Документ 42-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.07.2011, підстава - 688-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 січня 2011 р. N 42
Київ
Про затвердження Порядку та умов надання
у 2011 році субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на соціально-економічний
розвиток регіонів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 416 ( 416-2011-п ) від 13.04.2011
N 595 ( 595-2011-п ) від 30.05.2011
N 688 ( 688-2011-п ) від 20.06.2011 }

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок та умови надання у 2011 році субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний
розвиток регіонів, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 42
ПОРЯДОК
та умови надання у 2011 році субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам
на соціально-економічний розвиток регіонів

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2011
році передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) субвенцій з державного бюджету (далі -
субвенції):
1) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток;
2) місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій;
3) бюджету Автономної Республіки Крим на
соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим;
4) районному бюджету Чернігівського району Чернігівської
області на будівництво Седнівського навчально-виховного комплексу;
5) міському бюджету м. Києва на облаштування та реконструкцію
інженерних мереж та будівництво сучасного дошкільного та шкільного
закладу у Голосіївському районі м. Києва;
6) обласному бюджету Волинської області на
соціально-економічний розвиток Волинської області; { Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 688
( 688-2011-п ) від 20.06.2011 }
7) міському бюджету м. Умані Черкаської області на відселення
мешканців будинків, які розташовані в частині дендропарку
"Софіївка", що підлягає реконструкції; { Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 688
( 688-2011-п ) від 20.06.2011 }
8) районному бюджету Городенківського району
Івано-Франківської області на проведення ремонту та реконструкції
приміщень клубу в с. Тишківці. { Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 688
( 688-2011-п ) від 20.06.2011 }
2. Головним розпорядником субвенцій є Мінфін.
3. Субвенції надаються для забезпечення здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку регіонів.
4. Субвенції, зазначені у підпунктах 1-3, 6 пункту 1 цих
Порядку та умов, спрямовуються на: { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 688 ( 688-2011-п ) від
20.06.2011 }
1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів
інфраструктури комунальної власності (крім адміністративних
будинків);
2) реалізацію проектів, пов'язаних із здійсненням екологічних
та природоохоронних заходів;
3) придбання обладнання для установ соціально-культурної
сфери комунальної власності та комунального транспорту, в тому
числі спеціального призначення;
4) здійснення:
заходів, пов'язаних з переселенням громадян з аварійних
будинків;
спільних заходів, які передбачені угодами щодо регіонального
розвитку, укладеними відповідно до Закону України "Про
стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 );
інших заходів, що сприяють соціально-економічному розвитку
регіонів, у тому числі проведення робіт з газифікації.
5. Надання субвенцій здійснюється в обсягах, передбачених у
додатку N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ).
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
держадміністрації та виконавчі органи відповідних місцевих рад
формують у двотижневий строк після затвердження цих Порядку та
умов переліки об'єктів і заходів, які передбачається фінансувати
за рахунок субвенцій, зазначених у підпунктах 2-8 пункту 1 цих
Порядку та умов, і подають їх для погодження Мінфіну за
встановленою ним формою. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 688
( 688-2011-п ) від 20.06.2011 }
7. Перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції,
зазначеної у підпункті 1 пункту 1 цих Порядку та умов, формується
Мінфіном на підставі пропозицій, поданих місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, народними
депутатами України, погоджується Міністерством економічного
розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства та затверджується
Кабінетом Міністрів України. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 416
( 416-2011-п ) від 13.04.2011 }
8. Бюджетна заборгованість загального і спеціального фонду
місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків
місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного
бюджету ( 2857-17 ) за програмами 3511190 "Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку регіонів" і 2761330 "Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку регіонів за напрямами, які
закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва
України" станом на 1 січня 2011 р., підлягає погашенню у поточному
бюджетному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 595 ( 595-2011-п ) від
30.05.2011 }
9. Державна казначейська служба перераховує субвенції
відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня
2010 р. N 1132 ( 1132-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства від 25 травня 2004 р. N 89 ( z0716-04 ).
10. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального
будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст.
2374).
Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби, проведення операцій, пов'язаних з
використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному
та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені)
оборотні і необоротні активи здійснюються у порядку, встановленому
Державною казначейською службою.
11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в
установленому законом порядку.
12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
держадміністрації та виконавчі органи відповідних місцевих рад
подають щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання
субвенцій у розрізі об'єктів і заходів.
13. Державна казначейська служба інформує щомісяця до 16
числа Мінфін про обсяги перерахованих субвенцій та касові видатки
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів та
заходів.
14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, а
також контроль за цільовим та ефективним використанням субвенцій
здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору