Документ 498_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.06.2017

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною фіскальною службою України і Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у міжнародному пункті пропуску «Рені - Джюрджюлешть» на території України


Дата підписання:

05.06.2017


Дата набрання чинності для України:

05.06.2017

Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна фіскальна служба України (далі - Українська Сторона) і Департамент прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митна служба Республіки Молдова (далі - Молдовська Сторона) (разом далі - Сторони),

керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон від 11 березня 1997 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони організовують спільний контроль у міжнародному пункті пропуску через українсько-молдовський державний кордон для автомобільного сполучення «Рені - Джюрджюлешть» на території України (далі - пункт пропуску).

Стаття 2

Розміщення контрольних органів і установ сфери обслуговування обох Сторін, діючих у відповідності із законодавством держав Сторін, здійснюється згідно з графічною схемою, яка є невід'ємною частиною Технологічної схеми організації спільного контролю осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у пункті пропуску «Рені - Джюрджюлешть» (далі - Технологічна схема).

Реалізація спільного контролю забезпечується керівництвом пункту пропуску. Відповідно до цього Протоколу керівництвом пункту пропуску є начальник відділу прикордонної служби «Рені» Державної прикордонної служби України, начальник митного поста «Ізмаїльський» Державної фіскальної служби України, начальник ділянки прикордонної поліції «Джюрджюлешть-1» Департаменту прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, начальник митного поста «Джюрджюлешть» Митної служби Республіки Молдова.

Стаття 3

Сторони здійснюють прикордонний, митний та інші види контролю на принципах «єдиного вікна», «однієї зупинки», вибіркового огляду товарів і транспортних засобів відповідно до Технологічної схеми, яку розробляє і спільно погоджує керівництво пункту пропуску протягом 60 днів з дати підписання цього Протоколу.

Порядок обміну інформацією зазначається Сторонами в Технологічній схемі.

Керівництво пункту пропуску в разі необхідності може вносити зміни і доповнення в Технологічну схему.

Стаття 4

Для організації спільного контролю встановлюються додаткові режимні правила, які розробляються і затверджуються керівництвом пункту пропуску протягом 60 днів з дати підписання цього Протоколу.

Стаття 5

Українська Сторона забезпечує безпеку співробітників контрольних органів та установ сфери обслуговування молдовської Сторони при виконанні ними службових обов'язків у пункті пропуску на території України.

Стаття 6

Дата і час початку спільного контролю визначаються Сторонами за взаємною домовленістю в Акті готовності до здійснення спільного контролю.

Стаття 7

У випадку виникнення розбіжностей, пов'язаних із застосуванням або тлумаченням положень цього Протоколу, їх вирішення буде здійснюватися шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Зміни та доповнення до цього Протоколу можуть вноситися за взаємною згодою Сторін і оформлюються окремим Протоколом, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 8

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

З моменту набрання чинності цим Протоколом припиняє свою дію Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною митною службою України і Департаментом прикордонних військ Республіки Молдова, Митним департаментом Республіки Молдова про організацію спільного контролю у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рені - Джюрджюлешть», від 12 січня 2004 року.

Цей Протокол укладається строком на один рік і його дія продовжується автоматично на наступний однорічний період, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово дипломатичними каналами, не пізніше, ніж за місяць до закінчення чергового періоду, іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Кожна зі Сторін може достроково припинити дію цього Протоколу, повідомивши іншу Сторону про своє рішення письмово дипломатичними каналами. У цьому разі цей Протокол втрачає чинність через 30 (тридцять) днів після отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Сороки 5 червня 2017 року, в двох примірниках кожний українською та румунською мовами, при цьому кожен є автентичним.


За
Адміністрацію
Державної прикордонної
служби України

За
Департамент прикордонної поліції
Міністерства внутрішніх справ
Республіки Молдова


(підпис)

(підпис)


За
Державну фіскальну
службу України

За
Митну службу
Республіки Молдова


(підпис)

(підпис)
вгору