Про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України
Верховна Рада України; Закон від 03.02.20112981-VI
Документ 2981-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 81
Цивільного процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.332 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 81 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
NN 40-42, ст. 492) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) визнання і виконання рішення іноземного суду в Україні на
підставі міжнародного договору, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України (крім рішень іноземних чи
міжнародних арбітражів)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2981-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...