Про кредитні спілки
Верховна Рада України; Закон від 20.12.20012908-III