до 31 грудня 2019 року включно. { Абзац п'ятий
частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2098-VIII ( 2098-19 ) від 08.06.2017 } { Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 694-VI
( 694-17 ) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від
14.07.2009; в редакції Закону N 5177-VI ( 5177-17 ) від
06.07.2012 }
{ Стаття 2 в редакції Закону N 3151-IV ( 3151-15 ) від
30.11.2005 }
2-1. Екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня
екологічних норм, процедури підтримання відповідного екологічного
рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їх
експлуатації визначаються згідно з особливостями конструкції
транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних
технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів
обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або
використані на колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих
приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих
до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері
транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 694-VI
( 694-17 ) від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від
14.07.2009; в редакції Закону N 5177-VI ( 5177-17 ) від
06.07.2012 }
3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних
засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів,
є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності,
виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме
рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний
засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або іншому рівню). Позначення рівня
екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути
внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005, N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 -
Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 18-рп/2009 ( v018p710-09 ) від 14.07.2009; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5177-VI ( 5177-17 ) від 06.07.2012 }
3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність з дня вступу
України до Світової організації торгівлі. { Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 427-V ( 427-16 ) від 06.12.2006 }
3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на
транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України
тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на
постійне місце проживання до України. { Закон доповнено статтею 3-2 згідно із Законом N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005 }

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 3151-IV ( 3151-15 )
від 30.11.2005 }

{ Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3151-IV ( 3151-15 )
від 30.11.2005 }

6. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
регулювання ринку автомобілів в Україні" ( 2134-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) виключити.
7. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України" ( 1637-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368)
виключити.
8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2739-IV

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...