Документ 481/95-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2017, підстава 1983-19


     позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного 
виробництва, призначеної для реалізації на території України);
{ Абзац десятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
штриховий код.
На упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій вироби
знаходяться в пачках або коробках, вказується: { Абзац дванадцятий
частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3425-IV ( 3425-15 ) від 09.02.2006 }
загальна та власна назви виробу;
кількість одиниць продукції в упаковці;
медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог,
зазначених у цій частині статті; { Частину третю статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 1824-VI ( 1824-17 ) від
21.01.2010 - зміни набирають чинності через 18 місяців з дня
набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм) для
додаткових медичних попереджень ( 306-2011-п, 306а-2011-п ) }
штриховий код.
На транспортній тарі вказується:
загальна та власна назви виробу;
найменування суб'єкта господарювання-виробника та його
місцезнаходження;
кількість одиниць продукції в упаковці;
дата виготовлення;
позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного
виробництва, призначеної для реалізації на території України). { Абзац частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів
"Куріння вбиває" зазначається на одній більшій зовнішній стороні
упаковки (коробки, пачки). На другій більшій зовнішній стороні
упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів зазначається додаткове
медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів
такого змісту: "Куріння викликає рак легенів", "Куріння викликає
залежність від тютюну (нікотинову залежність) - не починайте
курити!", "Курці помирають рано", "Куріння викликає старіння
шкіри", "Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей",
"Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих
захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії,
викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може викликати
повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності завдає
шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до
імпотенції" і кольорового малюнка (малюнків) та/або піктограми
(піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових медичних
попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки
(коробки, пачки) тютюнових виробів почергово. { Частину третю
статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 1824-VI
( 1824-17 ) від 21.01.2010 - зміни набирають чинності через 18
місяців з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів
України про затвердження малюнка (малюнків) та/або піктограми
(піктограм) для додаткових медичних попереджень ( 306-2011-п,
306а-2011-п ) }
Зазначені малюнок (малюнки) та/або піктограма (піктограми)
затверджуються постановою Кабінету Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і
підлягають перегляду (перезатвердженню) Кабінетом Міністрів
України у такому самому порядку один раз на п'ять років. Малюнок
(малюнки) та/або піктограма (піктограми) наносяться виробником
тютюнових виробів на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів
не пізніше, ніж через 18 місяців з дня набрання чинності постанови
Кабінету Міністрів України про їх затвердження (перезатвердження).
{ Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 - зміни набирають чинності
через 18 місяців з дня набрання чинності постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження малюнка (малюнків) та/або
піктограми (піктограм) для додаткових медичних попереджень
( 306-2011-п, 306а-2011-п ) }
Основне та додаткове медичні попередження споживачів
тютюнових виробів мають бути розміщені у визначеному виробником
або імпортером тютюнових виробів на упаковці (коробці, пачці)
місці в рамці чорного кольору шириною не менше ніж три міліметри.
Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити
не менше 50 відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої
сторони упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів. Тексти
основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових
виробів, що зазначаються на кожній упаковці (коробці, пачці)
тютюнових виробів, мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним
шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери
попередження, і розміщуватися таким чином, щоб забезпечити
цілісність тексту при відкриванні тютюнового виробу у спосіб,
зазначений на його упаковці, та не перекриватися іншою друкованою
інформацією або марками акцизного збору. { Частину третю статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 1824-VI ( 1824-17 ) від
21.01.2010 - зміни набирають чинності через 18 місяців з дня
набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм) для
додаткових медичних попереджень ( 306-2011-п, 306а-2011-п ) }
Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються
мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення,
наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знака для
товарів і послуг. ( Абзац частини третьої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 )
Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з
умовами відповідної угоди на експорт. ( Частину третю статті 11
доповнено абзацом згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 )
4. Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію
щодо характеристики продукту. При цьому виробникам тютюнових
виробів забороняється наносити на етикетки інформацію, яка може
вводити в оману або створювати неправильне враження щодо
характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, включаючи
будь-який термін, напис, торговельну марку, зображення,
символічний або будь-який інший знак, що прямо чи опосередковано
створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є
менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати
такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер
легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами. { Абзац перший
частини четвертої статті 11 в редакції Закону N 3425-IV
( 3425-15 ) від 09.02.2006 }
Етикеточна продукція розробляється товаровиробником
алкогольних та тютюнових виробів і повинна відповідати вимогам
чинного законодавства про мови (крім додаткової інформації щодо
характеристик продукту), не потребує додаткових узгоджень, є
промисловою власністю виробника та захищається згідно з чинним
законодавством про промислову (інтелектуальну) власність. Власні
назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх
виробниками і можуть відтворювати зареєстрований чи поданий на
реєстрацію знак для товарів і послуг або бути його частиною.
{ Абзац другий частини четвертої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002,
N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в
Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються
марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.
У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені
марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних
напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а
марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби
знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну
придатності для споживання. { Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002; в редакції Законів
N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012, N 1638-VII ( 1638-18 ) від
12.08.2014 - щодо набрання чинності див. абзац другий пункту 1
розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Зміни до цієї статті набирають чинності не раніше ніж через
18 місяців від дня опублікування закону, яким передбачено внесення
таких змін. { Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в
Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними
відповідним законом змінами щодо маркування, знаходяться в обігу
до їх повної реалізації в межах терміну придатності для
споживання. { Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Встановлені цією статтею вимоги до місткості тари (посуду)
не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва. { Частину четверту статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003
року }
{ Стаття 11 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна
Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна
ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну
коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення.
Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну
коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному
виробником місці і складається з її цифрового виразу та
скороченого найменування грошової одиниці України.
Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у
визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші
дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві -
рік такої дати.
Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення
на упаковку тютюнових виробів, призначених для вивезення
(експортування) за межі митної території України, здійснюється
згідно з умовами відповідної угоди на експорт. { Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного
і плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового для виробництва алкогольних напоїв та
парфумерно-косметичної продукції
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням
спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового. Використання інших видів спирту для
виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.
Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з
використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого.
Використання неденатурованого спирту для виробництва
парфумерно-косметичної продукції не допускається.
Парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше
255 куб. сантиметрів. { Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором
виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей
або на утилізацію. { Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2209-III
( 2209-14 ) від 11.01.2001, в редакції Закону N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту
та алкогольних напоїв
Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного,
спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються в
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. { Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним
законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб'єкти
господарювання сплачують акцизний податок у розмірі, визначеному
законом. { Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Розділ IV
ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ, КОНЬЯЧНИМ І ПЛОДОВИМ,
СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ РЕКТИФІКОВАНИМ ВИНОГРАДНИМ, СПИРТОМ
ЕТИЛОВИМ РЕКТИФІКОВАНИМ ПЛОДОВИМ, СПИРТОМ-СИРЦЕМ
ВИНОГРАДНИМ, СПИРТОМ-СИРЦЕМ ПЛОДОВИМ,
АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ { Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем
виноградним, спиртом-сирцем плодовим
Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом
етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише
державними підприємствами (організаціями), спеціально
уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової
торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може
здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та
суб'єктами господарювання або організаціями зооветеринарного
постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України
веде реєстр ( 1908-2000-п ) зазначених закладів охорони здоров'я
та суб'єктів господарювання зооветеринарного постачання. { Частина перша статті 14 в редакції Закону N 1685-III ( 1685-14 )
від 20.04.2000, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3032-III ( 3032-14 ) від 07.02.2002, N 3502-IV ( 3502-15 ) від
23.02.2006, N 3232-VI ( 3232-17 ) від 19.04.2011 }
Спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб,
та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки
через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж
100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами.
{ Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються
за наявності відповідних ліцензій суб'єктами господарювання, які
забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими
ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і
плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими
потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку
і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на
виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля
спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і
хвостової фракцій) і плодовим здійснюється суб'єктом
господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів
України визначає порядок ведення реєстру ( 230-2010-п ) зазначених
суб'єктів господарювання. Оптова торгівля спиртом коньячним
власного виробництва (включаючи дистиляти у вигляді головної і
хвостової фракцій) може здійснюватися суб’єктом господарювання на
підставі ліцензії на виробництво спирту коньячного та за умови
реалізації його суб’єктам господарювання, які мають ліцензії на
виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією. { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1389-VI ( 1389-17 ) від 21.05.2009; в редакції Закону
N 3232-VI ( 3232-17 ) від 19.04.2011; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 1638-VII ( 1638-18 ) від 12.08.2014, N 1791-VIII
( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Оптовий продаж спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю
плодового здійснюється їх виробниками суб'єктам господарювання,
які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового
ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого
плодового. { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002 }
Розподіл спирту етилового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового,
спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового між суб'єктами
господарювання - резидентами України здійснюється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави,
та відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту
етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного,
спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
{ Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 3032-III
( 3032-14 ) від 07.02.2002; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1389-VI ( 1389-17 ) від 21.05.2009, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Відвантаження спирту етилового з акцизного складу
здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим
представником органу доходів і зборів на такому акцизному складі.
Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім
відпуску спирту етилового на експорт) надається за умови сплати
акцизного податку з спирту, що повинен бути переданий, грошовими
коштами або забезпечення сплати акцизного податку податковим
векселем, авальованим банком (податковою розпискою). { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Річна плата за ліцензії на право імпорту або експорту спирту
етилового, коньячного і плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового становить 780 гривень. Встановити річну плату за
ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом
етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим плодовим у розмірі 500 000 гривень. Ліцензії
видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України,
терміном на п'ять років, а плата за ліцензії зараховується до
місцевих бюджетів. { Частина статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002, в редакції Закону N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 1389-VI ( 1389-17 ) від
21.05.2009, N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, N 3232-VI
( 3232-17 ) від 19.04.2011 }
Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії. { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах,
встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензій. { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового
здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства
(організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів
України, які отримали ліцензію на право експорту. { Частина статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005; в редакції Закону N 1389-VI
( 1389-17 ) від 21.05.2009 }
Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового
здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні
підприємства (організації), спеціально уповноважені на це
Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право
оптової торгівлі. { Частина статті 14 в редакції Закону N 1389-VI ( 1389-17 ) від
21.05.2009 }
Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим плодовим забороняється.
Забороняється сплата акцизного податку з спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового шляхом
взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших
формах, які не передбачають оплату такого акцизного податку
коштами. { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 }
При продажу (інших видах відчуження) спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового в межах
бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не
передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи
іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач)
підакцизної продукції зобов'язаний здійснити оплату суми акцизного
податку, включеного до ціни продукції, а також податку на додану
вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У
такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення
(переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких
умовах. { Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 }
{ Стаття 14 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3032-III ( 3032-14 ) від
07.02.2002 }
Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля
алкогольними напоями та тютюновими виробами
Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та
тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання
всіх форм власності за наявності ліцензій.
Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:
суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право
виробництва тютюнових виробів;
тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію
(передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових
виробів або на експорт. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до
товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД ( 584а-18 ) (крім товарної
підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва
сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату
целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної
підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як
готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам
в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для
промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише
суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва
тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або
придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх
реалізації на митній території України. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1638-VII
( 1638-18 ) від 12.08.2014 }
Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних
напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень
за рік.
У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку
із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство у заяві, яка подається до органу, що видає ліцензії, з
доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу
за ліцензію, суб’єкт господарювання зазначає про таку зміну його
найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше
господарське товариство. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1983-VIII
( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі
у розмірі:
алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання
спирту) - 500 000 гривень; { Абзац другий частини статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 ) від
25.12.2008 }
тютюновими виробами - 500 000 гривень;
сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень; { Частину
статті 15 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008 }
виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до
3000 гектолітрів на рік - 30000 гривень, обсяг виробництва
розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення
наступного платежу. { Частину статті 15 доповнено абзацом п’ятим
згідно із Законом N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів видаються терміном на п'ять років органом
виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на
п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами
виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у
розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих
бюджетів. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво
або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів (крім
виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв
медових із виноматеріалів виключно власного виробництва),
здійснюють поставку цієї продукції суб'єктам господарювання
оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за
наявності ліцензії на оптову торгівлю. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1534-VIII ( 1534-19 ) від 20.09.2016 }
Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво
алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або
напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних,
плодово-ягідних, медових) виключно власного виробництва (не
придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними
алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову
торгівлю. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1534-VIII
( 1534-19 ) від 20.09.2016 }
Суб'єкти господарювання первинного виноробства здійснюють
поставку виноматеріалів суб'єктам господарювання вторинного
виноробства без ліцензії на оптову торгівлю.
Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі,
здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на
право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з
оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні
оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин)
або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами
господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками,
за наявності у них ліцензій. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі
(без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право
роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,
крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень
на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій),
що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території
сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території
міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,
крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий,
зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу
обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і
250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне
місце торгівлі. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, N 2275-VI ( 2275-17 ) від
20.05.2010 }
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без
додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі
незалежно від його територіального розташування. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст
обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані
до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м,
плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім
сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на
кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій),
що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну
торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, N 2275-VI ( 2275-17 ) від
20.05.2010 }
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними
частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним
законодавством. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів
України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у
містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта
господарювання терміном на один рік і підлягають обов'язковій
реєстрації в органі доходів і зборів, а у сільській місцевості - і
в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта
господарювання.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах
видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом
Міністрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та
Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).
Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 5410-VI
( 5410-17 ) від 02.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013,
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }
У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності,
на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати
ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними
напоями або тютюновими виробами).
У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі,
перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку
розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також
інформація про них: модель, модифікація, заводський номер,
виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень
реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових
операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх
обліку в органах державної фіскальної служби. { Частина статті 15 в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014 }
У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами зазначається адреса місця торгівлі.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса місця
торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових
апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський
номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг
обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у
цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи
подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально
або органом, який видав оригінал документа або посадовою особою
органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим
Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або
надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про
видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх
прийняла. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1253-VII ( 1253-18 ) від 13.05.2014 }
Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається
заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених
у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
повинна бути вказана підстава для відмови.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати
чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання
суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту
зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав
ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта господарювання;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом
30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання
суб'єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно
імпортерів);
рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом
господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без
марок акцизного податку;
рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом
господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза
митним контролем;
порушення вимог статті 15-3 цього Закону щодо продажу
алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18
років або у не визначених для цього місцях. { Частину статті 15
доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 )
від 25.12.2008 }
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту
одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її
анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту
господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з
реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу
акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає
суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з
урахуванням змін. { Частина тридцять третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав
ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох
робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії,
зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну
торгівлю або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі
780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним
законодавством.
Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на
імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, зобов’язані надати контролюючому органу за
місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб
- підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені
або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких
дій. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }
Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому
належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта
господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного
реєстру.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі
заяви суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням
місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, а також: для юридичних осіб - найменування,
місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців; для фізичних осіб - підприємців -
прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного
номера облікової картки платника податків. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }
До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на
відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою
особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право
користування цим приміщенням. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1253-VII ( 1253-18 ) від 13.05.2014 }
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до
Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце
здійснення торгівлі. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку
із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з
перетворенням акціонерного товариства в інше господарське
товариство зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання
довідках про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру не є
обов’язковою. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1983-VIII
( 1983-19 ) від 23.03.2017 }
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру
видається суб'єкту господарювання протягом семи календарних днів
від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок
про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади
забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному
реєстрі.
Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється
органом доходів і зборів, який вносив його до Єдиного реєстру, на
підставі письмової заяви суб'єкта господарювання, що був заявником
такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої
такому суб'єкту господарювання відповідно до цього Закону, шляхом
прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж
через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим
Законом підстав.
Орган доходів і зборів повинен надати суб'єкту
господарювання, що був заявником, засвідчену копію письмового
розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру
протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв
та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних
зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають
сплату такого акцизного податку коштами.
У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та
тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або
інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у
тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань,
покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити
сплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а
також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну,
виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата
вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції
на давальницьких умовах. { Стаття 15 в редакції Законів N 526/97-ВР від 11.09.97, N 374-V
( 374-16 ) від 17.11.2006 }
Розділ IV-1
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ
ВИРОБІВ
Стаття 15-1. Основні засади обмеження шкідливого впливу
споживання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
Обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових
(законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів,
а саме:
пропаганди здорового способу життя, вільного від споживання
алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх
програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми
власності положень про шкідливий вплив споживання алкогольних
напоїв та тютюнових виробів на організм людини, а також про
переваги здорового способу життя;


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору