Про карантин рослин
Закон України від 30.06.19933348-XII
Документ 3348-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 02.02.2019, підстава - 2501-VIII. Подивитися в історії? )


     На   письмовий   запит   осіб  чи  заінтересованих  партнерів 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері карантину рослин, надає інформацію щодо фітосанітарних
заходів із зазначенням у разі потреби положень, що істотно
відрізняються від міжнародних стандартів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, розглядає письмові коментарі
щодо надзвичайного фітосанітарного заходу, отримані від
заінтересованих партнерів та осіб, і за їх письмовим запитом
обговорює такі коментарі і враховує їх та результати обговорень
при розгляді питання про внесення змін до надзвичайного
фітосанітарного заходу.
У разі виникнення надзвичайних обставин та, як наслідок,
здійснення фітосанітарного заходу повідомлення публікується в
офіційних друкованих виданнях органів державної влади і на
офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. { Частина п'ята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, визначає вплив надзвичайного
фітосанітарного заходу на експортні можливості заінтересованих
партнерів.
Стаття 20. Документація фітосанітарних заходів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, протягом 10 календарних днів
відповідає на всі питання та запити, пов'язані з фітосанітарними
заходами, що включають: { Абзац перший частини першої статті 20 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
ухвалені або запропоновані фітосанітарні заходи;
процедури контролю, інспектування та ухвалення;
процедури оцінки фітосанітарного ризику, фактори, що беруться
до уваги, та методи визначення належного рівня фітосанітарного
захисту;
членство та участь України у відповідних міжнародних
організаціях або відповідних міжнародних договорах стосовно
фітосанітарних заходів та тексти таких договорів.
Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати, що
стягується, за надання інформації заінтересованим партнерам та
особам.
Стаття 21. Опублікування та здійснення фітосанітарних заходів
Фітосанітарні заходи в триденний термін після їх прийняття
публікуються в офіційних друкованих виданнях відповідних органів
державної влади і на офіційній інтернет-сторінці центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин. { Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Фітосанітарні заходи здійснюються не раніше ніж через 6
місяців після опублікування, за винятком надзвичайних
фітосанітарних заходів.
Стаття 22. Принципи застосування фітосанітарних заходів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, під час здійснення
фітосанітарних заходів враховує:
обсяги, необхідні для досягнення мети, зазначеної у статті 15
цього Закону;
недопущення прихованого обмеження для міжнародної торгівлі;
уникнення довільного їх встановлення або дискримінації
міжнародної торгівлі.
Стаття 23. Договори щодо еквівалентності фітосанітарних
заходів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, на вимогу заінтересованих
партнерів проводить консультації про визнання еквівалентності
фітосанітарних заходів з метою подальшого укладення договорів про
таку еквівалентність відповідно до закону.
Стаття 24. Принципи процедур перевірки, інспектування та
ухвалення
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, забезпечує проведення
перевірки, інспектування та ухвалення фітосанітарних заходів на
підставі:
відповідності вимогам міжнародних стандартів у сфері
карантину та захисту рослин;
контролю за їх виконанням;
відбору зразків від об'єктів регулювання;
звернення особи про проведення перевірки, інспектування та
ухвалення;
повідомлення особи про очікуваний час завершення цих
процедур;
попередньо отриманих результатів про фітосанітарний стан;
науково обґрунтованої інформації, необхідної для проведення
перевірки, інспектування та ухвалення;
захисту комерційних інтересів заявника;
оплати за проведення процедури перевірки, інспектування та
ухвалення.
Розділ IV
ВИЯВЛЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА БОРОТЬБА ІЗ
РЕГУЛЬОВАНИМИ ШКІДЛИВИМИ ОРГАНІЗМАМИ
Стаття 25. Встановлення переліку регульованих шкідливих
організмів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, готує перелік регульованих
шкідливих організмів, який включає:
карантинні організми, відсутні в Україні (список 1);
карантинні організми, обмежено поширені в Україні (список 2);
регульовані некарантинні шкідливі організми.
Перелік регульованих шкідливих організмів встановлюється на
основі переліків шкідливих організмів, які занесені до списків А1
та А2 Європейської та Середземноморської організації захисту
рослин та/або списків інших відповідних міжнародних організацій,
якщо на основі оцінки фітосанітарного ризику встановлено високий
рівень загрози занесення або поширення таких шкідливих організмів
для рослин на території України.
Рівень присутності регульованих некарантинних шкідливих
організмів, який становить зараження, визначається для кожного
виду насіннєвого та садивного матеріалу.
Перелік регульованих шкідливих організмів ( z1300-06 )
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері карантину рослин, та
публікується в офіційних друкованих виданнях органів державної
влади і на офіційній інтернет-сторінці центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин. { Частина четверта статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Перелік регульованих шкідливих організмів поновлюється за
необхідності відповідно до статусу шкідливих організмів в Україні
та змін у переліках А-1 та А-2 Європейської та Середземноморської
організації захисту рослин та затверджується у термін, що не
перевищує 30 днів, і публікується в офіційних друкованих виданнях
органів державної влади та на офіційній інтернет-сторінці
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин. { Частина п'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Стаття 26. Встановлення переліків об’єктів регулювання
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері карантину рослин, затверджує окремі переліки об’єктів
регулювання:
для цілей імпорту, експорту та реекспорту;
для цілей контролю за переміщенням територією України.
Перелік об’єктів регулювання для цілей контролю за
переміщенням територією України складається відповідно до
міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій на основі
проведення аналізу ризиків відповідно до вимог статті 17 цього
Закону.
У переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту
та реекспорту визначаються:
об’єкти регулювання для цілей імпорту із зазначенням
конкретних країн-експортерів або зон країн походження, які
заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих
організмів на території, з якої походять такі об’єкти регулювання;
об’єкти регулювання для цілей експорту та реекспорту із
зазначенням конкретних країн-імпортерів, які вимагають
супроводження фітосанітарними документами.
Зміни до переліків об’єктів регулювання вносяться відповідно
до зміни статусу регульованих шкідливих організмів іноземної
держави та/або України, нової науково обґрунтованої інформації,
повідомлень країн-імпортерів та міжнародних стандартів.
Переліки об’єктів регулювання розміщуються на офіційній
інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, протягом
трьох робочих днів із дня набрання ними чинності.
На рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання,
упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші
організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати
регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів
регулювання для цілей імпорту, експорту, реекспорту та контролю за
переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює
переміщення вантажу з такими об’єктами, поширюється правовий режим
об’єктів регулювання, встановлений цим Законом. { Стаття 26 в редакції Закону N 617-VIII ( 617-19 ) від
15.07.2015 }
Стаття 27. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську
діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом
об'єктів регулювання
Реєстрації у центральному органі виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, підлягають
особи, які: { Абзац перший частини першої статті 27 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
здійснюють господарську діяльність з обігу об'єктів
регулювання у карантинній та регульованій зонах;
виробляють насіннєвий та садивний матеріал;
здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних
контрольних організмів;
здійснюють господарську діяльність з виробництва та
маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
здійснюють зберігання та переробку зерна.
Реєстрація проводиться протягом 10 робочих днів на основі
заяви, поданої особою, яка здійснює господарську діяльність,
пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання,
відповідно до закону за формою, що встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері карантину рослин. { Частина друга статті 27 в редакції Закону N 617-VIII ( 617-19 )
від 15.07.2015 }
Особам, зареєстрованим в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин,
надається реєстраційний номер. { Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Плата за реєстрацію не стягується.
Порядок реєстрації осіб визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері карантину рослин.
Стаття 28. Система раннього попередження про карантинні
організми
Особи проводять інспектування рослин, що ростуть на землях
сільськогосподарського призначення, у розсадниках, садах, лісах,
відкритому ґрунті, теплицях та в інших місцях, включаючи місця для
зберігання, переробки і транспортні засоби для переміщення
об'єктів регулювання.
У разі виявлення підозри зараження об'єктів регулювання
регульованими шкідливими організмами особа повинна протягом доби
повідомити державного фітосанітарного інспектора.
Державний фітосанітарний інспектор здійснює фітосанітарні
процедури з метою перевірки підозри наявності регульованого
шкідливого організму. У разі підтвердження такої підозри державний
фітосанітарний інспектор визначає фітосанітарні заходи, спрямовані
на запобігання поширення, локалізації та/або ліквідації
регульованих шкідливих організмів, які повинні здійснюватися
особами.
Стаття 29. Контроль за переміщенням об'єктів регулювання
Об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів
регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України,
переміщуються територією України за наявності карантинного
сертифіката у випадках: { Абзац перший частини першої статті 29 в
редакції Закону N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони; { Абзац
другий частини першої статті 29 в редакції Закону N 617-VIII
( 617-19 ) від 15.07.2015 }
транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які
зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися
з іншими вантажами.
Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним
інспектором не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів
регулювання територією України на підставі проведених
фітосанітарних процедур. Карантинний сертифікат видається
державним фітосанітарним інспектором у разі відсутності підстав
для відмови, передбачених цією статтею. Карантинний сертифікат
також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження,
місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт
та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні
переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не
включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за
переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює
переміщення вантажу з такими об’єктами. { Частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати
заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у
його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження
транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу
фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою
ним особою письмового повідомлення про початок завантаження
транспортного засобу до відповідного територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, із зазначенням інформації про
транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення
завантаження. { Частина третя статті 29 в редакції Закону N 617-VIII ( 617-19 )
від 15.07.2015 }
Рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката
надається особі у письмовій формі.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
карантинного сертифіката є:
невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних
заходів;
виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими
шкідливими організмами;
відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього
Закону;
невідповідність наявних об'єктів регулювання, заявлених
особою для переміщення територією України;
невиконання розпоряджень державного фітосанітарного
інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
відсутність оплати за видачу карантинного сертифіката.
Виключними підставами для анулювання карантинного сертифіката
є: { Абзац перший частини шостої статті 29 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
порушення особою вимог фітосанітарних заходів, які визначені
у карантинному сертифікаті;
повідомлення особи про втрату карантинного сертифіката;
пошкодження карантинного сертифіката, що не дає можливості
визначити фітосанітарний стан об'єктів регулювання;
підробка карантинного сертифіката.
Порядок оформлення карантинних сертифікатів визначається
Кабінетом Міністрів України.
Плата за видачу карантинного сертифіката справляється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Особа, яка у встановленому порядку надала державному
фітосанітарному інспектору усі необхідні документи та провела
оплату і не отримала у визначені терміни рішення про видачу або
відмову у видачі карантинного сертифіката, має право здійснити
задеклароване переміщення об'єктів регулювання.

{ Частину десяту статті 29 виключено на підставі Закону
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }

Об'єкти регулювання можуть переміщуватися в межах та за межі
зони, вільної від регульованих шкідливих організмів, без наявності
карантинного сертифіката. { Частина одинадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката може
бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду.
Заява про оскарження рішення про відмову у видачі
карантинного сертифіката подається до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин, у строк, що не перевищує 10 днів після одержання
відповідного рішення. Заява розглядається не пізніше двох робочих
днів після її подання. { Частина тринадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій
формі.
Стаття 30. Інспектування об'єктів регулювання
Об'єкти регулювання підлягають інспектуванню з метою
перевірки їх фітосанітарного стану відповідно до порядку,
визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері карантину рослин.

{ Частину другу статті 30 виключено на підставі Закону
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }

У разі якщо під час інспектування виявляється загроза
поширення регульованих шкідливих організмів, державний
фітосанітарний інспектор видає розпорядження про здійснення особою
відповідних фітосанітарних процедур.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, визначає методи інспектування,
відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи.
Стаття 31. Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні
від регульованих шкідливих організмів
Місце виробництва або виробничі ділянки, вільні від
регульованих шкідливих організмів, є виробництво або ділянки, де
на підставі інспектування офіційно встановлена відсутність
регульованих шкідливих організмів і за необхідності їх відсутність
офіційно підтримується протягом визначеного періоду.
Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від
регульованих шкідливих організмів, встановлюються на вимогу особи,
що займається виробництвом об'єктів регулювання.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, та особа, що займається
виробництвом об'єктів регулювання, виконують процедури для
встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або
виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
{ Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу
місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих
шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення
та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або
виробничої ділянки ( z1444-12 ) визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері карантину рослин.
Кабінет Міністрів України встановлює розмір платежів за
надання послуг, зазначених у цій статті, згідно з чинним
законодавством.
Стаття 32. Біологічний контроль за шкідливими організмами
Біологічні контрольні організми, що можуть бути використані з
метою біологічного контролю за регульованими шкідливими
організмами, а також вимоги до об'єктів та обладнання, що
використовуються особами, які здійснюють біологічний контроль,
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері карантину рослин.
Використання біологічних контрольних організмів може
вважатися фітосанітарними заходами з локалізації та ліквідації
карантинних організмів, що здійснюється під контролем центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, веде облік імпорту та
використання біологічних контрольних організмів.
Стаття 33. Порядок запровадження та скасування карантинного
режиму в Україні
У разі виявлення карантинних організмів на території України
карантинний режим запроваджується: у межах декількох областей
Кабінетом Міністрів України за поданням Головного державного
фітосанітарного інспектора України; на території Автономної
Республіки Крим, областей, декількох районів, району, населеного
пункту чи території окремого господарства - відповідно Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною
адміністрацією за поданням відповідно головних державних
фітосанітарних інспекторів чи державних фітосанітарних інспекторів
з карантину рослин. { Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2817-VI ( 2817-17 ) від 21.12.2010, N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012, N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Карантинний режим запроваджується протягом доби з моменту
виявлення карантинного організму.
Орган, що приймає рішення про запровадження або скасування
карантинного режиму, протягом доби оприлюднює таке рішення в
офіційних друкованих виданнях та на офіційній інтернет-сторінці
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин. Рішення про запровадження або
скасування карантинного режиму набирає чинності з дня, наступного
за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні та на
офіційній інтернет-сторінці центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. { Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2817-VI ( 2817-17 ) від 21.12.2010, N 617-VIII ( 617-19 ) від
15.07.2015 }
У рішенні про запровадження карантинного режиму обов'язково
зазначається таке:
обставини, що спричинили запровадження карантинного режиму,
включаючи ідентифікацію конкретного карантинного організму;
межі карантинної зони, в якій запроваджується карантинний
режим; { Абзац третій частини четвертої статті 33 в редакції
Закону N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
час, з якого запроваджується карантинний режим;
фітосанітарні заходи, що здійснюються в карантинній зоні, та
органи, що їх здійснюють.
Карантинний режим скасовується органом, що прийняв рішення
про його запровадження, за поданням відповідних головних державних
фітосанітарних інспекторів чи державних фітосанітарних
інспекторів. { Статтю 33 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2817-VI
( 2817-17 ) від 21.12.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
У рішенні про скасування карантинного режиму обов'язково
зазначаються:
обставини, що спричинили скасування карантинного режиму;
час, з якого скасовується карантинний режим. { Статтю 33 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2817-VI
( 2817-17 ) від 21.12.2010 }
Стаття 34. Фітосанітарні заходи, що застосовуються у
карантинній зоні { Назва статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
На підставі та в порядку, встановлених законом, у карантинних
зонах здійснюються такі спеціальні заходи: { Абзац перший частини
першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
інспектування та фітосанітарна експертиза об'єктів
регулювання;
здійснення контролю за проведенням локалізації та ліквідації
карантинних організмів особами;
заборона вивезення з карантинних зон заражених карантинними
організмами об'єктів регулювання; { Абзац четвертий частини першої
статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII
( 617-19 ) від 15.07.2015 }
фумігація (знезараження) об'єктів регулювання у разі їх
вивезення з карантинної зони у зону, вільну від регульованих
шкідливих організмів; { Абзац п'ятий частини першої статті 34 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від
15.07.2015 }
технічна переробка об'єктів регулювання, заражених
карантинними організмами.
Рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти
регулювання, заражені карантинними організмами, які неможливо
знезаразити або направити на технічну переробку, підлягають
знищенню в порядку, встановленому законом.
Місцеві державні адміністрації, власники (уповноважені ними
органи) морських і річкових портів (пристаней), залізничних
станцій, аеропортів (аеродромів), підприємств поштового зв'язку,
автовокзалів (автостанцій), посадові особи митниць та пунктів
пропуску на державному кордоні України, на автомобільних шляхах
сполучення повинні сприяти державним фітосанітарним інспекторам у
здійсненні карантинних заходів.
Відшкодування збитків, що заподіяні внаслідок неправомірних
дій органів та посадових осіб, які забезпечують виконання
карантинних заходів, здійснюється відповідно до закону.
Розділ V
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Стаття 35. Заборона або обмеження імпорту
Забороняється імпорт об'єктів регулювання, що:
заражені карантинними шкідливими організмами;
можуть спричинити занесення карантинних організмів на
територію України;
можуть збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих
організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного
захисту.
Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення
наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих
організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей,
дозволяється в порядку ( 144-2017-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України. { Частини другу та третю статті 35 замінено однією частиною згідно
із Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
Стаття 36. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів
Імпортні і транзитні вантажі з об'єктами регулювання повинні
відповідати таким вимогам:
бути вільними від карантинних організмів;
супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів;

{ Абзац четвертий частини першої статті 36 виключено на
підставі Закону N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }

не походити з об'єкта або зони виробництва чи переміщуватися
через зону, на яку поширюється карантинний режим, що
підтверджується іноземною національною організацією захисту рослин
країни - експортера або транзиту.
У разі якщо імпортний або транзитний вантаж з об'єктами
регулювання був доставлений або зберігався, перепаковувався чи
розділявся в іншій країні, крім оригіналу фітосанітарного
сертифіката на реекспорт він супроводжується оригіналом
міжнародного фітосанітарного сертифіката з країни походження або
його завіреної копії.
Якщо імпортний або транзитний вантаж з об'єктами регулювання
був імпортований у кілька країн та у зв'язку з цим було видано
кілька фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, такі вантажі,
крім оригіналу або завіреної копії фітосанітарного сертифіката,
виданого в країні походження, повинні супроводжуватися оригіналом
фітосанітарного сертифіката на реекспорт.
Якщо на відміну від країни призначення країна реекспорту не
вимагає фітосанітарного сертифіката країни походження на
відповідний вантаж, то він супроводжується оригіналом
фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

{ Статтю 37 виключено на підставі Закону N 867-VIII
( 867-19 ) від 08.12.2015 }

Стаття 38. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на
державному кордоні України
Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що
ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту), здійснюється державними фітосанітарними інспекторами у
визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на
державному кордоні України (далі - прикордонні пункти карантину
рослин). { Частина перша статті 38 в редакції Закону N 2973-VI ( 2973-17 )
від 03.02.2011 }
У пунктах пропуску на державному кордоні України
фітосанітарний контроль об'єктів регулювання, що ввозяться на
митну територію України (у тому числі з метою транзиту),
здійснюється органами доходів і зборів у формі попереднього
документального контролю. { Статтю 38 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2973-VI
( 2973-17 ) від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, N 2530-VIII
( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
У разі припинення попереднього документального контролю
органами доходів і зборів для здійснення фітосанітарного контролю
залучається посадова особа відповідного уповноваженого органу. { Статтю 38 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2530-VIII
( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Прикордонний пункт карантину рослин облаштовується у пункті
пропуску на державному кордоні України і обладнується за рахунок
коштів Державного бюджету України:
засобами та приміщеннями для проведення інспектування
транспортних засобів і об'єктів регулювання, відбору зразків,
проведення фітосанітарної експертизи та фумігації (знезараження);
засобами зв'язку, включаючи Інтернет.
Прикордонні пункти карантину рослин повинні мати спеціально
відведенні та обладнані відповідно до закону місця для знищення
об'єктів регулювання, заражених регульованими шкідливими
організмами.
Об'єкти регулювання, що надходять у пункти пропуску на
державному кордоні України, на яких відсутні прикордонні пункти
карантину рослин, перенаправляються до найближчого прикордонного
пункту карантину рослин.
Стаття 39. Стандартний фітосанітарний контроль
Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання,
включеними до переліків об’єктів регулювання для цілей імпорту,
експорту, реекспорту та для цілей контролю за переміщенням
територією України, підлягають стандартному фітосанітарному
прикордонному контролю, який здійснюється шляхом інспектування, з
метою встановлення, що: { Абзац перший частини першої статті 39 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 617-VIII ( 617-19 ) від
15.07.2015 }

{ Абзац другий частини першої статті 39 виключено на підставі
Закону N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }

об'єкт регулювання супроводжується дійсним фітосанітарним
сертифікатом, якщо такий вимагається згідно з діючими
фітосанітарними заходами; { Абзац третій частини першої статті 39
із змінами, внесеними згідно із Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від
08.12.2015 }
об'єкти регулювання відповідають документам, які його
супроводжують;
відсутні карантинні організми та ознаки пошкодження вантажу.
Ввезення в Україну або транзит через її територію вантажу
дозволяється за таких умов:
об’єкт регулювання не імпортований та не походить із
забороненої для імпорту країни-експортера чи зони країни
походження; { Частину другу статті 39 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
відсутність повідомлення компетентного органу країни
походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайні обставини
та/або підтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного
організму на конкретній території або виробничій ділянці країни
походження чи транзиту; { Абзац третій частини другої статті 39 в
редакції Закону N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
наявність повного та дійсного фітосанітарного сертифіката;
відсутність карантинних організмів та ознак зараження ними;
наявність непошкодженого опломбування транзитного вантажу,
здійсненого митним органом країни-експортера;
попередні вантажі з аналогічними об'єктами регулювання з
країни походження та/або конкретного об'єкта походження
супроводжувалися повними та дійсними фітосанітарними
сертифікатами;
вантаж відповідає вимогам фітосанітарних заходів. { Абзац
восьмий частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
Якщо вантаж з об'єктами регулювання, який повинен
супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, прибуває на
прикордонний пункт карантину рослин без такого документа, він
підлягає затриманню державним фітосанітарним інспектором та
здійсненню процедур, передбачених статтею 41 цього Закону. { Частина третя статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
У випадках, якщо державний фітосанітарний інспектор
встановлює, що фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується
об'єкт регулювання, є недійсним, неповним чи підробленим або іншим
чином сфальсифікованим, або якщо він робить висновок, що об'єкти
регулювання у даному вантажі не відповідають зазначеним у
фітосанітарному сертифікаті, то вантаж затримується на
відповідному прикордонному пункті карантину рослин, про що
повідомляється Головний державний фітосанітарний інспектор України
або посадова особа, уповноважена на те центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин. { Частина четверта статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, N 867-VIII
( 867-19 ) від 08.12.2015 }
Головний державний фітосанітарний інспектор України або
посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин,
протягом доби зв'язується з іноземною національною організацією
захисту рослин країни походження чи реекспорту для консультацій і
спільно визначає дії, які повинні бути вжиті по відношенню до
даного вантажу. { Частина п'ята статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
У разі якщо у вантажі візуально виявлений карантинний
організм державний фітосанітарний інспектор протягом доби
повідомляє про це власника вантажу та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, і
здійснює процедури, передбачені статтею 41 цього Закону.
Стандартний фітосанітарний прикордонний контроль може
здійснюватися відповідно до порядку, визначеного центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері карантину рослин, у спеціально призначеному місці
на території України за умови, що такий вантаж залишається під
митним контролем. { Частина сьома статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Вантажі з об'єктами регулювання можуть інспектуватися
державним фітосанітарним інспектором або уповноваженими
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, в місцях завантаження в країні
походження чи реекспорту на вимогу та за рахунок імпортера. У
таких випадках фітосанітарний контроль проводиться за місцем
призначення вантажу. { Частина восьма статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 40. Вибірковий фітосанітарний контроль
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, на основі даних щодо виявлення
карантинних організмів у вантажах з об'єктами регулювання
будь-якого походження, що імпортуються, а також на основі інших
факторів, що можуть впливати на життя та здоров'я рослин,
враховуючи результати аналізу ризиків відповідно до вимог статті
17 цього Закону встановлює спеціально визначений відсоток
вантажів, які підлягають обов'язковому розширеному фітосанітарному
контролю. { Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
Обов'язковий розширений фітосанітарний прикордонний контроль
на кордоні застосовується відповідно до порядку про вибірковий
фітосанітарний контроль, що затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері карантину рослин, до початку нового календарного року на
наступний рік. { Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Порядком про вибірковий фітосанітарний контроль
встановлюються, враховуючи результати аналізу ризиків відповідно
до вимог статті 17 цього Закону, спеціально визначені відсотки
вантажів з об'єктами регулювання за категоріями: { Абзац перший
частини третьої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 617-VIII ( 617-19 ) від 15.07.2015 }
живі рослини будь-якого походження;
продукти рослинного походження;
інші об'єкти регулювання будь-якого походження.
Стаття 41. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з
об'єктами регулювання, що імпортуються
Підставами для проведення розширеного фітосанітарного
контролю вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються, на
прикордонному пункті карантину рослин є:
відсутність фітосанітарного сертифіката, якщо вантаж з
об'єктами регулювання повинен супроводжуватися таким документом;
{ Абзац другий частини першої статті 41 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
підроблений або іншим чином сфальсифікований фітосанітарний
сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання;
невідповідність об'єктів регулювання у вантажі
фітосанітарному сертифікату;
візуально виявлене зараження вантажу регульованими шкідливими
організмами або наявні ознаки зараження ними;
наявні ознаки пошкодження вантажу та/або транспортного
засобу, у якому знаходиться вантаж.
Рішення про затримання вантажу для здійснення розширеного
фітосанітарного контролю приймає державний фітосанітарний
інспектор за наявності однієї з перелічених підстав.
При цьому державний фітосанітарний інспектор повідомляє
власника вантажу про причину його затримання і проводить відбір
зразків вантажу згідно з процедурою для проведення фітосанітарної
експертизи.
Вантажі, які підлягають розширеному фітосанітарному контролю,
ізолюються на час проведення фітосанітарної експертизи на
прикордонному пункті карантину рослин.
У разі якщо за результатами фітосанітарної експертизи буде
підтверджено зараження карантинним організмом, про це
повідомляється власник вантажу.
У разі якщо фітосанітарна експертиза не підтвердить зараження
карантинним організмом, вантаж підлягає проходженню подальших
митних процедур та на нього видається карантинний сертифікат.
Імпортер протягом 48 годин після одержання повідомлення про
його зараження карантинним організмом має право звернутися з
вимогою про проведення повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи. Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи відрізняються від результатів первинної фітосанітарної
експертизи, застосовуються результати повторної фітосанітарної
(арбітражної) експертизи.
Стаття 42. Поводження з вантажами, яким було відмовлено у
ввезенні
Після підтвердження зараження карантинним організмом
імпортних і транзитних вантажів з об'єктами регулювання
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері карантину рослин, зв'язується з іноземною національною
організацією захисту рослин країни походження чи реекспорту з
метою визначення фітосанітарних заходів щодо цього вантажу.
До вантажів, заражених карантинними організмами,
застосовуються всі можливі фітосанітарні процедури, проведення
яких дозволить ввезення об'єктів регулювання, за погодженням та за
рахунок власника.
Якщо до вантажу неможливо застосувати фітосанітарні
процедури, проведення яких дозволить ввезення об'єктів
регулювання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері карантину рослин, повідомляє про
повернення вантажу іноземну національну організацію захисту рослин
країни походження чи реекспорту та власника вантажу.
Якщо природа карантинного організму, яким заражено об'єкт
регулювання, не дозволяє відкласти здійснення необхідних
фітосанітарних процедур та призведе до неналежного рівня
фітосанітарного захисту (тобто існує високий ризик занесення
карантинного організму в Україну), вантаж може бути знищено у
безпечний спосіб без будь-яких консультацій з іноземною
національною організацією захисту рослин країни походження або
реекспорту чи з власником вантажу.
Про проведені фітосанітарні процедури центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин, протягом доби повідомляє власника вантажу, іноземну
національну організацію захисту рослин країни походження або
реекспорту та у разі потреби країну транзиту.
Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних організмів у країні
походження, реекспорту або транзиту
При підтвердженні виявлення вогнища та поширення карантинного
організму на конкретній території або виробничій ділянці країни
походження чи транзиту не дозволяється імпорт з них або транзит
через них вантажу з об'єктами регулювання, які можуть спричинити
занесення та поширення цього карантинного організму. { Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 867-VIII ( 867-19 ) від 08.12.2015 }
Виявлення вогнища карантинних організмів та їх поширення
повинно бути підтверджено відповідними міжнародними організаціями
або іноземною національною організацією захисту рослин країни
походження, реекспорту чи транзиту.
При надходженні таких вантажів державний фітосанітарний
інспектор зупиняє цей вантаж на кордоні і повідомляє центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин, для вжиття заходів, передбачених статтею 41
цього Закону.
У разі ризику занесення карантинного організму в Україну або
передачі через експортні чи транзитні вантажі України або через
вантажі, які переміщуються територією сусідньої країни внаслідок
неконтрольованого поширення такого карантинного організму на
сусідній території, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, встановлює:
контроль за наявністю карантинних організмів на прикордонних
територіях, якщо існує така загроза для об'єктів регулювання, які
є чутливими до конкретного карантинного організму або можуть його
переносити;
заборону або обмеження імпорту, експорту або транзиту
об'єктів регулювання у зв'язку з ризиком зараження вантажу
внаслідок переміщення його через таку територію.

{ Статтю 44 виключено на підставі Закону N 1193-VII
( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

Стаття 45. Фітосанітарні процедури вантажів у митницях
призначення
До вантажів з об’єктами регулювання у митницях призначення
або на митних складах застосовуються фітосанітарні процедури,
передбачені статтями 39-41 цього Закону, у тому числі для
забезпечення відповідності фітосанітарних заходів під час
зберігання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та
обробки об’єктів регулювання у митницях призначення та на митних
складах. { Частина перша статті 45 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 )
від 09.04.2014 }

{ Частину другу статті 45 виключено на підставі Закону
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }вгору