Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній [...]
Кабінет Міністрів України, Індонезія; Угода, Міжнародний документ від 05.08.2016
Документ 360_009-16, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.02.2017, підстава 1840-19
 

УГОДА
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ОБОРОННІЙ ГАЛУЗІ

{Угоду ратифіковано Законом № 1840-VIII від 08.02.2017}

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Індонезія (далі - Сторони),

бажаючи покращити та підсилити двостороннє співробітництво між двома державами в оборонній галузі,

визнаючи, що розвиток дружніх відносин та співробітництво між Сторонами буде внеском до міжнародного миру та безпеки шляхом взаємної довіри, порозуміння та співпраці у міжнародних відносинах,

визнаючи, що розвиток оборонного співробітництва буде корисним для їхніх відповідних державних установ у оборонній галузі,

прагнучи до сприяння співробітництву в оборонній галузі між двома державами, спираючись на принципи рівності, взаємної вигоди та цілковитої поваги суверенітету та територіальної цілісності Сторін,

поважаючи законодавство держав Сторін;

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1
МЕТА

Метою цієї Угоди є запровадження загальних принципів для розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі між Сторонами за напрямами, що становлять спільний інтерес, відповідно до законодавства держав Сторін, принципів взаємної поваги, довіри і вигоди.

СТАТТЯ 2
НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Напрями співробітництва за цією Угодою можуть включати:

a) обмін візитами вищих посадових осіб, у тому числі від збройних сил;

b) розвиток військово-технічного співробітництва;

c) розвиток співробітництва в галузі оборонної промисловості та логістики;

d) співробітництво в оборонній науково-технологічній галузі;

e) обмін інформацією з оборонних та військових питань;

f) розвиток військової освіти та підготовку персоналу;

g) сприяння співробітництву між збройними силами держав Сторін;

h) інші напрями співробітництва за взаємною згодою Сторін.

2. Щодо розвитку співробітництва у військово-технічній галузі, оборонній промисловості та логістиці, як зазначено у підпунктах "b" і "c" пункту 1 цієї статті, Сторони можуть здійснювати співробітництво в таких сферах:

a) закупівля озброєння та військової продукції в рамках спільних проектів та виробництва;

b) постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення;

c) обслуговування, ремонт і модернізація озброєння, військової техніки та надання інших послуг у військово-технічній галузі;

d) продаж ліцензій щодо виробництва озброєння та військової техніки, надання технічної підтримки такому виробництву;

e) спільні дослідження та розробки у військово-технічній галузі, а також взаємний обмін результатами такої діяльності;

f) обмін досвідом та інформацією щодо стандартизації, кодифікації, контролю якості військової продукції з метою здійснення спільних програм військово-технічного співробітництва;

g) розробка, у разі необхідності, відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та спільного продажу оборонного обладнання шляхом використання інших технологій.

3. З метою виконання цієї Угоди оперативні, адміністративні та технічні питання визначаються окремими письмовими домовленостями, укладеними обома Сторонами або компетентними органами обох Сторін.

СТАТТЯ З
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Захист, розкриття та передача інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється або яка створюється за цією Угодою, буде проводитися та захищатися відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів, укладених Сторонами.

2. Сторони не повинні розголошувати, розкривати або передавати будь-яку інформацію з обмеженим доступом або матеріали в рамках цієї Угоди будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

СТАТТЯ 4
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Сторони відповідно до законодавства своїх держав, а також міжнародних договорів, учасниками яких є їхні держави, запобігають несанкціонованому використанню та передачі прав інтелектуальної власності, які передано, обміняно та набуто в рамках цієї Угоди.

2. Захист та розповсюдження прав інтелектуальної власності, включаючи захист легітимних прав третьої сторони, а також визначення справедливої долі власності, що базується на внеску відповідних Сторін, мають бути узгоджені Сторонами окремими письмовими домовленостями в конкретних галузях співробітництва.

СТАТТЯ 5
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ

1. Компетентними органами для виконання цієї Угоди є:

a) від Кабінету Міністрів України - Міністерство оборони;

b) від Уряду Республіки Індонезія - Міністерство оборони.

2. Для виконання цієї Угоди компетентні органи Сторін можуть проводити регулярні зустрічі в будь-який час з метою здійснення моніторингу або перегляду виконання статті 2 цієї Угоди.

СТАТТЯ 6
ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

Якщо Сторони не домовляться про інше, кожна Сторона несе свої власні витрати в процесі виконання положень цієї Угоди відповідно до бюджетних асигнувань.

СТАТТЯ 7
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-який спір, який виникає між Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди, вирішуватиметься шляхом проведення двосторонніх переговорів та консультацій між Сторонами та, в разі необхідності, дипломатичними каналами.

СТАТТЯ 8
ДОПОВНЕННЯ

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення, які оформлюються окремим Протоколом, що складатиме невід'ємну частину цієї Угоди. Такий Протокол набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

СТАТТЯ 9
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ, СТРОК ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода залишається чинною протягом п'ятирічного періоду і автоматично продовжуватиметься на кожні наступні п'ять років за умови, що одна зі Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону щонайменше за 90 днів до завершення відповідного п'ятирічного періоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання домовленостей, програм та проектів, що були укладені раніше в рамках цієї Угоди, крім випадків, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені своїми урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Джакарта 5 серпня 2016 року в двох примірниках, кожний українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надається текстові англійською мовою.

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ

(підпис)

(підпис)

ПАВЛО КЛІМКІН

РІАМІЗАРД РІАКУДУ


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...