Про внесення змін до Сімейного кодексу України
Верховна Рада України; Закон від 26.12.2002407-IV
Документ 407-15, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.2003
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.70 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 та абзац перший пункту 2 розділу VII "Прикінцеві
положення" Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) викласти у
такій редакції:
"1. Цей Кодекс набирає чинності одночасно з набранням
чинності Цивільним кодексом України.
2. Визнати такими, що втрачають чинність з вступом у дію
Сімейного кодексу України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 407-IV

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...