Про тваринний світ
Верховна Рада України; Закон від 13.12.20012894-III