Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для [...]
Президент України; Указ, План від 22.04.2011494/2011
Документ 494/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.10.2017, підстава 333/2017
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 333/2017 ( 333/2017 ) від 20.10.2017 }
Про Національний план з виконання Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України

З метою створення умов для запровадження безвізового режиму
короткострокових поїздок громадян України до держав - членів
Європейського Союзу та забезпечення виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
( 984_001), який було схвалено на саміті Україна - Європейський
Союз (22 листопада 2010 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія),
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національний план з виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
(додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання
Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, а також щомісячне
звітування про вжиті з цією метою заходи.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 квітня 2011 року
N 494/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 квітня 2011 року N 494/2011
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
з виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України

---------------------------------------------------------------------------- | N | Ціль Плану дій |Найменування заходу | Строк | Відповідальні | |з/п| | | виконання | за виконання | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------| | Безпека документів | |--------------------------------------------------------------------------| |1. |Прийняття |Подання в | травень |Міністерство | | |законодавчих актів |установленому | 2011 року |юстиції | | |щодо запровадження |порядку Кабінету | |України, | | |документів України |Міністрів України | |Міністерство | | |для виїзду за |для внесення на | |внутрішніх | | |кордон з |розгляд Верховної | |справ України, | | |електронним носієм |Ради України проекту| |Міністерство | | |біометричної |Закону про | |закордонних | | |інформації |документи, що | |справ України, | | |відповідно до |посвідчують особу та| |Міністерство | | |стандартів |підтверджують | |інфраструктури | | |Міжнародної |громадянство | |України, | | |організації |України, в якому | |Міністерство | | |цивільної авіації |передбачити | |фінансів | | |(ІКАО) із |запровадження | |України, | | |забезпеченням на |документів України | |Адміністрація | | |належному рівні |для виїзду за кордон| |Державної | | |захисту |з електронним носієм| |прикордонної | | |персональних даних |біометричної | |служби України,| | | |інформації та | |Адміністрація | | | |врегулювати питання | |Державної | | | |щодо особливостей | |служби | | | |закупівлі бланків | |спеціального | | | |таких документів | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державне| | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |юстиції України| | | |Верховній Раді | | | | | |України проекту | | | | | |Закону про | | | | | |документи, що | | | | | |посвідчують особу та| | | | | |підтверджують | | | | | |громадянство України| | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Прийняття | у місячний |Кабінет | | | |нормативно-правових | строк після |Міністрів | | | |актів, необхідних | прийняття |України | | | |для запровадження | Закону | | | | |документів України | | | | | |для виїзду за кордон| | | | | |з електронним носієм| | | | | |біометричної | | | | | |інформації, зокрема | | | | | |щодо затвердження | | | | | |технічних описів | | | | | |відповідних зразків | | | | | |паспорта громадянина| | | | | |України для виїзду | | | | | |за кордон, проїзного| | | | | |документа біженця | | | | | |для виїзду за кордон| | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Внесення на розгляд | у місячний |Кабінет | | | |Президентові України| строк після |Міністрів | | | |проекту Указу | прийняття |України | | | |Президента України | Закону | | | | |про внесення змін до| | | | | |Указу Президента | | | | | |України від 26 | | | | | |лютого 1998 року | | | | | |N 153 ( 153/98 ) | | | | | |"Про дипломатичний | | | | | |та службовий | | | | | |паспорти України" у | | | | | |зв'язку із | | | | | |запровадженням | | | | | |нових зразків | | | | | |дипломатичного та | | | | | |службового паспортів| | | | | |з електронним носієм| | | | | |біометричної | | | | | |інформації | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |2. |Розроблення плану |Затвердження плану | у місячний |Кабінет | | |заходів щодо |заходів із | строк після |Міністрів | | |запровадження в |запровадження | прийняття |України | | |Україні документів |документів України | Закону про | | | |для виїзду за |для виїзду за кордон|документи, що| | | |кордон з |з електронним носієм| посвідчують | | | |електронним носієм |біометричної | особу та | | | |біометричної |інформації і |підтверджують| | | |інформації |створення |громадянство | | | |відповідно до |національної системи| України | | | |стандартів |біометричної | | | | |Міжнародної |верифікації та | | | | |організації |ідентифікації | | | | |цивільної авіації |громадян України, | | | | |(ІКАО), а також |іноземців та осіб | | | | |вилучення з обігу |без громадянства, | | | | |документів України |яким, зокрема, | | | | |для виїзду за |передбачити заходи | | | | |кордон, що не |щодо розроблення | | | | |відповідають |системи біометричної| | | | |стандартам |верифікації та | | | | |Міжнародної |ідентифікації | | | | |організації |громадян України, | | | | |цивільної авіації |іноземців та осіб | | | | |(ІКАО) |без громадянства, | | | | | |які проживають в | | | | | |Україні, | | | | | |персоналізації | | | | | |документів, що | | | | | |посвідчують особу, | | | | | |та контролю за | | | | | |обігом документів, | | | | | |що посвідчують | | | | | |особу, з електронним| | | | | |носієм біометричної | | | | | |інформації | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення програми|вересень 2011|Міністерство | | | |вилучення з обігу | року |внутрішніх | | | |документів для | |справ України, | | | |виїзду за кордон, | |Державна | | | |зразки яких не | |міграційна | | | |відповідають | |служба України | | | |стандартам | | | | | |Міжнародної | | | | | |організації | | | | | |цивільної авіації | | | | | |(ІКАО) | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |3. |Розроблення програм|Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |навчання та |супроводження у | Законів |юстиції України| | |підвищення |Верховній Раді | | | | |кваліфікації |України: проекту | | | | |працівників |Закону про конфлікт | | | | |державних органів, |інтересів у | | | | |до функціональних |діяльності державних| | | | |обов'язків яких |службовців | | | | |належить оформлення|(реєстраційний | | | | |та видача |N 4420); проекту | | | | |документів, що |Закону про правила | | | | |посвідчують особу. |професійної етики на| | | | |Прийняття кодексів |публічній службі та | | | | |поведінки |запобігання | | | | |зазначених |конфлікту інтересів | | | | |працівників |(реєстраційний | | | | | |N 4420-1) | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Видача спільного |травень 2011 |Міністерство | | | |нормативно-правового| року |внутрішніх | | | |акта про кодекс | |справ України, | | | |поведінки | |Міністерство | | | |працівників, до | |юстиції | | | |функціональних | |України, | | | |обов'язків яких | |Міністерство | | | |належить оформлення | |закордонних | | | |та видача | |справ України, | | | |документів, що | |Міністерство | | | |посвідчують особу | |інфраструктури | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення програми|червень 2011 |Міністерство | | | |навчання та | року |внутрішніх | | | |підвищення | |справ України, | | | |кваліфікації | |Міністерство | | | |працівників, до | |закордонних | | | |функціональних | |справ України, | | | |обов'язків яких | |Міністерство | | | |належить оформлення | |інфраструктури | | | |та видача | |України, | | | |документів, що | |Міністерство | | | |посвідчують особу | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |4. |Організація видачі |Опрацювання питання | у місячний |Міністерство | | |документів України |щодо визначення в | строк після |внутрішніх | | |для виїзду за |установленому | прийняття |справ України | | |кордон з |порядку | Закону про | | | |електронним носієм |підприємства, яке |документи, що| | | |біометричної |здійснюватиме | посвідчують | | | |інформації |виготовлення бланків| особу та | | | |відповідно до |документів України |підтверджують| | | |стандартів |для виїзду за кордон|громадянство | | | |Міжнародної |з електронним носієм| України | | | |організації |біометричної | | | | |цивільної авіації |інформації | | | | |(ІКАО), а також |--------------------+-------------+---------------| | |вилучення з обігу |Розроблення з |травень 2011 |Міністерство | | |документів України |урахуванням | року |внутрішніх | | |для виїзду за |рекомендацій | |справ України, | | |кордон, що не |Міжнародної | |Міністерство | | |відповідають |організації | |фінансів | | |стандартам |цивільної авіації | |України | | |Міжнародної |(ІКАО) (Doc 9303/1) | | | | |організації |та Регламенту Ради | | | | |цивільної авіації |(ЕС) N 2252/2004 від| | | | |(ІКАО) |13 грудня 2004 року | | | | | |зразків | | | | | |дипломатичного та | | | | | |службового паспортів| | | | | |України, паспорта | | | | | |громадянина України | | | | | |для виїзду за | | | | | |кордон, проїзного | | | | | |документа біженця | | | | | |для виїзду за кордон| | | | | |з електронним носієм| | | | | |біометричної | | | | | |інформації | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення за |протягом 2011|Міністерство | | | |участю органів | року |внутрішніх | | | |внутрішніх справ, | |справ України, | | | |Міністерства | |Міністерство | | | |закордонних справ | |закордонних | | | |України та | |справ України, | | | |закордонних | |Міністерство | | | |дипломатичних | |фінансів | | | |установ України | |України, | | | |централізованого | |Адміністрація | | | |оформлення | |Державної | | | |документів України | |служби | | | |для виїзду за кордон| |спеціального | | | |з електронним носієм| |зв'язку та | | | |біометричної | |захисту | | | |інформації | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення | у місячний |Міністерство | | | |інформування | строк після |закордонних | | | |громадян України, |запровадження|справ України | | | |які постійно або | документів | | | | |тимчасово проживають| України для | | | | |за кордоном, про | виїзду за | | | | |запровадження | кордон з | | | | |документів України | електронним | | | | |для виїзду за кордон| носієм | | | | |з електронним носієм|біометричної | | | | |біометричної | інформації | | | | |інформації та | | | | | |процедури їх видачі | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |5. |Підвищення рівня |Удосконалення |протягом 2011|Міністерство | | |цілісності та |Державної | року |внутрішніх | | |безпечності процесу|інформаційної | |справ України, | | |виготовлення, |системи | |Міністерство | | |персоналізації та |реєстраційного | |закордонних | | |видачі документів |обліку фізичних осіб| |справ України, | | |України для виїзду |та їх документування| |Міністерство | | |за кордон, а також |з метою створення на| |юстиції | | |паспорта |її базі національної| |України, | | |громадянина України|системи біометричної| |Міністерство | | |та інших |верифікації та | |фінансів | | |документів, що |ідентифікації | |України, | | |посвідчують особу |громадян України, | |Міністерство | | | |іноземців та осіб | |інфраструктури | | | |без громадянства, | |України, | | | |яка відповідатиме | |Адміністрація | | | |законодавству | |Державної | | | |України про захист | |прикордонної | | | |персональних даних | |служби України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державна| | | | | |авіаційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |інспекція | | | | | |України з | | | | | |безпеки на | | | | | |морському та | | | | | |річковому | | | | | |транспорті, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Підготовка |травень 2011 |Міністерство | | | |пропозицій щодо | року |внутрішніх | | | |потреб України у | |справ України, | | | |міжнародній | |Міністерство | | | |технічній допомозі | |закордонних | | | |для створення та | |справ України, | | | |запровадження | |Міністерство | | | |системи біометричної| |фінансів | | | |верифікації та | |України, | | | |ідентифікації | |Адміністрація | | | |громадян України, | |Державної | | | |іноземців та осіб | |прикордонної | | | |без громадянства, їх| |служби України,| | | |подання Міністерству| |Адміністрація | | | |закордонних справ | |Державної | | | |України, | |служби | | | |Міністерству | |спеціального | | | |економічного | |зв'язку та | | | |розвитку і торгівлі | |захисту | | | |України для | |інформації | | | |проведення | |України, | | | |консультацій з | |Державна | | | |міжнародними | |міграційна | | | |організаціями та | |служба України,| | | |іноземними державами| |Державна | | | |щодо залучення такої| |служба України | | | |допомоги | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державна| | | | | |авіаційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |інспекція | | | | | |України з | | | | | |безпеки на | | | | | |морському та | | | | | |річковому | | | | | |транспорті, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення | травень |Міністерство | | | |консультацій щодо | 2011 року |закордонних | | | |залучення | |справ України, | | | |міжнародної | |Міністерство | | | |технічної допомоги | |економічного | | | |для створення | |розвитку і | | | |системи біометричної| |торгівлі | | | |верифікації та | |України | | | |ідентифікації | | | | | |громадян України, | | | | | |іноземців та осіб | | | | | |без громадянства, | | | | | |подання Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |відповідних | | | | | |пропозицій | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |6. |Забезпечення |Удосконалення |протягом 2011|Міністерство | | |оперативної та |національних баз | року |внутрішніх | | |систематичної |даних, які містять | |справ України, | | |передачі даних до |інформацію про | |Міністерство | | |бази даних |викрадені та | |закордонних | | |Інтерполу "LASP" |втрачені документи, | |справ України, | | |про втрачені та |і забезпечення | |Міністерство | | |викрадені документи|оперативного обміну | |фінансів | | | |такими даними між | |України, | | | |відповідними | |Адміністрація | | | |органами виконавчої | |Державної | | | |влади України та | |прикордонної | | | |передачі цих даних | |служби України,| | | |до баз даних | |Адміністрація | | | |Інтерполу "LASP" | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державне| | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |7. |Співробітництво з |Опрацювання питання |протягом 2011|Міністерство | | |ЄС щодо обміну |щодо можливості | року |закордонних | | |зразками |запровадження | |справ України, | | |документів, які |механізму обміну з | |Державна | | |посвідчують особу, |ЄС зразками | |міграційна | | |та з питань |документів, які | |служба України,| | |безпеки таких |посвідчують особу | |Міністерство | | |документів | | |внутрішніх | | | | | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів | | | | | |України, | | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Служба | | | | | |безпеки України| |--------------------------------------------------------------------------| | Міграція та реадмісія | |--------------------------------------------------------------------------| | Управління кордонами | |--------------------------------------------------------------------------| |8. |Здійснення заходів,|Продовження |протягом 2011|Адміністрація | | |пов'язаних з |реалізації Концепції| року |Державної | | |облаштуванням та |розвитку Державної | |прикордонної | | |реконструкцією |прикордонної служби | |служби України | | |державного кордону |України на період до| | | | |України, розвитком |2015 року, схваленої| | | | |Державної |Указом Президента | | | | |прикордонної служби|України від 19 | | | | |України, |червня 2006 року | | | | |активізація |N 546 ( 546/2006 ) | | | | |міжвідомчого |--------------------+-------------+---------------| | |співробітництва між|Продовження |протягом 2011|Адміністрація | | |правоохоронними та |виконання Державної | року |Державної | | |іншими державними |цільової | |прикордонної | | |органами, що |правоохоронної | |служби України,| | |задіяні в |програми | |Державна митна | | |управлінні |"Облаштування та | |служба України,| | |кордонами, зокрема |реконструкція | |Міністерство | | |у виявленні та |державного кордону" | |внутрішніх | | |розслідуванні |на період до 2015 | |справ України, | | |правопорушень, |року, затвердженої | |Міністерство | | |скоєних на кордоні |постановою Кабінету | |закордонних | | |України |Міністрів України | |справ України, | | | |від 13 червня 2007 | |Державна | | | |року N 831 | |міграційна | | | |( 831-2007-п ) | |служба України,| | | | | |Міністерство | | | | | |інфраструктури | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |оборони | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |екології та | | | | | |природних | | | | | |ресурсів | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство | | | | | |земельних | | | | | |ресурсів | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство | | | | | |лісових | | | | | |ресурсів | | | | | |України, | | | | | |місцеві | | | | | |державні | | | | | |адміністрації, | | | | | |за участю | | | | | |органів | | | | | |місцевого | | | | | |самоврядування | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |9. |Виконання Концепції|Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | |інтегрованого |виконання у межах | року |Державної | | |управління |бюджетних призначень| |прикордонної | | |кордонами, |плану заходів щодо | |служби України,| | |схваленої |реалізації Концепції| |Державна митна | | |розпорядженням |інтегрованого | |служба України,| | |Кабінету Міністрів |управління | |Міністерство | | |України від 27 |кордонами, | |закордонних | | |жовтня 2010 року |затвердженого | |справ України, | | |N 2031-р |розпорядженням | |Міністерство | | |( 2031-2010-р ), |Кабінету Міністрів | |внутрішніх | | |та плану |України від 5 січня | |справ України, | | |заходів щодо її |2011 року N 2-р | |Міністерство | | |реалізації |( 2-2011-р ) | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |економічного | | | | | |розвитку і | | | | | |торгівлі | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів | | | | | |України, інші | | | | | |центральні та | | | | | |місцеві органи | | | | | |виконавчої | | | | | |влади | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Підготовка |травень 2011 |Адміністрація | | | |пропозицій щодо | року |Державної | | | |потреб України у | |прикордонної | | | |міжнародній | |служби України,| | | |технічній допомозі | |Міністерство | | | |для реалізації | |внутрішніх | | | |Концепції | |справ України, | | | |інтегрованого | |Міністерство | | | |управління | |закордонних | | | |кордонами | |справ України, | | | |( 2031-2010-р ), їх | |Міністерство | | | |подання Міністерству| |фінансів | | | |закордонних справ | |України, | | | |України, | |Державна митна | | | |Міністерству | |служба України,| | | |економічного | |Державна | | | |розвитку і торгівлі | |міграційна | | | |України для | |служба України,| | | |проведення | |Державне | | | |консультацій з | |агентство з | | | |міжнародними | |питань науки, | | | |організаціями та | |інновацій та | | | |іноземними державами| |інформатизації | | | |щодо залучення такої| |України | | | |допомоги | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |10.|Розроблення програм|Видання нормативно- | |Міністерство | | |навчання та |правового акта про | |внутрішніх | | |підвищення |кодекси поведінки | |справ України, | | |кваліфікації |працівників, до | |Міністерство | | |працівників |функціональних | |закордонних | | |державних органів, |обов'язків яких | |справ України, | | |до функціональних |належить здійснення | |Державна митна | | |обов'язків яких |управління кордонами| |служба України,| | |належить здійснення| | |Державна | | |управління | | |міграційна | | |кордонами, а також | | |служба України,| | |ухвалення кодексів | | |Головне | | |поведінки таких | | |управління | | |працівників | | |державної | | | | | |служби України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Активізація роботи, |червень 2011 |Адміністрація | | | |пов'язаної з | року |Державної | | | |навчанням | |прикордонної | | | |працівників, | |служби України,| | | |завданням яких є | |Державна | | | |здійснення | |міграційна | | | |управління кордонами| |служба України,| | | |у частині | |Державна митна | | | |антикорупційної | |служба України,| | | |етики їх поведінки | |Міністерство | | | | | |закордонних | | | | | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |внутрішніх | | | | | |справ України, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |11.|Розроблення |Визначення механізму|протягом 2011|Адміністрація | | |проектів |проведення спільного| року |Державної | | |нормативно-правових|з правоохоронними | |прикордонної | | |актів, необхідних |органами держав, що | |служби України | | |для реалізації |межують з Україною, | | | | |Закону України "Про|моніторингу | | | | |прикордонний |ситуації, оцінки | | | | |контроль" |загроз та ризиків у | | | | |( 1710-17 ), |сфері безпеки | | | | |зокрема |державного кордону | | | | |щодо підвищення |України | | | | |ефективності | | | | | |прикордонного | | | | | |контролю, | | | | | |моніторингу | | | | | |ситуації на | | | | | |державному та | | | | | |регіональному | | | | | |рівнях, | | | | | |удосконалення | | | | | |методики оцінки | | | | | |ризиків, управління| | | | | |інформаційними | | | | | |потоками, обміну | | | | | |інформацією між | | | | | |Державною | | | | | |прикордонною | | | | | |службою України та | | | | | |прикордонними | | | | | |органами іноземних | | | | | |держав | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |12.|Забезпечення |Створення |протягом 2011|Адміністрація | | |реалізації |міжвідомчої робочої | року |Державної | | |Концепції |групи з координації | |прикордонної | | |інтегрованого |діяльності суб'єктів| |служби України,| | |управління |інтегрованого | |Міністерство | | |кордонами |управління кордонами| |внутрішніх | | |( 2031-2010-р ), | | |справ України, | | |зокрема в частині | | |Міністерство | | |створення належної | | |закордонних | | |інфраструктури, | | |справ України, | | |технічного | | |Міністерство | | |обладнання та | | |інфраструктури | | |інформаційних | | |України, | | |технологій, | | |Державна | | |забезпечення | | |міграційна | | |фінансовими та | | |служба України,| | |людськими | | |Державна митна | | |ресурсами. | | |служба України,| | |Активізація роботи | | |Служба безпеки | | |з навчання та | | |України | | |підвищення |--------------------+-------------+---------------| | |кваліфікації |Розроблення |протягом 2011|Адміністрація | | |працівників |нормативно-правових | року |Державної | | |державних органів, |актів щодо процедури| |прикордонної | | |до функціональних |обміну даними між | |служби України,| | |обов'язків яких |суб'єктами | |Міністерство | | |належить управління|інтегрованого | |внутрішніх | | |кордонами, |управління кордонами| |справ України, | | |здійснення заходів |та забезпечення | |Міністерство | | |щодо запобігання та|системності такого | |закордонних | | |протидії корупції |обміну | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |інфраструктури | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна митна | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Подання в |травень 2011 |Державна митна | | | |установленому | року |служба України | | | |порядку Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |для внесення на | | | | | |розгляд Верховної | | | | | |Ради України проекту| | | | | |Закону про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ), в | | | | | |якому, зокрема, | | | | | |врегулювати питання | | | | | |щодо порядку | | | | | |відключення | | | | | |кінцевого обладнання| | | | | |та першочергового | | | | | |надання | | | | | |телекомунікаційних | | | | | |послуг підрозділам | | | | | |спеціально | | | | | |уповноваженого | | | | | |центрального органу | | | | | |виконавчої влади в | | | | | |галузі митної справи| | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Державна митна | | | |супроводження у | Закону |служба України | | | |Верховній Раді | | | | | |України проекту | | | | | |Закону про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ) | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | | |належного технічного| року |Державної | | | |оснащення пунктів | |прикордонної | | | |пропуску через | |служби України,| | | |державний кордон | |Державна митна | | | |України, підрозділів| |служба України,| | | |прикордонних та | |Міністерство | | | |митних органів | |інфраструктури | | | |засобами контролю, | |України, | | | |відеоспостереження | |Адміністрація | | | |тощо | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, Служба| | | | | |безпеки | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |13.|Активізація |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | |міжвідомчої |постійного обміну | року |Державної | | |взаємодії, в тому |відкритою | |прикордонної | | |числі з питань |статистичною та | |служби України,| | |обміну інформацією,|аналітичною | |Міністерство | | |між Державною |інформацією з питань| |внутрішніх | | |прикордонною |протидії незаконному| |справ України, | | |службою України та |переміщенню через | |Міністерство | | |іншими |державний кордон | |закордонних | | |правоохоронними |України наркотичних | |справ України, | | |органами України, а|засобів, зброї, | |Державна митна | | |також міжнародного |боєприпасів та | |служба України,| | |співробітництва, |вибухових речовин | |Державна | | |зокрема з | | |служба України | | |Європейською | | |з контролю за | | |агенцією з питань | | |наркотиками, | | |управління | | |Служба безпеки | | |оперативним | | |України | | |співробітництвом на|--------------------+-------------+---------------| | |зовнішніх кордонах |Активізація |протягом 2011|Адміністрація | | |держав - членів |взаємодії з | року |Державної | | |Європейського Союзу|прикордонними та | |прикордонної | | | |митними органами | |служби України,| | | |держав, що межують з| |Державна митна | | | |Україною, під час | |служба України,| | | |процедур здійснення | |Міністерство | | | |прикордонного та | |закордонних | | | |митного контролю у | |справ України | | | |пунктах пропуску | | | | | |через державний | | | | | |кордон України | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | | |виконання плану | року |Державної | | | |співробітництва між | |прикордонної | | | |Адміністрацією | |служби України | | | |Державної | | | | | |прикордонної служби | | | | | |України та | | | | | |Європейською | | | | | |агенцією з питань | | | | | |управління | | | | | |оперативним | | | | | |співробітництвом на | | | | | |зовнішніх кордонах | | | | | |держав - членів | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |на 2010 - 2012 роки | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Управління міграцією | |--------------------------------------------------------------------------| |14.|Прийняття |Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |законодавчих актів |установленому | року |юстиції України| | |щодо вдосконалення |порядку Кабінету | | | | |міграційної |Міністрів України | | | | |політики в частині |для внесення на | | | | |оптимізації роботи |розгляд Верховної | | | | |органів виконавчої |Ради України проекту| | | | |влади України, |Закону про внесення | | | | |відповідальних за |змін до Закону | | | | |міграційну |України "Про | | | | |політику, |правовий статус | | | | |вдосконалення |іноземців та осіб | | | | |правил в'їзду та |без громадянства" | | | | |перебування на |( 3929-12 ) | | | | |території України |(нова редакція) | | | | |іноземців та осіб |--------------------+-------------+---------------| | |без громадянства, |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |процедури |супроводження у | Закону |юстиції України| | |повернення на |Верховній Раді | | | | |територію України. |України проекту | | | | |Здійснення заходів |Закону про внесення | | | | |щодо соціальної |змін до Закону | | | | |підтримки та |України "Про | | | | |захисту прав |правовий статус | | | | |громадян України, |іноземців та осіб | | | | |які повертаються в |без громадянства" | | | | |Україну добровільно|( 3929-12 ) | | | | |або згідно з Угодою|(нова редакція) | | | | |між Україною та |--------------------+-------------+---------------| | |Європейським |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |Співтовариством про|переговорів з метою | року |внутрішніх | | |реадмісію осіб |укладення з | |справ України, | | |( 994_851 ), |державами походження| |Міністерство | | |забезпечення |(транзиту) | |закордонних | | |моніторингу |нелегальних | |справ України, | | |міграційної |мігрантів | |Адміністрація | | |ситуації, |міжнародних | |Державної | | |активізації |договорів про | |прикордонної | | |боротьби з |реадмісію осіб | |служби України,| | |нелегальною | | |Державна | | |міграцією та | | |міграційна | | |виявлення | | |служба України | | |нелегальних |--------------------+-------------+---------------| | |мігрантів в |Затвердження плану | протягом |Кабінет | | |Україні, а також |заходів щодо | першого |Міністрів | | |щодо укладення з |інтеграції іноземних|півріччя 2011|України | | |державами |мігрантів та | року | | | |походження |реінтеграції | | | | |(транзиту) |українських | | | | |нелегальних |мігрантів в Україні | | | | |мігрантів |на 2011-2015 роки | | | | |міжнародних |--------------------+-------------+---------------| | |договорів про |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |реадмісію осіб |переговорів з метою | року |внутрішніх | | | |укладення з | |справ України, | | | |державами походження| |Міністерство | | | |(транзиту) | |закордонних | | | |нелегальних | |справ України, | | | |мігрантів | |Адміністрація | | | |міжнародних | |Державної | | | |договорів про | |прикордонної | | | |реадмісію осіб | |служби України,| | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Прийняття постанови | у місячний |Кабінет | | | |Кабінету Міністрів | строк після |Міністрів | | | |України стосовно | прийняття |України | | | |порядку | Закону про | | | | |добровільного |внесення змін| | | | |повернення іноземців| до Закону | | | | |та осіб без |України "Про | | | | |громадянства до | правовий | | | | |держав походження і | статус | | | | |порядку видворення з|іноземців та | | | | |України іноземців та| осіб без | | | | |осіб без |громадянства"| | | | |громадянства |( 3929-12 ) | | | | | | (нова | | | | | | редакція) | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |травень 2011 |Головне | | | |функціонального | року |управління | | | |обстеження органів | |державної | | | |виконавчої влади, | |служби України,| | | |відповідальних за | |Міністерство | | | |реалізацію державної| |внутрішніх | | | |політики у сфері | |справ України, | | | |управління | |Міністерство | | | |міграцією, на | |закордонних | | | |виконання програми | |справ України, | | | |Всеохоплюючої | |Міністерство | | | |інституційної | |соціальної | | | |розбудови у рамках | |політики | | | |ініціативи | |України, | | | |Європейського Союзу | |Міністерство | | | |"Східне партнерство"| |освіти і науки,| | | | | |молоді та | | | | | |спорту України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |15.|Схвалення Концепції|Внесення проекту |протягом 2011|Кабінет | | |міграційної |Указу Президента | року |Міністрів | | |політики України з |України про | |України | | |метою проведення |затвердження | | | | |ефективної |Концепції | | | | |міграційної |міграційної політики| | | | |політики та |України | | | | |затвердження |--------------------+-------------+---------------| | |заходів щодо її |Затвердження плану |червень 2011 |Кабінет | | |реалізації |заходів з реалізації| року |Міністрів | | | |Концепції | |України | | | |міграційної політики| | | | | |України, підготовка | | | | | |та внесення в | | | | | |установленому | | | | | |порядку пропозицій | | | | | |щодо інституційної | | | | | |реформи у сфері | | | | | |управління міграцією| | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |16.|Здійснення |Удосконалення |протягом 2011|Адміністрація | | |центральним органом|механізму обміну | року |Державної | | |виконавчої влади |даними в | |прикордонної | | |України, |інтегрованій | |служби України,| | |відповідальним за |міжвідомчій | |Міністерство | | |реалізацію |інформаційно- | |внутрішніх | | |державної |телекомунікаційній | |справ України, | | |міграційної |системі "Аркан" щодо| |Міністерство | | |політики, |контролю осіб, | |закордонних | | |моніторингу |транспортних | |справ України, | | |міграційної |засобів та вантажів,| |Міністерство | | |ситуації в Україні,|які перетинають | |соціальної | | |зокрема |державний кордон | |політики | | |узагальнення та |України | |України, | | |постійного | | |Державна | | |оновлення | | |міграційна | | |інформації про | | |служба України,| | |обсяги та потоки | | |Державна митна | | |законної і | | |служба України,| | |незаконної міграції| | |Державна | | |в Україну | | |податкова | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України, Служба| | | | | |зовнішньої | | | | | |розвідки | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |червень 2011 |Кабінет | | | |створення єдиної | року |Міністрів | | | |національної бази | |України | | | |даних управління | | | | | |міграційними | | | | | |потоками в Україні | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Підготовка |травень 2011 |Міністерство | | | |пропозицій щодо | року |внутрішніх | | | |потреб України у | |справ України, | | | |міжнародній | |Адміністрація | | | |технічній допомозі | |Державної | | | |для створення єдиної| |прикордонної | | | |національної бази | |служби України,| | | |даних управління | |Міністерство | | | |міграційними | |закордонних | | | |потоками, їх подання| |справ України, | | | |Міністерству | |Міністерство | | | |закордонних справ | |соціальної | | | |України, | |політики | | | |Міністерству | |України, | | | |економічного | |Міністерство | | | |розвитку і торгівлі | |фінансів | | | |України для | |України, | | | |проведення | |Державна | | | |консультацій з | |міграційна | | | |міжнародними | |служба України,| | | |організаціями та | |Адміністрація | | | |іноземними державами| |Державної | | | |щодо залучення такої| |служби | | | |допомоги | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Служба | | | | | |безпеки України| | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |травень 2011 |Міністерство | | | |консультацій щодо | року |закордонних | | | |залучення | |справ України, | | | |міжнародної | |Міністерство | | | |технічної допомоги | |економічного | | | |для створення єдиної| |розвитку і | | | |національної бази | |торгівлі | | | |даних управління | |України | | | |міграційними | | | | | |потоками, подання | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України відповідних | | | | | |пропозицій | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |17.|Імплементація Угоди|Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |між Україною та |переговорів з метою | року |внутрішніх | | |Європейським |укладення | |справ України, | | |Співтовариством про|імплементаційних | |Міністерство | | |реадмісію осіб |протоколів з | |закордонних | | |( 994_851 ) та |державами - членами | |справ України, | | |забезпечення |Європейського Союзу | |Державна | | |соціальної |щодо виконання Угоди| |міграційна | | |підтримки громадян |між Україною та | |служба України,| | |України, які |Європейським | |Адміністрація | | |повертаються в |Співтовариством про | |Державної | | |Україну за |реадмісію осіб | |прикордонної | | |процедурою |( 994_851 ) | |служби України,| | |добровільного | | |Міністерство |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »