Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.04.2004494
Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2004
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 494
Київ
Про затвердження Порядку виплати надбавки
за стаж наукової роботи

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за стаж наукової
роботи (додається).
2. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників
державних наукових установ та організацій, вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, державних підприємств, які
пройшли атестацію згідно із Законом України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), державних наукових
установ, організацій та вищих навчальних закладів колишніх УРСР,
СРСР, інших республік СРСР.
3. Установити, що:
науковим працівникам, які мають право на виплату надбавок за
стаж наукової роботи і за стаж науково-педагогічної роботи,
виплачується одна надбавка згідно з цією постановою;
витрати, пов'язані з виплатою надбавки за стаж наукової
роботи, провадяться у межах коштів, передбачених державним
науковим установам, організаціям та державним вищим навчальним
закладам III-IV рівнів акредитації на оплату праці.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 609 ( 609-2003-п )
"Про виплату надбавки за стаж наукової роботи" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18-19, ст. 827).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 494
ПОРЯДОК
виплати надбавки за стаж наукової роботи

1. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується:
науковим працівникам державних наукових установ, організацій
та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які
працюють на посадах, зазначених у переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п );
особам, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2
(Професіонали) Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого
наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257 ( v0257217-95 ),
в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій,
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та державних
підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ),
за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і
науково-технічної діяльності.
2. До стажу наукової роботи, що дає право на встановлення
надбавки за стаж наукової роботи, зараховується:
час роботи, зазначений у статті 22-3 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 );
час роботи осіб за професіями, визначеними у розділі 2
(Професіонали) Класифікатора професій ДК 003-95 ( v0257217-95 ),
в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій,
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та державних
підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ),
за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і
науково-технічної діяльності;
стаж державної служби.
3. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується щомісяця
науковим працівникам залежно від стажу наукової роботи у таких
розмірах:
------------------------------------------------------------------ Стаж наукової роботи |Розмір щомісячної надбавки, |відсотків посадового окладу ------------------------------------------------------------------ понад 3 роки 10
понад 10 років 20
понад 20 років 30
4. Документами для визначення стажу наукової роботи є трудова
книжка та інші документи, які відповідно до законодавства
підтверджують стаж наукової роботи.
5. Надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця
виходячи з посадового окладу наукового працівника за основним
місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж
наукової роботи не виплачується.
У разі коли науковий працівник тимчасово заміщує відсутнього
працівника, надбавка за стаж наукової роботи нараховується до
посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
6. Науковим працівникам, у яких протягом календарного місяця
виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж
наукової роботи, надбавка встановлюється з початку наступного
місяця.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...