Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про культурне співробітництво
Україна, Німеччина; Угода, Міжнародний документ від 15.02.1993
Документ 276_056, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.02.1993
 

               Угода 
між Урядом України та Урядом
Федеративної Республіки Німеччина
про культурне співробітництво

Дата підписання: 15.02.1993 Дата набуття чинності: 19.07.1993
Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина,
прагнучи зміцнювати відносини між обома країнами та
поглиблюючи взаєморозуміння,
виходячи з переконання, що культурний обмін сприяє
співробітництву між народами, а також розумінню культури,
духовного життя і життєвого укладу народів,
беручи до уваги історичний внесок народів України і Німеччини
у спільну культурну спадщину Європи і усвідомлюючи те, що плекання
і збереження культурних надбань є обов'язковим завданням,
бажаючи розвивати культурні зв'язки між народами обох країн в
усіх галузях, включаючи освіту і науку,
погодились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони прагнутимуть до поширення взаємних знань
про культуру обох країн, розвиватимуть культурне співробітництво в
усіх галузях та на всіх рівнях і сприятимуть тим самим
усвідомленню європейської культурної самобутності.
Стаття 2
З метою кращого ознайомлення з мистецтвом, літературою та
іншими спорідненими з ними галузями культури одна одної Договірні
Сторони вживатимуть відповідних заходів і, в рамках своїх
можливостей, сприятимуть, зокрема:
- проведенню гастролей артистів та художніх колективів,
організації концертів, спектаклів та інших культурних заходів;
- обміну виставками, а також організації доповідей і лекцій;
- організації взаємних поїздок діячів різних сфер культурного
життя, зокрема літератури, музики, образотворчого сценічного
мистецтва, народної творчості для розвитку співробітництва, обміну
досвідом, а також участі у конференціях, конкурсах та інших
подібних заходах;
- поширенню контактів між видавництвами, бібліотеками,
архівами й музеями, а також обміну відповідними спеціалістами та
матеріалами;
- перекладу творів художньої, наукової та спеціальної
літератури.
Стаття 3
1. Договірні Сторони прагнутимуть забезпечити усім
заінтересованим особам широкий доступ до вивчення мови,
ознайомлення з культурою, літературою та історією другої країни.
З цією метою вони підтримуватимуть, у міру своїх можливостей,
відповідні державні та приватні ініціативи і установи, а також
надаватимуть змогу і полегшуватимуть реалізацію в своїй країні
програм сприяння другої Сторони, включаючи підтримку ініціатив та
закладів на місцевому рівні.
2. Це стосується поширення мовних знань і подальшого
поліпшення викладання мов у школах, вищих та інших навчальних
закладах, включаючи центри освіти дорослих. Договірні Сторони
заохочуватимуть, зокрема:
- направлення викладачів, лекторів та
спеціалістів-консультантів;
- надання підручників та учбових посібників, а також
співпрацю при підготовці нових підручників та інших учбових
матеріалів;
- стажування вчителів і студентів на курсах підготовки та
підвищення кваліфікації, що проводитимуться другою Стороною, а
також обмін досвідом у використанні сучасних технічних засобів
викладання іноземних мов;
- використання можливостей радіо і телебачення для вивчення і
поширення відповідно мови другої країни.
3. Договірні Сторони заохочуватимуть співпрацю з метою
відображення історії, географії та культури другої країни у
підручниках, яке сприяло б кращому взаєморозумінню.
Стаття 4
1. Договірні Сторони підтримуватимуть співпрацю в усіх її
формах у галузях науки й освіти на всіх рівнях, включаючи
співробітництво вищих учбових закладів, наукових установ і
організацій, загальноосвітніх і професійних шкіл, організацій і
установ позашкільної професійної освіти й підвищення кваліфікації
дорослих, органів управління шкільною і професійною освітою, інших
навчальних і дослідницьких закладів та їхніх адміністрацій,
бібліотек та архівів. Вони заохочуватимуть ці установи у своїх
країнах:
- до співробітництва з усіх питань, що становлять спільний
інтерес;
- підтримувати поїздки делегацій і окремих осіб з метою
інформації та обміну досвідом, а також для участі в наукових
конференціях та симпозіумах;
- підтримувати обмін науковцями, викладацьким та
адміністративним персоналом вищих учбових закладів, викладачами
шкіл, професійно-технічних училищ та інших навчальних закладів,
аспірантами, студентами, учнями шкіл та ПТУ з метою стажування,
навчання та науково-дослідної роботи;
- полегшувати, наскільки можливо, у рамках чинних правил,
доступ до архівів, бібліотек та подібних установ, їхнє наукове
використання, а також підтримувати обмін у галузі інформації,
документації та репродукції архівних матеріалів;
- сприяти обміну науковою, педагогічною та
дидактично-методичною літературою, учбовими і наочними
посібниками, інформаційними матеріалами й учбовими фільмами для
учбових і науково-дослідних цілей, а також організації відповідних
спеціалізованих виставок;
- сприяти зв'язкам між вищими учбовими закладами та іншими
культурними й науковими установами.
2. Договірні Сторони заохочуватимуть співробітництво в галузі
збереження, реставрації і охорони культурних цінностей та
історичних пам'яток.
Стаття 5
Договірні Сторони мають намір, у міру своїх можливостей,
надавати студентам і науковцям другої країни стипендії для
навчання, підвищення кваліфікації та проведення наукових
досліджень, а також сприяти обміну в галузі освіти й науки
належним чином іншими заходами, включаючи полегшення видачі
дозволу на перебування і поліпшення умов перебування у країні, що
приймає.
Стаття 6
1. Договірні Сторони вивчать передумови визнання для учбових
цілей документів про навчання та дипломів про закінчення вищих
учбових закладів другої країни.
2. Шляхом обміну експертними групами буде зібрано необхідну
інформацію і виявлено можливість досягнення окремої домовленості з
питань еквівалентності зазначених документів.
Стаття 7
Договірні Сторони надають великого значення співробітництву у
галузі підготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів та
керівних кадрів у галузі економіки з метою розвитку відносин між
обома країнами. Вони всіляко підтримуватимуть це співробітництво.
Стаття 8
Договірні Сторони вважать співробітництво у галузі освіти
дорослих важливим внеском у справу поглиблення своїх зв'язків і
заявляють про свою готовність підтримувати це співробітництво.
Стаття 9
Договірні Сторони підтримуватимуть у рамках своїх можливостей
співробітництво між відповідними організаціями у галузі кіно,
телебачення та радіомовлення в обох країнах, а також виробництво і
обмін фільмами та іншими аудіовізуальними засобами, які
відповідають цілям цієї Угоди. Вони заохочуватимуть
співробітництво у книговидавничій справі.
Стаття 10
Договірні Сторони надаватимуть можливість прямих контактів
між громадськими групами та об'єднаннями, включаючи профспілки,
церкви, релігійні громади, політичні, культурні та інші фонди.
Вони заохочуватимуть такі неурядові організації до співробітництва
і проведення заходів, які служать цілям цієї Угоди.
Стаття 11
Договірні Сторони сприятимуть молодіжному обміну та
співробітництву у галузі роботи з молоддю та установами з питань
соціальної підтримки молоді.
Стаття 12
Договірні Сторони заохочуватимуть зустрічі спортсменів,
тренерів, спортивних керівників та спортивних команд обох країн,
а також сприятимуть у рамках своїх можливостей співробітництву в
галузі спорту, включаючи фізичне виховання і спорт у школах, вищих
та інших учбових закладах.
Стаття 13
Договірні Сторони забезпечують громадянам України німецького
походження в Україні, як і німецьким громадянам українського
походження у Федеративній Республіці Німеччина, зважаючи на їх
вільний вибір, можливість зберігати мову, культуру, національні
традиції, а також вільно сповідувати релігію. Виходячи з цього,
вони створюватимуть умови і полегшуватимуть згідно з чинним
законодавством проведення заходів другої Сторони, що сприяють цим
особам та їхнім організаціям. Крім цього, вони належним чином
враховуватимуть інтереси цих громадян у рамках загальних програм
сприяння.
Стаття 14
Договірні Сторони заохочуватимуть партнерське співробітництво
на регіональному й місцевому рівнях, включаючи культурні зв'язки
між порідненими містами обох країн.
Стаття 15
1. Договірні Сторони, у рамках чинного внутрішнього
законодавства і на умовах, які підлягають узгодженню між ними,
підтримуватимуть створення і діяльність на своїх територіях
культурних установ другої Договірної Сторони.
2. Культурними установами відповідно до пункту 1 є установи,
які повністю або переважно фінансуються з державного бюджету:
інститути культури, культурні центри, установи і представництва
наукових організацій, науково-дослідні установи, загальноосвітні
та професійні школи, установи для підготовки і підвищення
кваліфікації викладачів, центри освіти дорослих, заклади
професійної підготовки і підвищення кваліфікації, бібліотеки та
читальні зали.
3. Статус зазначених у пунктах 1 і 2 культурних установ,
фахівців, які відряджені для роботи в них, а також фахівців, які
відряджені Договірними Сторонами в рамках культурного
співробітництва з окремими офіційними дорученнями, визнається у
Додатку до цієї Угоди, який є складовою частиною Угоди і набуває
чинності одночасно з нею.
Стаття 16
Договірні Сторони погоджуються, що втрачені або незаконно
вивезені культурні цінності, що знаходяться на їхніх територіях,
будуть повернуті власникові або його правонаступнику. Переговори з
цього питання розпочнуться найближчим часом.
Стаття 17
Представники Договірних Сторін в разі потреби або на прохання
однієї з Сторін зустрічатимуться як Змішана Комісія по черзі в
Україні і Федеративній Республіці Німеччина для підведення
підсумків обмінів у рамках цієї Угоди та розробки рекомендацій і
програм подальшого культурного співробітництва. Деталі
погоджуватимуться по дипломатичних каналах.
Стаття 18
1. Ця Угода набуває чинності з дати обміну письмовими
повідомленнями, що підтверджують виконання кожною Договірною
Стороною вимог внутрішнього законодавства, необхідних для набуття
нею чинності.
Датою набуття чинності цієї Угоди буде день надходження
останнього з зазначених повідомлень.
2. З моменту набуття чинності цією Угодою припиняє свою дію
між Україною і Федеративною Республікою Німеччина Угода між Урядом
Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про культурне співробітництво від 19 травня
1973 року.
Стаття 19
Ця Угода укладається строком на 5 років. Після цього вона
автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить письмово другу
Сторону про свій намір припинити її дію. При цьому Угода припинить
свою чинність через шість місяців після того, як таке повідомлення
надійде до другої Сторони.
Здійснено в м. Києві 15 лютого 1993 року у двох примірниках,
кожний українською і німецькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд За Уряд Федеративної
України Республіки Німеччина
(підпис) (підпис)
Додаток
до Угоди між Урядом України
та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про
культурне співробітництво
1. Положення цього Додатка стосуються зазначених у Статті 15
Угоди культурних установ, фахівців, які відряджені для роботи в
них, а також інших фахівців, які направляються Договірними
Сторонами з окремими офіційними дорученнями в рамках
співробітництва в культурній, науковій або педагогічній галузі.
2. Договірні Сторони гарантують культурним установам
безперешкодне виконання будь-якої властивої для їхнього виду
діяльності роботи і вільний доступ громадськості до будинків та
приміщень цих установ, а також інших місць, де ці установи
проводять свої заходи.
3. Культурні установи та фахівці, які відряджені, можуть
встановлювати в країні перебування з усіх питань, що стосуються
їхньої діяльності, безпосередні зв'язки з державними установами й
організаціями, адміністративно-територіальними одиницями та їхніми
органами, а також установами, товариствами, об'єднаннями,
асоціаціями, фондами та приватними особами.
4. Договірні Сторони надають культурним установам другої
Договірної Сторони податкові пільги стосовно обороту за виконану
ними роботу відповідно до чинного законодавства і правил країни,
що приймає.
5. Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства і
правил на основі взаємності забезпечують звільнення від митних
платежів та інших стягнень за ввезення і зворотне вивезення
обладнання, експонатів (у тому числі технічних приладів, книг,
журналів, аудіовізуальних та інших матеріалів) і транспортних
засобів, що ввозяться винятково з метою забезпечення роботи
культурних установ.
6. Обладнання культурних установ, включаючи технічні прилади
та матеріали, а також інше їхнє майно, є власністю Договірної
Сторони, що їх направила.
7. Чисельність фахівців, які відряджені до культурних
установ, має відповідати характеру і обсягу завдань, що виконує
кожна з цих установ.
8. До фахівців, які відряджені для роботи в культурних
установах, прирівнюються фахівці, які направляються з окремими
офіційними дорученнями і працюють у культурній, науковій або
педагогічній галузі.
9. Особи, зазначені у п. 1, які є громадянами країни, що їх
направляє, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними,
одержують за заявою дозвіл на перебування від компетентних органів
країни, що приймає, безкоштовно. Дозвіл на перебування видається у
пріоритетному порядку і надає право на багаторазовий в'їзд і виїзд
протягом чинності дозволу на перебування.
10. Членами сімей у розумінні цього Додатку є подружжя і
неповнолітні неодружені діти, які проживають разом з ними.
11. Дозволи на перебування, передбачені в п. 9, мають
запитуватися в дипломатичному або консульському представництві
країни, що приймає, перед виїздом. Заяви щодо продовження дозволу
на перебування можна подавати в країні, що приймає.
12. Фахівці, які відряджені, а також їхні подружжя, не
потребують дозволу на трудову діяльність в культурних установах.
13. Договірні Сторони на основі взаємності нададуть особам,
зазначеним у п. 1, а також членам їхніх сімей таку ж свободу
пересування на своїй території, як і іншим офіційним представникам
іноземних держав.
14. Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства і
правил на основі взаємності забезпечують звільнення від митних
платежів та інших стягнень за ввезення і зворотне вивезення:
- речей, в тому числі транспортних засобів, які під час
переїзду знаходяться в особистому користуванні осіб, зазначених у
п. 1, та членів їхніх сімей, та використовувалися ними не менше
шести місяців за місцем їхнього попереднього проживання;
- медикаментів, призначених для особистого вжитку;
- надісланих поштою подарунків, які призначені для власного
користування.
15. Договірні Сторони сприятимуть особам, зазначеним у п. 1,
і членам їхніх сімей при реєстрації ввезених ними транспортних
засобів.
16. Предмети, ввезені згідно з п. 5 і п. 14, можуть бути
безкоштовно відчужені або продані у країні, що приймає, відповідно
до чинного законодавства і правил лише тоді, якщо будуть сплачені
нестягнені митні платежі та інші збори, або якщо ці предмети
знаходились у вжитку на території країни, що приймає, щонайменше
протягом трьох років.
17. Оподаткування заробітку осіб, зазначених у п. 1,
здійснюється відповідно до чинних домовленостей між Україною і
Федеративною Республікою Німеччина з метою уникнення подвійного
оподаткування доходів і майна, а також відповідно до чинного
законодавства.
18. Інші питання, пов'язані з оподаткуванням культурних
установ та їхніх співробітників, у разі потреби, регулюватимуться
по можливості шляхом обміну нотами.
19. У заходах культурних установ можуть брати участь і
виступати особи, які не є громадянами Договірних Сторін.
20. Культурні установи можуть також на місці наймати на
роботу співробітників. Прийом на роботу та оформлення
працевлаштування цих співробітників здійснюються відповідно до
чинного законодавства і правил країни, що приймає.
21. У випадку виникнення внутрішніх або міжнародних
конфліктів особам, зазначеним у п. 1, та членам їхніх сімей,
надаються такі ж спрощені умови репатріації, як усім іноземним
фахівцям, у відповідності до внутрішнього законодавства країни, що
приймає.
22. У випадках пошкодження або втрати власності внаслідок
громадського неспокою у країні, що приймає, на осіб, зазначених у
п. 1, та членів їх сімей відносно права на відшкодування збитків
поширюються загальновизнані норми міжнародного права і внутрішнє
законодавство країни, що приймає.
23. Договірні Сторони на основі взаємності сприятимуть
особам, зазначеним у п. 1, у вирішенні питань
адміністративно-технічного характеру, пов'язаних з їхнім
перебуванням на території країни, що приймає. В разі необхідності
на прохання однієї з Договірних Сторін з цією метою можуть бути
укладені додаткові домовленості шляхом обміну нотами.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...