Про затвердження плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, План від 10.04.2001345
Документ 345-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2001
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 квітня 2001 р. N 345
Київ
Про затвердження плану дій щодо реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції
України до Європейського Союзу у 2001 році

Відповідно до статті 3 Указу Президента України від
14 вересня 2000 р. N 1072 ( 1072/2000 ) "Про Програму інтеграції
України до Європейського Союзу" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план дій щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році та
план роботи з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у 2001 році, який є його складовою частиною
(додаються).
Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання зазначених планів.
2. Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
та Міжвідомчій координаційній раді з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу організувати
постійний моніторинг виконання заходів, передбачених планами,
затвердженими згідно з пунктом 1 цієї постанови, та до 1 липня і
31 грудня 2001 р. інформувати Кабінет Міністрів України про хід їх
виконання.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2001 р. N 345

ПЛАН
дій щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського Союзу
( n0001100-00 )
у 2001 році
------------------------------------------------------------------------------ Підрозділи |Пріоритетні|Дії щодо реалізації пріоритетних|Відпові- |Термін Програми |положення | положень Програми | дальні |виконання |Програми | |виконавці | ------------------------------------------------------------------------------
Розділ 1. Критерії членства в ЄС
Координова- Провести відповідну
на підготовчу роботу для
реалізація приєднання України до: Держмит- протягом в рамках Міжнародної конвенції про служба, усього даної та Гармонізовану систему опису та Мін'юст, періоду галузевих кодування товарів, 1996 рік МЗС
програм
ключових Конвенції про тимчасове -"- -"- організаці- ввезення, 1990 рік
йно-економ-
ічних Митної конвенції А.Т.А., -"- -"- та 1961 рік
нормативно-
-правових Конвенції про адміністративну Держав- -"- заходів по допомогу з податкових питань, на по-
кожній 1988 рік даткова
галузі, які адмі-
б ніс-
забезпечув- трація,
али Мін'юст,
передбачув- МЗС
ане
наближення
до
стандартів
ЄС
Конвенції про статус біженців Мін'юст, протягом 1951 року та Протоколу до неї, МЗС усього 1967 рік періоду
Картахенського протоколу про Мінеко- -"- біобезпеку Конвенції про ресур-
охорону біологічного сів,
різноманіття ( 995_935 ), Мін'юст,
1961 рік МЗС
Міжнародної конвенції про Мінаг- -"- охорону нових сортів рослин, ропо-
1961 рік літики,
Мін'юст,
МЗС
Міжнародної конвенції про Мінтранс, -"- морські іпотеки та застави, Мін'юст,
1993 рік ( 995_471 ) МЗС
Забезпечити опрацювання та
підготовку до укладення:
Угоди про участь України у Мінкуль- -"- першій рамковій програмі ЄС у тури,
сфері культури МЗС
Угоди з ЄС про науково-технічне МОН,
співробітництво Держпром- -"- політики,
МЗС
Угоди про співробітництво з ЄС у МОН,
галузі космічної науки, науки НКАУ, -"- про життя та мікрогравітацію, МЗС
дослідження Землі з
космосу
Угод з Ірландією та Іспанією Держав-
про уникнення подвійного на
оподаткування доходів і майна та податкова -"- попередження податкових адмініс-
ухилень трація,
МЗС
Угоди з Бельгією у сфері надання Держмит- _"_ взаємної адміністративної служба,
допомоги митними органами МЗС
Угоди між Україною та Італією в Мінагро- -"- галузі ветеринарної політики,
медицини та з питань карантину МЗС
рослин
Угоди з ЄС у сфері захисту прав Держстан- -"- споживачів дарт,
МЗС
Угоди з ЄС про співробітництво в Мінпалив- -"- галузі мирного енерго,
використання ядерної енергії МЗС
Угоди з ЄС у галузі створення НКАУ, -"- нового покоління Глобальних МЗС
навігаційних супутникових систем
(GNSS)
Провести підготовчу роботу з Мін'юст, -"- подальшого набуття Україною МЗС
членства в багатосторонніх
договорах, які укладені або ще
розробляються Гаазькою
конвенцією з міжнародного
приватного права щодо правового
співробітництва у цивільних
справах та Радою Європи у галузі
кримінального права
Розробити проект програми Мінкуль- II квар- культурних зв'язків між тури, тал Україною та ЄС МЗС
Забезпечити підготовку та Держком- IV квар- проведення Міжнародного Конгресу зв'язку, тал з питань розвитку інформаційного МЗС
суспільства в Україні
Забезпечити підготовку та
проведення внутрішньодержавних
процедур для набрання чинності:
Угоди між Урядом України та  Мінтранс, протягом Урядом Республіки Узбекистан про Мін'юст, усього міжнародне автомобільне МЗС періоду сполучення від 20 лютого
1993 р.
Угоди між Урядом України та -"- -"- Урядом Республіки Казахстан про
міжнародні перевезення
пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
від 22 березня 1993 р.
Угоди між Урядом України та -"- -"- Урядом Туркменістану про
співробітництво у сфері
міжнародного автомобільного
сполучення від 25 лютого
1993 р.
Угоди між Міністерством -"- -"- транспорту України та
Федеральним Міністерством науки
і транспорту Республіки Австрія
про міжнародні перевезення
вантажів від 13 листопада
1997 р.
Угоди між Кабінетом Міністрів -"- -"- України та Швейцарською
Федеральною Радою про міжнародні
автомобільні перевезення
пасажирів і вантажів від
30 жовтня 2000 р.
Протоколу про внесення змін і -"- -"- доповнень до Угоди між Урядом
України та Урядом Республіки
Біларусь про міжнародне
автомобільне сполучення від
17 грудня 1992 р. і
Виконавчого Протоколу до Угоди
між Урядом України та Урядом
Республіки Білорусь про
міжнародне автомобільне
сполучення від 16 грудня
1994 р. та від 25 травня
2000 р.
Угоди про збереження Мінеко- -"- афро-євразійських водно-болотних ресур-
птахів, що мігрують, листопад сів,
1998 р. (до Боннської Мін'юст,
конвенції про збереження МЗС
мігруючих видів диких тварин,
1979 рік)
Додаткового Держав- -"- протоколу про гарантії МАГАТЕ, ний
2000 рік комітет
ядерного
регулю-
вання,
Мінпалив-
енерго,
СБУ,
МВС,
МЗС,
Мін'юст
Забезпечити підготовку Мінтранс, IV квар- необхідних документів щодо Мін'юст, тал приведення у відповідність з МЗС
вимогами Конвенції
про міжнародні залізничні
перевезення (КОТІФ) ( 994_291 )
транзитних залізничних ліній з
колією завширшки 1435 мм (на
ділянках державного кордону з
Угорщиною-Чоп, державного
кордону із Словаччиною-Чоп-
Дякове, державного кордону із
Румунією - 112 км, державного
кордону із
Словаччиною-Ужгород-Чоп - 35 км,
Батєво-Мукачево - 25 км)
Забезпечити відновлення Мінтранс протягом автомобільних та залізничних усього шляхів за напрямами міжнародних періоду транспортних коридорів III, V та
IX відповідно до норм та
стандартів ЄС
Розділ 3. Судова система
3.1. Запровад-   Провести аналіз відповідності Мін'юст II квар- Підвищення ження в Ук-  вимогам ЄС проектів актів тал рівня раїні сис-  законодавства з питань
інститу- теми орга-  удосконалення судової системи,
ційної нів адмі-  що подані на розгляд Верховної
та адмі- ністратив-  Ради України, та внести
ністра- ної юсти-  відповідні пропозиції
тивної ції, в тому
спромож- числі адмі-
ності ністратив-
них судів
Продовжити роботу   щодо -"- протягом вивчення законодавства з питань усього устрою  судової влади і періоду здійснення  правосуддя у
державах - членах ЄС
3.3. Під- Створення Затвердити Статут Української Мін'юст II готовка Акаде- Академії суддів, утвореної Націо- квар- фахівців мії суддів відповідно до Указу Президента нальна тал України для України від 9 вересня 2000 р. акаде-
підготовки N 1053, та забезпечити належні мія
кадрів на умови для її діяльності наук,
посади МОН
суддів,
підвищення
кваліфіка-
ції суддів
та праців-
ників апа-
рату судів

Створення Розробити заходи щодо Мін'юст, -"- локальної технічного і технологічного Націо-
комп'ютер- забезпечення діяльності судів та нальна
ної мережі здійснити їх реалізацію акаде-
судів мія
наук,
Мінфін
Розділ 4. Права людини та захист прав національних меншин
4.5 Сус- Підготовка Організувати у засобах масової Держ- протягом пільна ін- та розпов- інформації та через державну комін- усього формова- сюдження інформаційну інфраструктуру форм, періоду ність інформацій- громадську підтримку курсу МЗС,
них матері- України на інтеграцію до ЄС та місцеві
алів про широку суспільну інформованість органи
стратегічне про Україну і ЄС виконав-
партнерство чої
України і влади
ЄС
Забезпечити підготовку і Держ- -"- розповсюдження за кордоном комін-
матеріалів про актуальні події форм,
та розвиток стратегічного МЗС
партнерства України і ЄС
Створити та запровадити у Держ- -"- рамках розділу УПС ком-
"Співробітництво в галузі інформ
культури" цикл культурологічних
телепередач під загальною
назвою "Біля джерел
нашої духовності"
Розділ 5. Економічний розвиток країни
5.2. Стру- Створення Розробити та подати пропозиції Держав- II квар- ктурні ре- умов для щодо комплексної програми на тал форми структурної розвитку ринків капіталу комісія
перебудови з цінних
і переходу паперів
до позитив- та фон-
ної динамі- дового
ки відтво- ринку,
рювальних Мінфін,
процесів Націо-
нальний
банк,
Фонд
держав-
ного
майна
Розробити програму приєднання -"- -"- України до Європейської
асоціації центральних
депозитаріїв (ECSDA)
Реструкту- Розробити спільний з ЄС проект НКАУ протягом ризація щодо реструктуризації космічної усього промисло- галузі України в рамках періоду вості співробітництва в сфері високих
технологій та промислової
конверсії
Розділ 6. Внутрішній ринок без кордонів
6.2.1. Спрощення Провести аналіз системи НКРЕ, II квар- Система системи лі- ліцензування в енергетичній Мінпа- тал ліцензу- цензування галузі та подати пропозиції щодо лив-
вання в Україні її удосконалення, зосередившись енерго,
згідно з на контролі виконання умов Мінеко-
принципом ліцензованої діяльності, номіки,
доцільності особливостях ліцензування у Мін'юст
обмеження сфері природних монополій та на
видів суміжних ринках природних
діяльності монополій
6.2.3. Організація Забезпечити діяльність Держ- протягом Стандарти- інформацій- Інформаційного центру із стан- усього зація, ного забез- стандартизації та сертифікації дарт періоду оцінка печення Міжнародної інформаційної мережі
відповід- в рамках ISONET з питань своєчасного
ності та роботи Ін- надання нотифікацій та
акредита- формацій- відповідей на запити держав -
ція ного центру договірних сторін ГАТТ/СОТ
із стандар-
тизації та
сертифіка-
ції
Міжнародної
інфор-
маційної
мережі
ISONET
6.2.4. Ведення ре- Закінчити роботи з -"- III Реєстрація єстрів перекодування міждержавних квартал згідно з стандартів (ГОСТ) і видати
ICS каталог ГОСТ, укладений згідно з
ICS
6.2.5. Визнання Провести звірення Державного -"- IV Метрологія результатів еталону одиниці молярної частки квартал діяльності компонентів у газових
українських середовищах з національним
лабораторій еталоном Нідерландів (NMI)
у країнах
ЄС
6.4. Підвищення Здійснити комплекс заходів Націо- протягом Вільний якості ре- щодо реорганізації та нальний усього рух послуг гулювання вдосконалення роботи служби банк періоду та нагляду банківського нагляду
за комер- Національного банку
ційними
банками,
зокрема
шляхом
підвищення
ефектив-
ності наг-
ляду Наці-
онального
банку Ук-
раїни за
економіч-
ними по-
казниками
діяльності
банків,
розв'язан-
ня питань
надмірної
кількості
проблемних
позик бан-
ків, удос-
коналення
системи
реєстрації
та порядку
видачі лі-
цензій на
здійснення
банківсь-
ких опера-
цій
Підвищення Переглянути Методику -"- -"- ефектив- тимчасового управління та
ності про- ліквідації комерційних банків з
цесу лік- метою її удосконалення
відації
неплато- Здійснити комплекс заходів -"- -"- спроможних щодо оперативної реорганізації
банків або ліквідації неплатоспроможних
комерційних банків
Здійснення Розробити за участю радників -"- -"- реоргані- МВФ та Світового банку програму
зації, реформування акціонерного
реструкту- комерційного агропромислового
ризації банку "Україна" та
банків з розпочати її реалізацію
метою під-
вищення
рівня їх
капіталі-
зації,
платоспро-
можності і
ліквіднос-
ті, форму-
вання
стійкої,
надійної
банківсь-
кої систе-
ми, захис-
ту інтере-
сів вклад-
ників і
кредиторів
6.5.2. Створення Опрацювати питання щодо МЗС -"- Лібералі- відповід- виключення України з так званого
зація візо- них внут- "негативного" візового списку
вого ре- рішніх та держав - членів ЄС
жиму зовнішніх
передумов Переглянути існуючу систему МВС, IV квартал для роз- реєстрації іноземців в Україні МЗС
в'язання та внести відповідні пропозиції
проблеми щодо її удосконалення
спрощення
візового Продовжити роботу щодо МЗС протягом режиму між запровадження безвізового режиму усього Україною між Україною та ЄС для поїздок періоду та держа- громадян України, які
вами - користуються дипломатичними
членами ЄС паспортами

6.6.2. Підвищення Забезпечити розвиток та Анти- -"- Розвиток якості ро- підвищення ефективності моно-
та удоско- боти та функціонування елементів поль-
налення поліпшення інституційної бази захисту ний
інститу- взаємодії конкуренції комітет
ційної органів,
бази що нале- Створити багаторівневу Анти- -"- захисту жать до розгалужену систему освіти з моно-
конкурен- інститу- питань конкурентної політики поль-
ції та ційної ба- ний
механізмів зи захисту комітет,
проведення конкурен- МОН
конкурент- ції
ної
політики
Розділ 7. Економічні та фіскальні питання
7.1.2. Забезпе- Здійснити заходи для Націо- -"- Монетарна чення ста- запобігання значним коливанням нальний
політика більності курсу національної валюти та банк
національ- забезпечити збалансованість
ної валю- валютного ринку
ти, ство-
рення від-
повідних
фінансових
передумов
для недо-
пущення
зростання
інфляції
Здійснення Упорядкувати механізм видачі
комплексу ліцензій на використання -"- -"- заходів, іноземної валюти на території
спрямова- України як засобу платежу та
них на за- врегулювати питання видачі
безпечення ліцензій на використання
проведен- іноземної валюти як
ня процесу застави
дедолари-
зації віт-
чизняної
економіки
шляхом
підвищення
привабли-
вості грив-
невих ак-
тивів по-
рівняно з
вкладен-
нями в
іноземній
валюті
Збільшення Вжити заходів до -"- -"- валютних удосконалення системи валютного
резервів регулювання залежно від
для під- ситуації на валютному ринку,
тримки ку- зокрема щодо норми обов'язкового
півельної продажу валютних надходжень на
спромож- користь резидентів
ності на-
ціональної Забезпечити дотримання Мінеко- -"- валюти до позитивного сальдо торговельного номіки,
рівня, балансу та збільшення притоку Націо-
який дає іноземних інвестицій нальний
можливість банк
збалансу-
вати інте-
реси
суб'єктів
зовнішньо-
економіч-
ної діяль-
ності,
включаючи
державні
Продовжити роботу щодо Фонд
збільшення надходжень від держав- -"- приватизації ного
майна
Забезпечити дотримання Націо-
помірних темпів зростання нальний -"- грошових агрегатів банк,
Мінфін
Забезпечити дотримання Мінеко- -"- визначених макроекономічних номіки,
показників, у тому числі щодо Мінфін,
зростання обсягів виробництва, Націо-
бездефіцитного бюджету, низького нальний
рівня інфляції банк
Посилення Завершити роботу, пов'язану Націо- протягом контролю із створенням системи обміну нальний усього за повер- інформацією між Національним банк, періоду ненням ва- банком, Державною митною Держмит-
лютної ви- службою і Державною служба,
ручки і податковою адміністрацією Державна
товарів за податкова
зовнішньо- адмініс-
економіч- трація
ними кон-
трактами
Внести відповідні зміни до -"- -"- Інструкції про порядок
здійснення контролю і отримання
ліцензій за експортними,
імпортними та лізинговими
операціями з метою
удосконалення, з урахуванням
існуючої практики, механізму
контролю уповноваженими банками
за експортними та імпортними
операціями резидентів
7.2. Розроблення Підготувати першу редакцію Держ- IV квар- Статистика національ- центральної статистичної комстат тал них класи- класифікації продукції і
фікацій порівняльних таблиць видів
економічної діяльності та
продукції
Розробити системи класифікації -"- -"- для національних рахунків
Розробити класифікатор -"- -"- забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря
Узгодити з Євростатом -"- протягом методологію розрахунку усього показників, призначених для періоду обміну статистичними даними, та
забезпечити здійснення
щоквартального обміну
ними в рамках
Меморандуму про взаєморозуміння
між Державним комітетом
статистики України та
Євростатом з метою підтримки та
моніторингу економічного
співробітництва між Україною
та ЄС
Впровад- Продовжити роботу з -"- -"- ження уні- впровадження уніфікованої
фікованої статистичної методології та
статистич- стандартів ЄС за окремими
ної мето- галузями статистики
дології та
стандартів
ЄС за ок-
ремими га-
лузями
статистики
Розроблен- Переглянути існуючі системи -"- III ня автома- збору даних, інформаційні потоки квартал тизованої і технології та визначити
системи основні напрями модернізації
збирання, інформаційно-обчислювальної
опрацюван- системи органів статистики
ня, аналі-
зу і роз-
повсюджен-
ня даних
на основі
сучасних
інформа-
ційних
технологій
Розділ 8. Секторальна політика
8.1. Узгодження Розробити та здійснити заходи Держ- протя- Промисло- економіч- щодо енергозбереження на промпо- гом вість ної полі- підприємствах літики, усього тики дер- гірничо-металургійного НКРЕ, періоду жави з комплексу, закриття шкідливих Держком-
потребами виробництв, реструктуризації та енерго-
підвищення виводу надлишкових потужностей збере-
конкурен- ження
тоспромож-
ності віт-
чизняного
виробниц-
тва
Екологіза-
ція
виробниц-
тва, змен-
шення тех-
ногенного
наванта-
ження на
довкілля
8.2. Сіль- Органі- Розробити та здійснити заходи Мінагро- -"- ське гос- зація дос- щодо доступу до відповідних політики,
подарство тупу до банків генетичних ресурсів Україн-
банків ге- рослин і тварин держав - членів ська
нетичних ЄС з метою розширення діапазону академія
ресурсів селекційних процесів аграрних
рослин і наук,
тварин МОН
держав -
членів
ЄС з метою
розширення
діапазо-
ну селек-
ційних
процесів
Приєднання Забезпечити підготовку Мінагро- -"- України до документів, необхідних для полі-
вимог Ор- приєднання України до схем тики,
ганізації сортової сертифікації насіння, Держ-
економіч- що є об'єктом міжнародної стан-
ного спів- торгівлі, відповідно до вимог дарт
робітниц- Організації економічного
тва і роз- співробітництва та розвитку
витку по
сортовій
сертифі-
кації на-
сіння,
призначе-
ного для
міжнарод-
ної тор-
гівлі
8.3.Енер- Створення Розробити та запровадити Мін- -"- гетика технічних заходи щодо забезпечення палив-
умов для нормативних режимів роботи енерго
спільної енергосистеми України та якості
синхронної енергії відповідно до стандартів
роботи ОЕС ЄС
України з
енергетич- Створити телекомунікаційні -"- -"- ними об'- системи, а також завершити інші
єднаннями невідкладні роботи щодо мереж та
держав ЄС інфраструктури "острова
Бурштинської ТЕС"
Подальше Завершити продаж контрольних Фонд -"- реформу- пакетів акцій семи держав-
вання енергопостачальних компаній: ного
енергетич- Київобленерго, Рівнеобленерго, майна,
ного сек- Житомиробленерго, Мінпа-
тора з Миколаївобленерго, лив-
проведен- Севастопольенерго, енерго,
ням ефек- Херсонобленерго, НКРЕ,
тивної Кіровоградобленерго Антимо-
приватиза- нополь-
ції ний
комітет,
відпо-
відні
обл-
держ-
адмі-
ніс-
тра-
ції
Підвищення Створити Мінпа- -"- техноло- автоматизовану інформаційну лив-
гічної та вимірювальну систему контролю енерго
екологічної викидів у атмосферу на одній з
безпеки ТЕС України
електро-
станцій та Провести комплексні -"- -"- їх техні- дослідження із визначенням
ко-еконо- якісного та кількісного складу
мічних по- важких металів, стійких
казників органічних забруднювачів та
до рівня, летких органічних сполук у
прийнятого димових газах на ТЕС
у державах з урахуванням діючих в
ЄС ЄС методик та вимог до
приладного забезпечення та
розробити відповідну
нормативно-технічну
документацію для організації
системи моніторингу цих речовин
у галузі
Провести на базі мобільної -"- -"- лабораторії енергетичних та
екологічних вимірювань
експериментальні дослідження
рівня викидів шкідливих речовин
ТЕС
Забезпечити реалізацію -"- -"- програми пріоритетних заходів
щодо модернізації та підвищення
безпеки енергоблоків АЕС України
Диверсифі- Завершити будівництво першої -"- -"- кація дже- черги нафтопроводу Одеса-Броди
рел пали- та нафтоперевалочного
вопоста- комплексу "Південний"
чання,
включаючи Забезпечити здійснення Мінпа- -"- ядерне па- відповідних заходів щодо лив-
ливо залучення України до процесів енер-
розбудови Європейської газо- та го,
нафтотранспортної мережі, а Мін-
також залучення кредитних та еконо-
інвестиційних ресурсів в міки,
енергетичну галузь України МЗС
Продовжити роботу з Мінпа- -"- диверсифікації джерел лив-
постачання ядерного палива енерго,
Дер-
жавний
комі-
тет
ядер-
ного
регу-
люван-
ня
Вирішення Забезпечити введення в Мін- -"- питання експлуатацію пускового комплексу палив-
тимчасово- "сухого" сховища відпрацьованого енерго,
го безпеч- ядерного палива на Запорізькій Держав-
ного збе- АЕС ний
рігання комітет
відпрацьо- ядер-
ваного ного
ядерного регулю-
палива вання
Забезпечити відповідно до -"- -"- графіка виконання робіт з
будівництва сховища
відпрацьованого ядерного палива
на Чорнобильській АЕС
Провести відповідні роботи -"- -"- для створення вітчизняного
виробництва контейнерів для
відпрацьованого ядерного палива
Визначення Створити інформаційну Мін- -"- оптимальних автоматизовану систему складання палив-
потреб щодо оптимального енерго
запасів ор- паливно-енергетичного балансу
ганічного України
палива та
поступове
приведення
їх до вимог
директив ЄС
8.4. Розроблен- Розробити та затвердити Мінтранс IV Транспорт ня правил правила перевезення небезпечних квартал перевезення вантажів річковим транспортом з
небезпечних урахуванням вимог ЄС та
вантажів Європейської економічної
річковим комісії ООН
транспортом
Розділ 9. Соціальне наближення
9.1.3. Здійснення Проаналізувати результати Мін- -"- Соціальний подальших експерименту з призначення праці,
захист кроків що- пенсій органами Пенсійного Пенсій-
до заходів фонду, що проводиться в окремих ний
з реформу- областях, та подати висновки фонд,
вання пен- і пропозиції разом з проектами Рада
сійної відповідних актів законодавства мініс-
системи трів
Авто-
номної
Респуб-
ліки
Крим,
відпо-
відні
обл-
держ-
адмі-
ністра-
ції
Внести пропозиції щодо Мін- -"- створення Державної інспекції з праці,
пенсійного страхування Пенсій-
ний
фонд
Забезпечити організацію Мін- протягом належної підготовки кадрів для праці, усього роботи у реформованій системі МОН, періоду пенсійного страхування Пенсій-
ний
фонд

Розділ 10. Регіональна політика та регіональне співробітництво
10.2. Розвиток Забезпечити подальший розвиток Місцеві протягом Регіо- внутрішнь- регіонального співробітництва та органи усього нальне ої та зов- участь України в угрупованнях ЄС вико- періоду співро- нішньої регіонального рівня навчої
бітництво міжрегіо- влади
нальної
співпраці
Активізувати роботу місцевих Мінеко- -"- органів виконавчої влади у номіки,
рамках створених єврорегіонів заінте-
(Карпатський єврорегіон, ресовані
єврорегіон "Буг","Нижній Дунай", облдерж-
"Верхній Прут"), у тому числі адмініс-
щодо залучення інвестицій з трації
метою реалізації спільних
програм та проектів
Розробити пілотний проект Мінеко- II програми відпрацювання системних номіки, квар- завдань державної регіональної заінте- тал політики України та ресовані
субрегіональної європейської облдерж-
інтеграції в межах єврорегіонів адміні-
страції
Розділ 11. Якість життя та навколишнього природного середовища
11.1.1. Розши- Розробити та здійснити заходи Мінеко- IV Законо- рення ін- щодо широкого інформування ресур- квар- давство у фраструк- громадськості та залучення її до сів тал сфері охо- турних прийняття рішень з питань
рони дов- можливос- охорони довкілля
кілля тей,
що ство-
рило б
умови
для підви-
щення ак-
тивності
громадсь-
кості у
вирішенні
екологіч-
них питань

11.1.2. Розроблен- Розробити та затвердити -"- -"- Якість ня техно- нормативні документи (стандарти,
повітря логічних інструкції, нормативи) щодо
11.1.3. нормативів забезпечення належної якості
Якість на викиди води і повітря відповідно до
води забруднюю- норм ЄС
чих речо-
вин в ат- Розробити систему класифікації -"- II мосферне якості води водних об'єктів у квартал повітря районах господарсько-питних
водозаборів із встановленням
відповідних класів якості
11.1.5. Розроблен- Завершити розроблення проектів -"- -"- Гене- ня адапто- інструкції про порядок
тично- ваних до проведення екологічної
модифіко- норм ЄС експертизи генетично змінених
вані критеріїв, організмів та методики і
організми норм і регламенту державних випробувань
стандартів трансгенних сортів рослин щодо
для оцінки оцінки їх впливу на збереження
можливого біорізноманіття та забезпечити
впливу ге- їх затвердження в установленому
нетично порядку
модифіко-
ваних ор-
ганізмів
на збере-
ження і
стале ви-
користання
біоріз-
номаніття
11.1.6. Удоскона- Здійснити заходи Держав- про- Ядерна лення про- щодо вдосконалення процедур ний тягом безпека цедур ін- інспектування ядерних установок, комітет усього спекту- розроблення, впровадження та ядерного періоду вання супроводження відповідних систем регулю-
ядерних вання
установок
на різ-
них
стадіях
провад-
ження
діяльності
Підготовка Підготувати та внести Держав- -"- і провад- пропозиції щодо позиції України ний
ження ді- стосовно розширення сфери дії комітет
яльності з Конвенції про фізичний захист ядерного
нагляду за ядерного матеріалу та участі регулю-
обліком та робочої групи України під час вання,
контролем розгляду цього питання на Мін-
ядерного засіданні МАГАТЕ палив-
матеріалу енерго,
СБУ,
МВС,
МЗС
Повне зак- Забезпечити проведення робіт Мін- -"- риття Чор- з реалізації спільного проекту палив-
нобильсь- за участю Європейської Комісії енерго,
кої АЕС та країн "великої сімки" щодо МНС,
та пере- перетворення об'єкта "Укриття" в Мінфін
творення екологічно безпечну систему
(в довго-
строковій
перспекти-
ві) зруй-
нованого
четвертого
енергобло-
ка Чорно-
бильської
АЕС в
екологічно
безпечну
систему
за під-
тримки ЄС

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »