Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
Верховна Рада України; Закон від 16.11.19922782-XII