Про затвердження Положення про використання повітряного простору України
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 29.03.2002401
Документ 401-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2018, підстава 954-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 березня 2002 р. N 401
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 954 ( 954-2017-п ) від 06.12.2017 }
Про затвердження Положення про використання
повітряного простору України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1174 ( 1174-2004-п ) від 08.09.2004
N 836 ( 836-2006-п ) від 15.06.2006
N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012
N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014
N 619 ( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }

Відповідно до статті 10 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про використання повітряного простору
України (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 401
ПОЛОЖЕННЯ
про використання повітряного простору України
{ У тексті Положення слова "Держкомкордон" та "Прикордонні
війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна
прикордонна служба" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }
{ У тексті Положення слова "Головний центр координації
авіаційних робіт з пошуку і рятування" в усіх
відмінках замінено словами "Державна авіаційна
пошуково-рятувальна служба (Укравіапошук)" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 836
( 836-2006-п ) від 15.06.2006 }
{ У тексті Положення слова "Мінтранс", "Укравіатранс",
"органи управління Військ ППО", "чергові сили Військ
ППО" і "головнокомандувачі видів Збройних Сил"
в усіх відмінках замінено відповідно словами
"Мінтрансзв'язку", "Державіаадміністрація", "органи
управління Повітряних Сил Збройних Сил", "чергові
сили з протиповітряної оборони Збройних Сил" і
"командувачі видів Збройних Сил" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
{ У тексті Положення слово "Мінтрансзв’язку" замінено словом
"Мінінфраструктури", слово "Мінпромполітики" - словами
"Агентство держмайна" у відповідному відмінку, а слово
"Державіаадміністрація" в усіх відмінках - словом
"Державіаслужба" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

I. Загальні питання
1. Це Положення визначає порядок організації та використання
повітряного простору України (далі - повітряний простір)
юридичними і фізичними особами - користувачами повітряного
простору, а також органами, що здійснюють контроль за дотриманням
порядку використання повітряного простору, управління
використанням повітряного простору та обслуговування повітряного
руху (далі - ОПР). Діяльність державних органів, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності і
підпорядкування, пов'язана з використанням повітряного простору,
яка може загрожувати безпеці польотів повітряних суден та інших
літальних апаратів, провадиться відповідно до вимог цього
Положення в частині, що стосується порядку використання
повітряного простору.
2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у
такому значенні:
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
авіація - галузь, що є складовою частиною транспортної
системи країни, підприємства, установи та організації якої
незалежно від форми власності та підпорядкування володіють
повітряними суднами та провадять діяльність, пов'язану з
використанням повітряного простору;
аеродром - ділянка суші або водної поверхні (включаючи
розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання),
призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху
повітряних суден. Якщо поняття "аеродром" використовується в
положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення,
воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними
апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами;
аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються
цивільні та державні повітряні судна, що належать різним державним
органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та
умови базування цих повітряних суден визначаються спільним
рішенням відповідних державних органів, підприємств, установ та
організацій;
аеродром спільного використання - аеродром, на якому
здійснюється зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що
належать різним державним органам, підприємствам, установам та
організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки
повітряні судна, що належать власнику аеродрому;
{ Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
відомчий орган управління повітряним рухом - орган управління
повітряним рухом, на який покладено функції забезпечення
управління польотами державних та експериментальних повітряних
суден у спеціально визначених зонах, що перебувають під його
контролем;
МНС - центральний орган виконавчої влади, на який покладено
організацію авіаційного пошуку і рятування в Україні; координацію
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що проводяться
авіаційними силами та засобами МНС, іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності; { Абзац дев'ятий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 657 ( 657-2012-п ) від
18.07.2012 }
демонстраційний політ - політ повітряного судна, який
виконується з метою демонстрації досягнень авіаційної техніки, її
показу під час проведення авіаційних парадів, свят, з рекламною та
іншою метою відповідно до законодавства;
державний кордон - лінія і вертикальна умовна поверхня, що
проходить по цій лінії, які визначають межі території України -
суші, вод, надр, повітряного простору;
диспетчерська зона - частина контрольованого повітряного
простору над земною поверхнею до встановленої верхньої межі,
контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюється
відповідним диспетчерським органом;
диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління
повітряного руху) - обслуговування, що здійснюється з метою
запобігання зіткненню повітряних суден між собою та з іншими
перешкодами у площині маневрування, прискорення та регулювання
повітряного руху;
диспетчерський дозвіл - дозвіл повітряному судну рухатися у
порядку, визначеному відповідно до умов, що встановлюються
диспетчерським органом;
диспетчерський контроль, що здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення розрахункового
місцезнаходження повітряних суден на підставі повідомлень про
польоти, фактичних розкладів польотів повітряних суден цивільної
авіації та повідомлення про фактичні польоти; { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
диспетчерський район - частина контрольованого повітряного
простору, що простягається від межі, встановленої над земною
поверхнею, до встановленої верхньої межі, контроль та
обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним
диспетчерським органом;
дозвіл на використання повітряного простору - офіційне
повідомлення про надання користувачеві повітряного простору
дозволу для провадження діяльності у порядку, що визначається
відповідним підрозділом органу об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху України;
експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує
повітряні судна чи надає послуги в цій галузі;
заборонена зона - частина повітряного простору, в межах якої
забороняються польоти повітряних суден;
запасний аеродром - аеродром, до якого може прямувати
повітряне судно в разі, якщо неможливо або недоцільно прямувати до
аеродрому призначеної посадки чи здійснювати на ньому посадку;
Збірник аеронавігаційної інформації - збірник відомостей, що
містять довгострокову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе
значення для аеронавігації;
зона аеродромного руху - частина повітряного простору навколо
аеродрому для здійснення безпечного аеродромного руху;
зона виконання спеціальних польотів - частина повітряного
простору, яка використовується для випробних польотів,
дозаправлення повітряних суден пальним у повітрі, польотів на
малих і гранично малих висотах, інших спеціальних польотів, пуску
ракет, повітряних стрільб;
{ Абзац двадцять четвертий пункту 2 виключено на підставі
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
зона обмеження польотів - частина повітряного простору над
сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються
польоти повітряних суден;
координація використання повітряного простору - розроблення і
погодження умов та порядку використання повітряного простору з
відповідними органами ОПР, заінтересованими державними органами,
підприємствами, установами, організаціями в інтересах користувачів
повітряного простору;
користувач повітряного простору - юридична або фізична особа,
яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням
повітряного простору;
маршрут зональної навігації - маршрут ОПР, визначений для
польотів повітряних суден, які можуть застосовувати зональну
навігацію;
маршрут ОПР - визначений маршрут, призначений для спрямування
потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху.
Зазначене поняття використовується для повітряної траси,
контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту,
маршруту прибуття або вильоту тощо;
міжнародний аеропорт - аеропорт, призначений для прийняття і
відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні польоти, в
якому здійснюється митний, прикордонний, санітарний та інші види
контролю, передбачені законодавством;
міжнародний повітряний простір - повітряний простір над
відкритим морем;
міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається
та/або закінчується за межами України незалежно від кількості
проміжних посадок на території України;
небезпечна зона - частина повітряного простору, в межах якої
у визначені періоди часу може провадитися діяльність, що є
небезпечною для польоту повітряних суден;
об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації - збірник
документів, що складається із:
Збірника аеронавігаційної інформації, включаючи поправки;
доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації;
НОТАМ-повідомлення і бюлетенів передпольотної інформації;
циркулярів аеронавігаційної інформації;
контрольних переліків та зведень;
обмеження використання повітряного простору - особливий
порядок використання повітряного простору, що визначається
комплексом заходів, спрямованих на забезпечення безпеки польотів
та провадження іншої діяльності у повітряному просторі;
обслуговування повітряного руху (ОПР) - комплекс заходів, що
забезпечує польотно-інформаційне обслуговування, аварійне
сповіщення, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне
диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу
або аеродромне диспетчерське обслуговування);
орган об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху - відповідний підрозділ, повноваження і
діяльність якого пов'язані з організацією повітряного руху у
повітряному просторі України та у міжнародному повітряному
просторі, який перебуває під відповідальністю України;
орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського
обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або
пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху;
орган пошуково-рятувальної служби - Головний координаційний
центр з пошуку і рятування, допоміжний координаційний центр з
пошуку і рятування, які здійснюють координацію робіт з проведення
авіаційного пошуку і рятування, зокрема на місці проведення
операції; { Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 836
( 836-2006-п ) від 15.06.2006 }
повітряна траса - диспетчерський район або його частина
(коридор) у повітряному просторі з чітко визначеними висотою та
шириною, призначений для безпечного виконання польотів повітряними
суднами;
повітряне судно-порушник - повітряне судно, що перетнуло
державний кордон без відповідного дозволу компетентного органу або
допустило інше порушення порядку використання повітряного
простору;
повітряний коридор перетинання державного кордону - обмежена
за висотою і шириною частина повітряного простору, призначена для
перетинання державного кордону повітряними суднами;
{ Абзац сорок восьмий пункту 2 виключено на підставі
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
радіолокаційний контроль, що здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил, - визначення з використанням
радіолокаційних засобів місцезнаходження (координати і параметри
руху) повітряних суден та їх належності згідно з системою
державного розпізнавання; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
район польотної інформації - частина повітряного простору, у
межах якого забезпечується польотно-інформаційне обслуговування та
аварійне сповіщення;
районний диспетчерський центр (РДЦ) - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих
польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його
контролем;
район пошуку та рятування - частина території, в межах якої
здійснюються авіаційні роботи з пошуку і рятування;
район спрощеної координації - частина повітряного простору, в
межах якого повітряним суднам дозволяється виконувати
контрольовані польоти поза повітряними трасами, але за
встановленими маршрутами без необхідності координації дій, між
відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, відомчими органами управління
повітряним рухом та органами управління Повітряних Сил Збройних
Сил (далі - Війська ППО);
{ Абзац п'ятдесят четвертий пункту 2 виключено на підставі
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
спостережний політ - спеціальний політ літака, що виконується
згідно з умовами Договору з відкритого неба ( 994_316 );
стандарт IKAO - вимоги до фізичних і технічних характеристик,
конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове
застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки
та регулярності міжнародної аеронавігації. Зазначених вимог
Україна повинна дотримуватися згідно з Конвенцією про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ) У разі неможливості дотримання
стандартів Міжнародної організації цивільної авіації до Ради IKAO
відповідним державним органом надсилається повідомлення згідно із
статтею 38 зазначеної Конвенції ( 995_038 );
тимчасово зарезервований повітряний простір - частина
повітряного простору, в межах якого у визначений час може
провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання
польотів авіації або для використання повітряного простору в інших
цілях;
територіальне море - прибережні морські води завширшки
12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як
на материку, так і на островах, що належать Україні, або від
прямих вихідних ліній, що з'єднують відповідні точки.
Географічні координати цих точок затверджуються в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. В окремих випадках інша
ширина територіального моря України може встановлюватися
міжнародними договорами України, а у разі відсутності договорів -
відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного
права;
управління використанням повітряного простору - діяльність,
пов'язана з розподілом повітряного простору між користувачами на
підставі поданих ними розкладів, заявок та планів;
аварійне обслуговування - обслуговування, що здійснюється з
метою сповіщення відповідних організацій про повітряні судна, яким
потрібна пошуково-рятувальна допомога, та надання таким
організаціям відповідної інформації за їх запитом; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
аеронавігаційне обслуговування - обслуговування, що
здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування з метою
організації повітряного руху, радіотехнічного забезпечення
польотів, надання аеронавігаційної та метеорологічної інформації,
підготовленої відповідно до стандартів і рекомендованої практики
IKAO, нормативних актів Європейської організації з безпеки
аеронавігації та авіаційних правил України; { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
буферна зона - частина повітряного простору навколо зон
обмеження польотів, небезпечних зон, заборонених зон та зон, що
належать до тимчасово зарезервованого повітряного простору, яка
призначена для забезпечення вимог щодо безпеки у разі одночасного
провадження діяльності з використання повітряного простору у
зазначених зонах та поза їх межами; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
використання повітряного простору - провадження діяльності,
пов'язаної з виконанням польотів повітряних суден, з переміщенням
(перебуванням) матеріальних об'єктів у повітряному просторі,
проведенням підривних робіт, пусками ракет, усіма видами стрільб,
у тому числі з метою здійснення впливу на гідрометеорологічні
процеси, що становлять загрозу безпеці польотів повітряних суден
та інших літальних апаратів; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
гнучке використання повітряного простору - використання
повітряного простору для військових і цивільних потреб та його
щоденний розподіл на тимчасовій основі між користувачами
повітряного простору; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
загальний повітряний рух - польоти повітряних суден та інших
літальних апаратів, що виконуються згідно з цивільними правилами
та/або стандартами і рекомендованою практикою IKAO; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
зона з особливим режимом використання повітряного простору -
частина повітряного простору, що межує із забороненою зоною,
та/або повітряний простір над смугою земної поверхні завширшки
25 кілометрів углиб території України, яка проходить уздовж
державного сухопутного кордону та/або берегової смуги прикордонних
озер та інших водойм, прилеглих до державного кордону, а також над
смугою завширшки 22,2 кілометра (12 морських миль), яка проходить
по береговій лінії Чорного та Азовського морів углиб цих морів, в
якій встановлюється особливий порядок виконання польотів та
здійснення контролю за їх виконанням з боку органів управління
Повітряних Сил Збройних Сил; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
контрольований повітряний простір ОПР - частина повітряного
простору, в межах якого забезпечується диспетчерське,
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування повітряного руху
відповідно до встановленої класифікації повітряного простору ОПР;
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
операційний повітряний рух - польоти, на які не поширюються
положення, установлені для загального повітряного руху, і які
виконуються відповідно до правил і процедур, визначених
відповідними уповноваженими органами; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, що
здійснюється з метою надання інформації, необхідної для
забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів; { Пункт
2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п )
від 01.07.2009 }
пункт збору повідомлень щодо ОПР - пункт, який утворюється на
аеродромі з метою отримання повідомлень щодо ОПР та планів
польотів, що подаються перед вильотом; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
район спрощеної координації - частина повітряного простору, в
межах якої здійснюється загальний повітряний рух та дозволяється
виконання польотів поза маршрутами ОПР без необхідності здійснення
диспетчером ОПР координації виконання таких польотів з відомчими
органами управління повітряним рухом та користувачами повітряного
простору, діяльність яких може становити загрозу безпеці
загального повітряного руху; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
спеціально встановлений маршрут - маршрут, призначений для
виконання польотів повітряних суден з метою вирішення спеціальних
завдань (перельоту бойової авіації, перевірки чергових сил з
протиповітряної оборони Збройних Сил, проведення навчань
військової авіації, виконання експериментальних польотів, польотів
згідно з міжнародними договорами тощо), а також виконання
навчально-тренувальних польотів, польотів з проведення авіаційних
робіт тощо; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
умови використання повітряного простору - обов'язкові вимоги
щодо місця, часу та висоти провадження діяльності у повітряному
просторі, інформація про які надається користувачеві органами
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху з метою забезпечення безпеки та ефективності використання
повітряного простору; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
управління використанням повітряного простору - комплекс
заходів з регулювання використання повітряного простору за місцем,
часом і висотою з метою задоволення потреб різних категорій
користувачів повітряного простору; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
управління повітряним рухом - комплекс заходів з організації
управління операційним повітряним рухом. { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
3. Згідно з цим Положенням регулюється:
1) діяльність, пов'язана з використанням повітряного
простору:
польоти цивільних, державних та експериментальних повітряних
суден;
дії, пов'язані з переміщенням (знаходженням) матеріальних
об'єктів у повітряному просторі;
пуски ракет, усі види стрільб (у тому числі з метою
здійснення впливу на гідрометеорологічні процеси), що становлять
загрозу безпеці польотів повітряних суден та інших літальних
апаратів;
вибухові роботи;
2) діяльність, що може спричинити загрозу безпеці польотів
повітряних суден та інших об'єктів:
електромагнітне випромінювання;
викиди в атмосферне повітря забруднюючих та будь-яких інших
речовин, що погіршують видимість;
будівництво та розміщення об'єктів і ліній електропередачі у
секторі зльоту або посадки повітряних суден;
розміщення об'єктів, що приводить до масового скупчення
птахів та диких тварин;
запуски метеорологічних радіозондів;
інші види діяльності, які можуть створити загрозу безпеці
польотів повітряних суден та інших об'єктів.
II. Нормативне регулювання та порядок використання
повітряного простору
4. Державне регулювання використання повітряного простору у
межах своїх повноважень здійснюють Мінінфраструктури та
Міноборони.
5. Нормативно-правові акти, які регулюють питання організації
повітряного руху, радіотехнічного, аеронавігаційного забезпечення
польотів, підготовки фахівців об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху, розробляються і
затверджуються Мінінфраструктури за погодженням з Міноборони.
6. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність
цивільної авіації, розробляються і затверджуються
Мінінфраструктури за погодженням із заінтересованими державними
органами відповідно до їх компетенції, державної авіації -
Міноборони за погодженням із заінтересованими державними органами
відповідно до їх компетенції.
Нормативно-правові акти, які регулюють використання
експериментальних повітряних суден, розробляються і
затверджуються:
щодо цивільних повітряних суден - Агентством держмайна за
погодженням з Мінінфраструктури та Міноборони;
щодо державних повітряних суден - Агентством держмайна за
погодженням з Міноборони;
щодо іншої авіаційної техніки та аматорських повітряних
суден - Мінінфраструктури.
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність авіації, не
пов'язані з обмеженим використанням, підлягають оприлюдненню
відповідно до законодавства.
7. Правила з пошуку і рятування розробляються і
затверджуються МНС за погодженням з Мінінфраструктури та
Міноборони.
Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів
розробляються і затверджуються Мінінфраструктури за погодженням з
іншими заінтересованими державними органами.
Інструкція про розслідування порушень порядку використання
повітряного простору України розробляється і затверджується
спільно Мінінфраструктури та Міноборони.
Правила метеорологічного забезпечення авіації розробляються і
затверджуються спільно Мінінфраструктури, МНС, Міноборони. { Абзац
четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
8. Порядок використання повітряних суден спортивного
призначення, надлегких повітряних суден, аматорських повітряних
суден та повітряних куль у частині ведення Державного реєстру
цивільних повітряних суден України та Державного реєстру
аеродромів України, сертифікації типів та екземплярів повітряних
суден, комплектуючих виробів для зазначених повітряних суден, їх
виробництва, модифікації та технічного обслуговування,
сертифікації аеродромів, розслідування авіаційних подій
визначається відповідними правилами, що регулюють діяльність у
сфері цивільної авіації.
9. Польоти повітряних суден виконуються відповідно до вимог
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Правил польотів у
повітряному просторі України, які затверджуються Мінінфраструктури
та Міноборони, цього Положення, інших нормативно-правових актів та
міжнародних договорів України.
10. Використання повітряного простору над відкритим морем
здійснюється згідно з правилами, що затверджуються відповідно до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ).
11. Взаємодія відповідних державних органів щодо нагляду за
безпекою польотів повітряних суден здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
12. Діяльність, пов'язана з використанням повітряного
простору, а також діяльність, що може становити загрозу безпеці
польотів, допускається тільки після отримання відповідного дозволу
(сертифіката, ліцензії) та за умови дотримання необхідних
запобіжних заходів.
13. Контроль за дотриманням порядку використання повітряного
простору здійснюється:
відповідними органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху - під час обслуговування повітряного
руху, управління повітряним рухом, планування та координації
використання повітряного простору, менеджменту повітряного
простору;
органами ОПР державних органів, органів місцевого
самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не входять до
складу об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху, - під час обслуговування повітряного руху в
зонах їх відповідальності;
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил, інших
військових формувань та правоохоронних органів - під час
управління польотами державних повітряних суден, при виконані
польотів повітряних суден та переміщенні інших об'єктів, що
перетинають державний кордон, та виконанні польотів у межах зони з
особливим режимом використання повітряного простору. При цьому
радіолокаційний контроль здійснюється органами управління
Повітряних Сил Збройних Сил в межах чергового радіолокаційного
поля та з урахуванням можливостей їх радіолокаційних засобів.
{ Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Взаємодія між органами об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил та іншими органами з обслуговування та/або управління
повітряного руху здійснюється відповідно до інструкцій із
взаємодії. { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
14. У процесі використання повітряного простору,
обслуговування повітряного руху, координації, а також формування
планів польотів або заявок, де визначається час провадження
діяльності, зазначеної у пункті 3 цього Положення, застосовується
скоординований всесвітній час (UTC).
15. Під час перевірки чергових сил з протиповітряної оборони
Збройних Сил та їх бойової готовності шляхом здійснення польотів
контрольних цілей для з'ясування повітряної обстановки у
повітряному просторі подається сигнал "Стріла", за яким повітряні
судна, що виконують польоти як контрольні цілі, невідкладно
вмикають відповідач (встановлюють діючий код) системи державного
розпізнавання.
У виняткових випадках у разі виявлення у повітряному просторі
нерозпізнаних цілей для з'ясування обстановки подається сигнал
"Килим", що означає вимогу невідкладної посадки або виведення з
відповідного району всіх повітряних суден, за винятком тих, що
використовуються для припинення польотів повітряних суден -
порушників та повітряних суден, що виконують завдання
пошуково-рятувальної служби. Порядок виведення повітряних суден у
безпечні райони та перелік аеродромів, виділених для посадки,
визначають Міноборони разом з Мінінфраструктури.
Право подання сигналів "Стріла" та "Килим" через органи ОПР
надається посадовим особам Повітряних Сил Збройних Сил, що
визначаються Міноборони. { Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
16. У разі виникнення загрози безпеки польоту повітряними
суднами подається сигнал "Лихо".
17. При виявленні повітряного судна-порушника органи
управління Повітряних Сил Збройних Сил подають органам ОПР сигнал
"Режим". Органи ОПР після отримання сигналу "Режим" вживають
негайних заходів до припинення порушення, доповідають
Украероцентру про отримання сигналу із зазначенням місця, часу,
характеру порушення та вжитих заходів. { Абзац перший пункту 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
Рішення про заборону подальшого польоту і посадку повітряного
судна - порушника приймають: { Абзац другий пункту 17 в редакції
Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
щодо державних повітряних суден - органи управління
Повітряних Сил Збройних Сил за узгодженням з Украероцентром,
штабом Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з
управління антитерористичною операцією); { Абзац пункту 17 в
редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
щодо цивільних повітряних суден - Украероцентр за узгодженням
з Державіаслужбою, органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил, штабом Антитерористичного центру при СБУ
(оперативним штабом з управління антитерористичною операцією).
{ Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
У разі коли повітряне судно здійснює міжнародний рейс,
рішення погоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби.
{ Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п )
від 27.12.2008 }
18. Управління використанням повітряного простору здійснюють
Мінінфраструктури, Міноборони та відповідні органи об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
відповідно до інструкції з управління використанням повітряного
простору, яка розробляється і затверджується Мінінфраструктури
разом з Міноборони.
19. З метою виконання міжнародних договорів щодо подання
допомоги іншим державам під час виникнення надзвичайних ситуацій,
зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, за
зверненням МНС аварійно-рятувальні та аварійно-відбудовні
формування з дозволу Генерального штабу Збройних Сил перетинають
державний кордон України з дотриманням умов, визначених
Украероцентром за погодженням з МЗС.
20. Польоти повітряних суден над населеними пунктами
виконуються лише на висоті, що дає можливість у разі пошкодження
цих суден здійснити посадку на найближчому аеродромі або за межами
населених пунктів. Допускається проліт над населеними пунктами у
випадках, коли розташування злітно-посадкової смуги аеродрому не
дає повітряним суднам змоги виконати зліт або посадку без прольоту
над населеними пунктами або у разі виконання польотів для
проведення пошуково-рятувальних робіт.
Польоти повітряних суден над населеними пунктами на
надзвуковій швидкості виконуються на висотах не нижче ніж 11000
метрів.
21. Рейсам повітряних суден, що виконують спостережні польоти
над територією України за Договором з відкритого неба ( 994_316 )
та інші спеціальні польоти, у тому числі рейсам іноземних
державних повітряних суден, які виконують польоти згідно з
міжнародними договорами України, в установленому порядку
присвоюються номери. Присвоєний рейсу номер є підставою для
відповідного забезпечення польоту та визначення розміру плати за
його обслуговування.
22. Демонстраційні польоти над населеними пунктами
виконуються за наявності дозволу органу місцевого самоврядування,
Державіаслужби, Украероруху. Запити із зазначеного питання до
Державіаслужби подаються керівниками підприємств, установ,
організацій відповідними командирами (начальниками) тільки після
отримання дозволу від органу місцевого самоврядування, а у разі
проведення аерофотозйомки - відповідних органів Міноборони.
23. Навчально-тренувальні, демонстраційні польоти повітряних
суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких
повітряних суден та повітряних суден аматорської конструкції
виконуються в зоні відповідальності одного району польотної
інформації з дотриманням Правил польотів у повітряному просторі
України. Відповідальність за організацію таких польотів несуть
керівники авіапідприємств, організацій або власники повітряних
суден, що планують провадження зазначеної діяльності.
24. Користувачі повітряного простору, які виконують польоти
на повітряних суднах спортивного призначення, повітряних кулях,
надлегких повітряних суднах та повітряних суднах аматорської
конструкції з посадкових майданчиків, зобов'язані організувати
зв'язок з органами ОПР та органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил згідно з вимогами пункту 83 цього Положення, а під
час виконання польотів у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, також з відповідними органами
Держприкордонслужби. { Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
25. З метою зменшення забруднення атмосферного повітря
транспортними та іншими пересувними засобами і установками та
впливу пов'язаних з ним фізичних факторів на здоров'я людей і
діяльність підприємств, установ та організацій для кожного
аеродрому встановлюється зона обмеження житлово-громадського,
культурно-побутового та промислового будівництва, межі якої
доводяться до відома органів місцевого самоврядування. Зазначені
межі враховуються під час планування, будівництва і здійснення
розвитку міст та інших населених пунктів, будівництва та
реконструкції промислових, сільськогосподарських та інших
об'єктів.
26. Цивільні аеродроми використовуються як запасні для
повітряних суден незалежно від їх відомчої належності. Інші
аеродроми за рішенням державних органів, підприємств, установ та
організацій, яким ці аеродроми належать, можуть бути виділені як
запасні для повітряних суден. Перелік запасних аеродромів
визначається Державіаслужбою за погодженням з відповідними
державними органами, підприємствами, установами та організаціями,
яким належать ці аеродроми.
27. Перелік аеродромів для використання у міжнародному
повітряному сполученні визначається Кабінетом Міністрів України.
Тимчасовий дозвіл на виконання міжнародних польотів з (до)
аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через
державний кордон, надається згідно з положенням, що затверджується
Мінінфраструктури, Міноборони, Адміністрацією Держприкордонслужби
та Держмитслужбою.
28. Інструкції з виконання польотів (використання повітряного
простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків, з
експлуатації полігонів, пунктів запуску куль-пілотів, під час
проведення вибухових робіт тощо розробляються юридичними і
фізичними особами, діяльність яких пов'язана з використанням
повітряного простору, погоджуються із заінтересованими державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями і затверджуються керівниками
відповідних державних органів. Зазначені інструкції повинні бути
погоджені з Державіаслужбою, Украерорухом (Украероцентром і
відповідним РДЦ). Один примірник затвердженої інструкції
користувачі повітряного простору надсилають до Украероруху, а
державної авіації - додатково до штабу Повітряних Сил Збройних
Сил. { Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1133
( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
29. Один примірник затвердженої інструкції з виконання
польотів (використання повітряного простору), а також зміни і
доповнення до неї експлуатанти або власники аеродромів цивільної
авіації, у тому числі аеродромів спільного базування та аеродромів
спільного використання, подають до Украероруху (CAI) з метою
публікування відомостей, що мають важливе значення для
аеронавігації, у відповідних документах з аеронавігаційної
інформації.
30. Інструкції з виконання польотів у районах аеродромів, які
належать Збройним Силам, МВС, МНС, а також зміни та доповнення до
неї Украероруху (CAI) для публікування не надаються (крім
аеродромів спільного базування та аеродромів спільного
використання).
Інші інструкції з виконання польотів з посадкових майданчиків
(використання повітряного простору) розробляються власниками
повітряних суден (експлуатантами, в тому числі аматорами),
погоджуються з органами місцевого самоврядування, Украерорухом
(Украероцентром та РДЦ), у зоні відповідальності якого знаходиться
повітряний простір над відповідною земельною ділянкою, а у разі
розташування її в зоні з особливим режимом використання
повітряного простору, крім її частини, що межує із забороненою
зоною, - Міноборони та Адміністрацією Держприкордонслужби і
затверджуються Державіаслужбою. { Абзац другий пункту 30 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
31. Забезпечення польотів повітряних суден будь-яких видів і
конструкцій здійснюється виключно юридичними особами, які отримали
сертифікат (свідоцтво) або інші повноваження відповідного
державного органу.
32. Забезпечення польотів повітряних суден може здійснюватися
особою, яка отримала відповідну освіту і в установленому порядку
допущена до виконання робіт.
33. Експлуатанти цивільних повітряних суден подають
Державіаслужбі, а експлуатанти, зайняті у міжнародному повітряному
сполученні, - також Раді IKAO в обсязі, передбаченому статтею 67
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), звіти про
перевезення, статистичні дані щодо витрат та фінансові дані із
зазначенням усіх надходжень та їх джерел в установлені
Державіаслужбою терміни.
34. Фотографічною апаратурою на борту повітряних суден можна
користуватися тільки за наявності спеціального дозволу, який
надається:
Державіаслужбою за погодженням з Генеральним штабом Збройних
Сил - для цивільних повітряних суден;
Агентством держмайна за погодженням з Генеральним штабом
Збройних Сил - для експериментальних повітряних суден;
Генеральним штабом Збройних Сил - для державних повітряних
суден.
35. Забезпечення польотів (метеорологічне, аеронавігаційне,
інженерно-авіаційне, аеродромне, електросвітлотехнічне,
радіотехнічне, комерційне (службою організації перевезень),
орнітологічне, медичне, режимно-охоронне, пошуково-рятувальне)
здійснюється відповідно до Правил польотів у повітряному просторі
України.
III. Організація повітряного руху
36. Організація повітряного руху включає комплекс бортових та
наземних функцій (організація повітряного простору, обслуговування
повітряного руху та організація потоків повітряного руху),
необхідних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на
всіх етапах польоту.
Польоти державних повітряних суден належать: { Пункт 36
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
до операційного повітряного руху, якщо вони виконуються у
межах повітряного простору України та міжнародного повітряного
простору, який перебуває під відповідальністю України, поза
маршрутами ОПР; { Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
до загального повітряного руху, якщо вони виконуються за
маршрутами ОПР. { Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Організація повітряного простору
37. Організація повітряного простору визначається відповідно
до вимог цього Положення, класифікації повітряного простору ОПР
згідно з додатком 11 ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ) з урахуванням встановлених вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища.
38. Структурно повітряний простір складається з таких
елементів:
райони польотної інформації;
диспетчерські райони;
диспетчерські зони;
зони аеродромного руху;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »