Про наслідки комплексної перевірки порядку утворення та діяльності корпорації "Республіка" і [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 22.04.1995303
Документ 303-95-п, поточна редакція — Редакція від 29.11.1999, підстава 2178-99-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 1995 р. N 303
Київ
Про наслідки комплексної перевірки порядку утворення
та діяльності корпорації "Республіка" і концерну "Славутич"

( Про поширення дії додатково див. Постанови КМ
N 555 ( 555-99-п ) від 07.04.99
N 2178 ( 2178-99-п ) від 29.11.99 )

Комісією з питань перевірки порядку утворення та діяльності
корпорації "Республіка" і концерну "Славутич" (далі - Комісія),
утвореною на виконання розпорядження Президента України від 7
листопада 1994 р. N 164 ( 164/94-рп ) встановлено, що протягом
1993 і 1994 років відповідні посадові особи під безпосереднім
керівництвом Звягільського Ю.Л., а потім Масола В.А. не створили
реального механізму погашення державних боргів за нафту і газ та
оплати їх поточних поставок. Не існувало взаємопогодженої та
економічно обгрунтованої схеми фінансування операцій, пов'язаних з
погашенням державного боргу і поточних проплат. Під час опрацювання проектів постанов Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1994 р. N 178 та від 22 жовтня 1994 р.
N 736 ( 736-94-п ) і розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 грудня 1994 р. N 963 ( 963-94-р ), які готувалися і приймалися
за прямими вказівками Звягільського Ю.Л. і Масола В.А., не були
враховані принципові зауваження міністерств і відомств і на
остаточне погодження проекти цих рішень не надсилалися. Більшість
членів Кабінету Міністрів України не залучалися до опрацювання цих
документів і про їх розробку не інформувалися. Зазначені рішення Уряду України були прийняті з порушенням
чинного законодавства і не регулювали цілу низку принципово
важливих питань. Це призвело до безконтрольності та невизначеності
стосовно обсягів взаємних прав та обов'язків держави і зазначених
організацій. Такі взаємовідносини не були юридично оформлені. Розрахунки обсягів фінансування, виготовлення,
транспортування та відвантаження товарів за операціями, які
відповідно до зазначених постанов повинні були здійснювати
корпорація "Республіка" та концерн "Славутич", не провадилися. Незважаючи на постійні порушення нормативних документів, а
також невиконання учасниками процесу погашення боргу і поточних
платежів, посадові особи міністерств і відомств, до компетенції
яких входили ці питання, належним чином не забезпечували захист
економічних інтересів держави. Рішення про надання певних повноважень корпорації
"Республіка", компанії "Антік" та концерну "Славутич" були
прийняті Звягільським Ю.Л і Масолом В.А. фактично самостійно без
достатнього економічного, організаційного і юридичного
опрацювання, що порушувало діючу процедуру видання рішень
загальнодержавного значення, на безальтернативній основі, без
вивчення та перевірки фінансових і організаційних можливостей
зазначених організацій. Не було розроблено жодного документа, де
визначалися б обсяги та умови матеріальної відповідальності за
невиконання або неналежне виконання доручення з наданням державі
реального забезпечення, а також не опрацьовано механізм контролю
за наданням і використанням корпорацією "Республіка", концерном
"Славутич", компанією "Антік" державних коштів, гарантій, квот,
податкових пільг та за процесом виконання ними зобов'язань щодо
погашення боргів і поточних проплат за енергоносії тощо. На порушення чинного порядку Укрексімбанк після того, як
зобов'язання щодо сплати боргів, проведення поточних платежів за
постачання природного газу взяла на себе держава, продовжував
надавати корпорації "Республіка" кредити і гарантії за відсутності
належного контролю за їх використанням з боку відповідних
посадових осіб. Це дозволило корпорації розпоряджатися державними
коштами і отримувати прибутки від їх обігу. Звернення міністерств і відомств до керівників Кабінету
Міністрів України (Звягільського Ю.Л., Масола В.А., Дюби А.Ф. та
інших) про невиконання зобов'язань корпорацією "Республіка" не
були ними взяті до уваги. Поспішне укладення окремих угод про погашення боргів,
передусім підписання Віце-прем'єр-міністром України Дюбою А.Ф. 2
вересня 1994 р. Угоди і Протоколу з Туркменистаном, призвело до
зриву погашення боргу, нарахування величезної пені та необхідності
нової реструктуризації боргу перед Туркменистаном із включенням до
нього пені та скороченням термінів його погашення на два роки. Ця
ситуація ледве не призвела до зриву переговорів з Міжнародним
Валютним Фондом про надання Україні міжнародної фінансової
допомоги, спричинила зменшення поставок газу, великі промислові
збитки і істотне ускладнення переговорного процесу з Росією з
питань реструктуризації боргів. У результаті діяльності та бездіяльності окремих посадових
осіб і корпорації "Республіка" заборгованість у 1994 році зросла
до 243,674 млн. доларів США, а головне зобов'язання корпорації
'Республіка' погасити борг за 1993 рік не було виконано. Крім
того, вона має заборгованість перед державним бюджетом у сумі
10294157 млн. карбованців. Зазначені події відбувалися за згодою і прямими вказівками
колишнього виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра України
Звягільського Ю.Л., а у випадках прийняття постанови Кабінету
Міністрів України від 22 жовтня 1994 р. N 736 ( 736-94-п ) та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1994 р.
N 963 ( 963-94-р ) за прямими вказівками колишього
Прем'єр-міністра України Масола В.А. Виходячи з наведеного та з метою впорядкування процесу
погашення державних боргів і проведення розрахунків, посилення
виконавчої дисципліни і відповідальності посадових осіб та
враховуючи результати роботи Комісії, Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з висновками Комісії з перевірки порядку
утворення та діяльності корпорації "Республіка" і концерну
"Славутич" (додаються), в тому числі щодо розміру майнової
відповідальності в сумі 243,674 млн. доларів США, яка виникла
внаслідок неналежного виконання взятих на себе корпорацією
"Республіка" зобов'язань із сплати цією корпорацією у повному
обсязі боргу України за природний газ, який надійшов з
Туркменистану у 1993 році, та оплати поставок природного газу в
1994 році.
Установити, що зазначену відповідальність корпорація
"Республіка" несе разом з державою в рівних частках.
Крім цього заборгованість корпорації "Республіка" перед
державним бюджетом становить 10294157 млн. карбованців.
2. Звернутися до Президента України з поданням про
притягнення до дисциплінарної відповідальності
Віце-прем'єр-міністра України Дюби А.Ф. та голови правління
Державного експортно-імпортного банку Яременка С.О.
За безвідповідальне ставлення до виконання службових
обов'язків оголосити догану першому заступнику Міністра зовнішніх
економічних зв'язків Гладушу В.Д., першому заступнику Міністра
сільського господарства і продовольства Дунцю Л.А., заступникам
Міністра економіки Гуреєву В.М. і Попову В.П., заступнику Міністра
фінансів Соболєву Б.В., першому заступнику начальника Головної
державної податкової інспекції Шитрі О.І., голові Державного
комітету по харчовій промисловості Кулінічу М.Ф., завідуючому
Відділом Кабінету Міністрів України з питань паливно-енергетичного
комплексу Крутю О.А.
Міністру промисловості Голубченку А.К. розглянути питання
про звільнення з посади президента асоціації об'єднання
"Промінвестенерго" Гориславця Ю.А. Міністру економіки Шпеку Р.В. притягти до дисциплінарної
відповідальності начальника відділу торгового балансу, державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних
договорів Балюка А.І. Міністру Кабінету Міністрів України Пустовойтенку В.П.
притягти до дисциплінарної відповідальності завідуючого сектором
Відділу Кабінету Міністрів України з питань паливно-енергетичного
комплексу Литвинова О.М. Відповідним міністерствам і відомствам разом з Комісією
провести додаткові службові розслідування дій інших посадових
осіб, які брали участь у прийнятті та виконанні постанов Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1994 р. N 178, від 22 жовтня 1994
р. N 736 ( 736-94-п ) та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 1994 р. N 963 ( 963-94-р ), і в місячний термін
доповісти Уряду про результати розслідування.
3. Установити, що міністерства і відомства, інші підвідомчі
Кабінетові Міністрів України органи державної виконавчої влади
вступають в договірні відносини з недержавними суб'єктами
підприємницької діяльності з питань забезпечення поставок
енергоносіїв за міжурядовими угодами та контрактами з компанією
"Укрресурси" і АТ "Укргазпром", а також виконання боргових
зобов'язань держави тільки після обов'язкової попередньої
експертизи відповідних матеріалів, що проводиться Міністерством
зовнішніх економічних зв'язків із залученням у разі потреби
експертів відповідних міністерств і відомств та погодженням її
висновків у Кабінеті Міністрів України. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків (Осика С.Г.)
розробити порядок проведення зазначеної експертизи.
( Дія пункту 3 не поширюється на поставки продукції до
Туркменистану згідно з Угодою про поставки природного газу з
Туркменистану в Україну в 1999 році згідно з Постановою КМ N 555
( 555-99-п ) від 07.04.99 )
( Дія пункту 3 не поширюється на поставки продукції до Російської
Федерації згідно з Протоколом між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації від 3 листопада 1998 р. щодо
розрахунків за спожитий природний газ товарними поставками згідно
з Постановою КМ N 2178 ( 2178-99-п ) від 29.11.99 )
4. Міністерству фінансів (Сивульський М.І.) разом з
Комісією: визначити у тижневий термін форми майнової та
фінансової відповідальності корпорації "Республіка", порядок і
графік відшкодування заподіяних нею збитків;
завершити у двотижневий термін обчислення сум податків та
інших обов'язкових платежів, не сплачених корпорацією "Республіка"
у 1994 році, і зобов'язати її внести відповідні суми до бюджету; разом з Національним банком у місячний термін провести
перевірку законності надання Укрексімбанком гарантій та кредитів
корпорації "Республіка"; визначити протягом місяця обсяги, вартість та номенклатуру
товарів, що поставлялися до Туркменистану за дорученням зазначеної
корпорації іншими юридичними особами, а також обсяг пільг, які
згідно із законодавством України поширювалися на цих осіб. Міністерству фінансів (Сивульський М.І.), Головній державній
податковій інспекції (Ільїн В.Н.) разом із Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків (Осика С.Г.) вжити заходів для стягнення до
державного бюджету сум, зазначених у пункті 1 цієї постанови.
5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і АТ
"Укргазпром" разом з Комісією визначити обсяги, номенклатуру і
порядок використання та зарахування в рахунок погашення
заборгованості продукції, поставленої зазначеною корпорацією до
Туркменистану починаючи з листопада 1994 року.
6. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
юстиції, Міністерству промисловості, Міністерству фінансів разом з
Комісією провести перевірку діяльності об'єднання
"Промінвестенерго" з питань участі у розрахунках за туркменський
газ, які здійснювала корпорація "Республіка".
7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1994 р. N 178 "Про погашення
заборгованості за газ, що надійшов із Туркменистану у 1993 році,
та розрахунки за його поставку в першому півріччі 1994 року", крім
четвертого та шостого абзаців пункту 2 цієї постанови, що
скасовуються як такі, що суперечать чинному законодавству.
8. Комісії передати матеріали перевірки до Генеральної
прокуратури.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Осику С.Г.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. Марчук

Міністр
Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко
Інд.38

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...