Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
Верховна Рада України; Закон від 01.12.20053164-IV