Документ 2782-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.06.2017, підстава - 2051-VIII


     Представництва  зарубіжних   друкованих    засобів    масової 
інформації в Україні створюються за погодженням з Міністерством
закордонних справ України, якщо інше не передбачено міжнародним
договором.
Зарубіжні представництва українських друкованих засобів
масової інформації створюються в порядку, передбаченому
законодавчими актами країни перебування, якщо інше не передбачено
міжнародним договором.

{ Частину третю статті 40 виключено на підставі Закону
N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011 }

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 41. Підстави відповідальності
Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні
органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність
за порушення законодавства про друковані засоби масової
інформації.
Порушеннями законодавства України про друковані засоби
масової інформації є:

{ Пункт 1 частини другої статті 41 виключено на підставі
Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 }

2) незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;
3) порушення прав журналіста, встановлених цим Законом;
4) порушення положень статті 3 цього Закону;
5) зловживання правами журналіста;
6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;
7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого
засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення
його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення
реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси
засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції; ( Пункт 7
частини другої статті 41 в редакції Закону N 1107-IV ( 1107-15 )
від 10.07.2003 )
8) порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних
примірників;
9) порушення права вимоги щодо публікації спростування та
порядку його публікації, передбачених статтею 37 цього Закону;
10) порушення законодавства з питань інтелектуальної
власності. ( Частину другу статті 41 доповнено пунктом 10 згідно
із Законом N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004 )
За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної,
цивільно-правової, адміністративної або кримінальної
відповідальності згідно з чинним законодавством України.
До відповідальності за зловживання свободою діяльності
друкованих засобів масової інформації нарівні з авторами
інформаційних матеріалів, що порушують цей Закон, притягаються
журналіст редакції, її редактор (головний редактор) або інші
особи, з дозволу яких ці матеріали було поширено.
Стаття 42. Звільнення від відповідальності
Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію
відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і
гідність громадян і організацій, порушують права і законні
інтереси громадян або являють собою зловживання свободою
діяльності друкованих засобів масової інформації і правами
журналіста, якщо:
1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від
засновника (співзасновників);
2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"
( 2939-17 ), або у відповіді на звернення, подане відповідно до
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ); { Пункт 2 статті 42 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від
27.03.2014 }
3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або
повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних
осіб; { Пункт 3 статті 42 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від
27.03.2014 }
4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих
іншим друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього;
5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється
законом, проте ці відомості не було отримано журналістом
незаконним шляхом;
6) законом передбачено звільнення або непритягнення до
відповідальності за такі дії. { Статтю 42 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1170-VII
( 1170-18 ) від 27.03.2014 }
Стаття 43. Захист і охорона журналіста при виконанні
службових обов'язків
Професійний журналіст редакції при виконанні службових
обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь,
гідність, недоторканність журналіста охороняються законом.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 листопада 1992 року
N 2782-XIIвгору