Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 13.04.2011466
Документ 466-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2013, підстава 918-2013-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 466
Київ

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 949 від 07.09.2011
№ 43 від 18.01.2012
№ 148 від 27.02.2012
№ 653 від 11.07.2012
№ 918 від 30.10.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виконання підготовчих робіт;

Порядок виконання будівельних робіт;

перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 466

ПОРЯДОК
виконання підготовчих робіт

1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.

Підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція у порядку, визначеному Мінрегіоном.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання Держархбудінспекції або її територіальному органу (далі - Інспекція) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру.

3. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

4. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється Інспекцією.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися. Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі виявлення Інспекцією наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та повідомлення, в якому враховано зміни, в одному примірнику за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція вносить відомості, зазначені у повідомленні, в якому враховано зміни, до єдиного реєстру, згідно з цим Порядком.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Відомості щодо внесення даних, зазначених у повідомленні, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), наведених у повідомленні, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення підлягає скасуванню Інспекцією.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про його реєстрацію з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів з дня виявлення нею факту подання недостовірних даних, наведених у повідомленні, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення за рішенням суду про скасування реєстрації повідомлення, що набрало законної сили.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Про скасування реєстрації повідомлення замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Після скасування реєстрації повідомлення замовник має право повторно подати повідомлення згідно з вимогами, встановленими законодавством.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

6. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт

7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (далі - декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об'єкта.

Реєстрацію декларації щодо об’єкта, розміщеного на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), здійснює Держархбудінспекція, а декларації щодо іншого об’єкта - її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

Держархбудінспекція може доручити розгляд та реєстрацію декларацій її територіальному органові в порядку, визначеному Мінрегіоном.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 07.09.2011}

Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

9. Інспекція протягом п'яти робочих днів з дня надходження до неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та вносить їх до єдиного реєстру.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт.

11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.

Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі виявлення Інспекцією наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в декларації, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка “У зв’язку із змінами, внесеними декларацією від ____ 20___ р. № ________, ця декларація втратила чинність” із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими законодавством.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

15. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання підготовчих робіт.

16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об'єкта іншому замовнику; зміна осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

17. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п'яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.

18. Відповідальність за порушення вимог, визначених цим Порядком, несе замовник відповідно до закону.Додаток 1
до Порядку виконання підготовчих робіт

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання
підготовчих робіт

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012; в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}


Додаток 2
до Порядку виконання підготовчих робіт

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012; в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}


Додаток 3
до Порядку виконання підготовчих робіт

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012; в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}


Додаток 4
до Порядку виконання підготовчих робіт

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}


Додаток 5
до Порядку виконання підготовчих робіт

ЗАЯВА

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 466

ПОРЯДОК
виконання будівельних робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру виконання будівельних робіт.

Будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція у порядку, визначеному Мінрегіоном.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

2. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення про початок виконання будівельних робіт Держархбудінспекції або її територіальному органу (далі - Інспекція) за місцезнаходженням об'єкта будівництва - щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт (далі - декларація) або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

реєстрації відповідною Інспекцією декларації - щодо об'єктів будівництва, що належать до I-III категорії складності;

видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності.

3. Зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 2 цього Порядку документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може проводитися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012}

5. Контроль за виконанням будівельних робіт здійснюється Інспекцією.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва.

Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, внесених до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції повідомлення (про початок виконання будівельних робіт про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт) за формою згідно з додатком 1.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції, до якої подавалося повідомлення про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про такі зміни. Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Виконання будівельних робіт без повідомлення про зміни до повідомлення про початок виконання будівельних робіт не може продовжуватися.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі виявлення Інспекцією наведених в повідомленні про початок виконання будівельних робіт недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в надісланому повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку та повідомлення, в якому враховано зміни, в одному примірнику за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція вносить відомості, зазначені у повідомленні, в якому враховано зміни, до єдиного реєстру, згідно з цим Порядком.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Відомості щодо внесення даних, зазначених у повідомленні, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), наведених у повідомленні, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення підлягає скасуванню Інспекцією.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про його реєстрацію з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів з дня виявлення нею факту подання недостовірних даних, наведених у повідомленні, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення за рішенням суду про скасування реєстрації повідомлення, що набрало законної сили.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Про скасування реєстрації повідомлення замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Після скасування реєстрації повідомлення замовник має право повторно подати повідомлення згідно з вимогами, встановленими законодавством.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

7. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання будівельних робіт письмово поінформувати про це виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації

8. Реєстрації декларації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Декларація приймається у дозвільному центрі за місцезнаходженням об'єкта.

Реєстрацію декларації щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), здійснює Держархбудінспекція, а декларації щодо іншого об’єкта - її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

Держархбудінспекція може доручити розгляд та реєстрацію декларацій її територіальному органові в порядку, визначеному Мінрегіоном.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

9. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 07.09.2011}

Один примірник після проведення реєстрації повертається замовнику, другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

10. Інспекція протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та вносить їх до єдиного реєстру.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання будівельних робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна бути зареєстрована, чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.

Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 653 від 11.07.2012}

У разі виявлення Інспекцією наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка “У зв’язку із змінами, внесеними декларацією від ____ 20___ р. № ________, ця декларація втратила чинність” із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими законодавством.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

15. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання будівельних робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.

16. Виконання будівельних робіт на об'єктах, що належать до I-III категорії складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється.

Замовник несе згідно із законом відповідальність за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

17. Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл) щодо об’єкта, проект якого затверджено Кабінетом Міністрів України, який розміщено на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), видається Держархбудінспекцією, а щодо іншого об’єкта - її територіальним органом за місцезнаходженням об’єкта за формою згідно з додатком 4 на безоплатній основі.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »