Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Верховна Рада України; Закон від 24.02.19944004-XII