Документ 488-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.10.2014, підстава - 529-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 травня 2011 р. № 488
Київ

Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1390 від 28.12.2011
№ 74 від 04.02.2013
№ 529 від 01.10.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на суму 31 млн. гривень.

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, що додається.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 04.02.2013}

3. Внести до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 "Питання Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1846; 2009 р., № 28, ст. 931, № 98, ст. 3392; 2010 р., № 58, ст. 2020), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. № 488

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 04.02.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем зазначеної програми є Мінрегіон.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 28.12.2011}

3. Бюджетні кошти спрямовуються Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) для збільшення статутного капіталу.

4. Статутний капітал Фонду збільшується поетапно.

5. Фонд використовує бюджетні кошти для:

виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261), зокрема надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла;

відшкодування учасникам Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3108), коштів за банківськими вкладами, що перевищують граничний розмір відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до порядку взаємодії щодо відшкодування таких вкладів між ними та Фондом, затвердженого Фондом за погодженням з Мінрегіоном.

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 74 від 04.02.2013, № 529 від 01.10.2014}

6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. № 488

ЗМІНА,
що вноситься до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

В абзаці першому пункту 9-1 цифри і слова "60355000 (шістдесят мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч) гривень" замінити цифрами і словами "91355000 (дев'яносто один мільйон триста п'ятдесят п'ять тисяч) гривень".вгору