Про нотаріат
Верховна Рада України; Закон від 02.09.19933425-XII