Про Фонд державного майна України
Верховна Рада України; Закон від 09.12.20114107-VI