Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки [...]
Президент України; Указ, План від 27.04.2011504/2011
Документ 504/2011, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2011
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »  

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національний план дій на 2011 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава"

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ),
та посилення координації роботи державних органів з її реалізації
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" ( n0004100-10 ) (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" ( n0004100-10 ) (далі - Національний план);
контроль за виконанням передбачених Національним планом
заходів у встановлені строки;
інформування Президента України про стан виконання заходів,
передбачених Національним планом, щомісяця;
проведення разом із місцевими державними адміністраціями, із
залученням наукових установ, експертів, широкої роз'яснювальної
роботи щодо змісту Національного плану.
3. Запропонувати Національному банку України, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання
Національного плану.
4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Адміністрації Президента України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 27 квітня 2011 року
N 504/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 квітня 2011 року N 504/2011
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Зміст завдання | | Найменування заходу |Відповідальний |Строк виконання| | | | | | за виконання | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Стабілізація державного бюджету | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Стабілізація дефіциту державного бюджету та державного боргу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. |Посилення фінансової | 1.1.1. |Розроблення проектів |керівники |квітень | | |та фіскальної | |нормативно-правових |центральних | | | |дисципліни | |актів щодо скорочення |органів | | | | | |кількості та укрупнення |виконавчої | | | | | |державних цільових |влади | | | | | |програм |А.Клюєв | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проектів | | | | | | |нормативно-правових | | | | | | |актів щодо скорочення | | | | | | |кількості та укрупнення | | | | | | |державних цільових | | | | | | |програм | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.3. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |до 15 вересня | | | | |Закону України про | | | | | | |Державний бюджет України| | | | | | |на 2012 рік (під час | | | | | | |підготовки законопроекту| | | | | | |здійснити оптимізацію | | | | | | |кількості бюджетних | | | | | | |програм) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |до 15 вересня | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про Державний бюджет | | | | | | |України на 2012 рік | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.5. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |Державний бюджет України| | | | | | |на 2012 рік у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.6. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |державний борг та | | | | | | |гарантований державою | | | | | | |борг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.7. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про державний борг та | | | | | | |гарантований державою | | | | | | |борг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.8. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |державний борг та | | | | | | |гарантований державою | | | | | | |борг у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності державних видатків | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. |Підвищення якості | 1.2.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |квітень | | |капітального | |Закону України про | | | | |бюджетування | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |інвестиційну діяльність"| | | | | | |( 1560-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |інвестиційну діяльність"| | | | | | |( 1560-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |інвестиційну діяльність"| | | | | | |( 1560-12 ) | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.4. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |червень | | | | |Закону України про Фонд | | | | | | |майбутніх поколінь | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про Фонд майбутніх | | | | | | |поколінь | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.6. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про Фонд | |Закону | | | | |майбутніх поколінь у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поліпшення управління державними фінансами | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. |Запровадження | 1.3.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |травень | | |середньострокового | |Закону України про | | | | |планування | |державне стратегічне | | | | | | |планування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про державне стратегічне| | | | | | |планування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |державне стратегічне | | | | | | |планування у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.4. |Розроблення та внесення |Ф.Ярошенко |грудень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |схвалення Прогнозу | | | | | | |Державного бюджету | | | | | | |України на 2013-2014 | | | | | | |роки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ф.Ярошенко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про схвалення | | | | | | |Прогнозу Державного | | | | | | |бюджету України на | | | | | | |2013-2014 роки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1.4. |Приведення | 1.4.1. |Розроблення та внесення |П.Андрєєв |червень | | |внутрішнього аудиту у | |на розгляд Кабінету |Ф.Ярошенко | | | |відповідність із | |Міністрів України | | | | |стандартами | |проекту акта Кабінету | | | | |Європейського Союзу | |Міністрів України про | | | | | | |заходи щодо утворення в | | | | | | |міністерствах, інших | | | | | | |центральних органах | | | | | | |виконавчої влади служб | | | | | | |внутрішнього аудиту та | | | | | | |організації їх | | | | | | |діяльності | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |П.Андрєєв | | | | | |України проекту акта |Ф.Ярошенко | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про заходи щодо | | | | | | |утворення в | | | | | | |міністерствах, інших | | | | | | |центральних органах | | | | | | |виконавчої влади служб | | | | | | |внутрішнього аудиту та | | | | | | |організації їх | | | | | | |діяльності | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1.5. |Проведення | 1.5.1. |Розроблення та внесення |О.Рябченко |листопад | | |інвентаризації | |на розгляд Кабінету | | | | |об'єктів державної | |Міністрів України | | | | |власності | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Порядку проведення | | | | | | |інвентаризації об'єктів | | | | | | |державної власності | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.5.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |О.Рябченко | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |проведення | | | | | | |інвентаризації об'єктів | | | | | | |державної власності | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1.6. |Запровадження | 1.6.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |квітень | | |механізму концентрації| |Закону України про | | | | |фінансових ресурсів на| |принципи та критерії | | | | |пріоритетних напрямах | |розподілу субвенцій з | | | | |регіонального | |державного бюджету | | | | |розвитку, визначених у| |місцевим бюджетам для | | | | |стратегічних | |виконання інвестиційних | | | | |документах | |програм (проектів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.6.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про принципи та критерії| | | | | | |розподілу субвенцій з | | | | | | |державного бюджету | | | | | | |місцевим бюджетам для | | | | | | |виконання інвестиційних | | | | | | |програм (проектів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.6.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |принципи та критерії | | | | | | |розподілу субвенцій з | | | | | | |державного бюджету | | | | | | |місцевим бюджетам для | | | | | | |виконання інвестиційних | | | | | | |програм (проектів) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Реформа податкової системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення справедливого оподаткування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Зниження рівня | 2.1.1. |Розроблення |Ф.Ярошенко |квітень | | |податкового | |законопроекту щодо | | | | |навантаження на бізнес| |реформування спрощеної | | | | | | |системи оподаткування та| | | | | | |звітності суб'єктів | | | | | | |малого підприємництва | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |законопроекту щодо | | | | | | |реформування спрощеної | | | | | | |системи оподаткування та| | | | | | |звітності суб'єктів | | | | | | |малого підприємництва | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.1.3. |Супроводження |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |законопроекту щодо | |Закону | | | | |реформування спрощеної | | | | | | |системи оподаткування та| | | | | | |звітності суб'єктів | | | | | | |малого підприємництва у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Побудова цілісної законодавчої бази та гармонізація законодавства України із законодавством | | Європейського Союзу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. |Упровадження механізму| 2.2.1. |Розроблення |Ф.Ярошенко |квітень | | |індексації ставок | |законопроекту щодо | | | | |податків і зборів, що | |внесення змін до | | | | |мають фіксоване | |Податкового кодексу | | | | |значення, для | |України ( 2755-17 ) | | | | |компенсації | |стосовно ставок | | | | |інфляційного впливу на| |оподаткування, | | | | |розмір податків | |визначених в абсолютних | | | | | | |значеннях, з урахуванням| | | | | | |індексів споживчих цін, | | | | | | |індексів цін виробників | | | | | | |промислової продукції за| | | | | | |деякими податками і | | | | | | |зборами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |законопроекту щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | | |стосовно ставок | | | | | | |оподаткування, | | | | | | |визначених в абсолютних | | | | | | |значеннях, з урахуванням| | | | | | |індексів споживчих цін, | | | | | | |індексів цін виробників | | | | | | |промислової продукції за| | | | | | |деякими податками і | | | | | | |зборами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.2.3. |Супроводження |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |законопроекту щодо | |Закону | | | | |внесення змін до | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | | |стосовно ставок | | | | | | |оподаткування, | | | | | | |визначених в абсолютних | | | | | | |значеннях, з урахуванням| | | | | | |індексів споживчих цін, | | | | | | |індексів цін виробників | | | | | | |промислової продукції за| | | | | | |деякими податками і | | | | | | |зборами у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності адміністрування податків | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. |Введення в дію та | 2.3.1. |Розроблення та внесення |Ф.Ярошенко |червень | | |реалізація Податкового| |на розгляд Кабінету | | | | |кодексу України | |Міністрів України | | | | |( 2755-17 ) | |проектів актів Кабінету | | | | | | |Міністрів України для | | | | | | |реалізації положень | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.3.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ф.Ярошенко | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України для реалізації | | | | | | |положень Податкового | | | | | | |кодексу України | | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.3.3. |Формування Державного |О.Лавринович |до кінця року | | | | |реєстру речових прав на | | | | | | |нерухоме майно | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.3.4. |Забезпечення своєчасного|Ф.Ярошенко |постійно | | | | |відшкодування ПДВ |В.Захарченко |протягом року | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 2.4. |Реформування державної| 2.4.1. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |липень | | |податкової служби | |Закону України про |В.Захарченко | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |податкову службу в | | | | | | |Україні" ( 509-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України |В.Захарченко | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |державну податкову | | | | | | |службу в Україні" | | | | | | |( 509-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.4.3. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про |В.Захарченко |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |податкову службу в | | | | | | |Україні" ( 509-12 ) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Розвиток фінансового сектору | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Утримання низького рівня інфляції | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. |Посилення взаємодії | 3.1.1. |Виконання спільного |С.Арбузов |протягом року | | |між Національним | |плану Кабінету Міністрів|(за згодою) | | | |банком України та | |України та Національного|А.Клюєв | | | |Кабінетом Міністрів | |банку України щодо |Ф.Ярошенко | | | |України щодо виконання| |переходу до режиму | | | | |завдань підтримання | |грошово-кредитної | | | | |цінової стабільності | |політики, який базується| | | | | | |на ціновій стабільності | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення стабільності та рівня капіталізації фінансової системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. |Завершення | 3.2.1. |Подання у разі потреби |С.Арбузов |протягом року | | |рекапіталізації за | |Експертно-аналітичній |(за згодою) | | | |рахунок державних | |раді з питань участі |Ф.Ярошенко | | | |коштів, реорганізації | |держави у капіталізації | | | | |або ліквідації банків,| |банків пропозицій щодо | | | | |що втратили | |капіталізації та/або | | | | |платоспроможність під | |докапіталізації банків | | | | |час кризи | |за рахунок державних | | | | | | |коштів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.3. |Розроблення і | 3.3.1. |Проведення процедури |Ф.Ярошенко |квітень | | |реалізація державної | |закупівлі послуг | | | | |стратегії стосовно | |фінансового радника, | | | | |державних фінансових | |який залучатиметься до | | | | |установ і банків, у | |розроблення і реалізації| | | | |яких держава набула | |стратегії приватизації | | | | |істотної участі в | |банків, у капіталізації | | | | |результаті | |яких взяла участь | | | | |рекапіталізації | |держава | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.3.2. |Розроблення фінансовим |Ф.Ярошенко |відповідно до | | | | |радником з питань | |строків, | | | | |реструктуризації та | |визначених у | | | | |рекапіталізації | |договорі з | | | | |банківського сектору | |фінансовим | | | | |України стратегії | |радником | | | | |приватизації банків, у | | | | | | |капіталізації яких узяла| | | | | | |участь держава | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Збільшення обсягу надання фінансових послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним | | зниженням рівня ризиків фінансової системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.4. |Удосконалення | 3.4.1. |Розроблення проекту |С.Арбузов |до прийняття | | |нормативного | |Закону України щодо |(за згодою) |Закону | | |регулювання щодо | |захисту прав кредиторів | | | | |забезпечення виконання| |та споживачів фінансових| | | | |зобов'язань | |послуг та забезпечення | | | | |позичальників за | |його супроводження у | | | | |кредитними договорами | |комітетах Верховної Ради| | | | |з метою підвищення | |України | | | | |захисту прав кредитора| | | | | | |та вкладників банків | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.5. |Створення нових | 3.5.1. |Поступове запровадження |С.Арбузов |протягом року | | |інструментів зниження | |валютних деривативів на |(за згодою) | | | |валютних ризиків, у | |міжбанківському | | | | |тому числі за участю | |валютному ринку України | | | | |Національного банку | |з урахуванням ступеня | | | | |України | |розвитку законодавства, | | | | | | |стану розвитку | | | | | | |економічного середовища | | | | | | |в державі, а також | | | | | | |необхідності | | | | | | |забезпечення | | | | | | |врівноваженого стану на | | | | | | |валютному ринку | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.6. |Підвищення вимог до | 3.6.1. |Внесення змін до |С.Арбузов |у шестимісячний| | |розкриття обов'язкової| |нормативно-правових |(за згодою) |строк після | | |інформації учасниками | |актів Національного | |прийняття | | |фінансового ринку, у | |банку України щодо | |Закону | | |тому числі інформації | |впровадження норм Закону| | | | |про кінцевих власників| |України від 15 лютого | | | | |фінансових установ | |2011 року N 3024-VI | | | | | | |( 3024-17 ) "Про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |регулювання діяльності | | | | | | |банків" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.2. |Супроводження проекту |В.Волга |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |регулювання ринків | | | | | | |фінансових послуг | | | | | | |(реєстр. N 7511) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до законів| | | | | | |України "Про | | | | | | |господарські товариства"| | | | | | |і "Про цінні папери та | | | | | | |фондовий ринок" щодо | | | | | | |розкриття інформації на | | | | | | |фондовому ринку (реєстр.| | | | | | |N 7106) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.4. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |листопад | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |контролю Державною | | | | | | |комісією з цінних | | | | | | |паперів та фондового | | | | | | |ринку за особами з | | | | | | |істотною участю | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |щодо контролю Державною | | | | | | |комісією з цінних | | | | | | |паперів та фондового | | | | | | |ринку за особами з | | | | | | |істотною участю | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.6. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |контролю Державною | | | | | | |комісією з цінних | | | | | | |паперів та фондового | | | | | | |ринку за особами з | | | | | | |істотною участю у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.7. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України з питань | | | | | | |бухгалтерського обліку | | | | | | |(реєстр. N 8194) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.7. |Удосконалення системи | 3.7.1. |Супроводження проекту |В.Пасічник |до прийняття | | |гарантування вкладів | |Закону України про |(за згодою) |Закону | | |населення | |систему гарантування | | | | | | |вкладів фізичних осіб у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.7.2. |Затвердження, внесення |В.Пасічник |у шестимісячний| | | | |змін та державна |(за згодою) |строк після | | | | |реєстрація нормативно- | |прийняття | | | | |правових актів Фонду | |Закону України | | | | |гарантування вкладів | |про систему | | | | |фізичних осіб | |гарантування | | | | | | |вкладів | | | | | | |фізичних осіб | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.7.3. |Укладення договору про |В.Пасічник |у шестимісячний| | | | |співпрацю та обмін |(за згодою) |строк після | | | | |інформацією між Фондом |С.Арбузов |прийняття | | | | |гарантування вкладів |(за згодою) |Закону України | | | | |фізичних осіб та | |про систему | | | | |Національним банком | |гарантування | | | | |України | |вкладів | | | | | | |фізичних осіб | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зменшення частки проблемних активів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.8. |Створення умов для | 3.8.1. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |грудень | | |підвищення якості | |Закону України про |В.Волга | | | |кредитного аналізу | |внесення змін до деяких |С.Арбузов | | | |платоспроможності | |законів України щодо |(за згодою) | | | |позичальників і | |запровадження механізмів| | | | |забезпеченості | |перевірки фінансовими | | | | |кредитів, у т.ч. | |установами достовірності| | | | |надання фінансово- | |даних, що надаються | | | | |кредитним установам | |потенційними | | | | |можливості перевіряти | |позичальниками, та | | | | |достовірність поданих | |внесення його на розгляд| | | | |документів потенційних| |Верховної Ради України | | | | |позичальників |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.8.2. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |запровадження механізмів| | | | | | |перевірки фінансовими | | | | | | |установами достовірності| | | | | | |даних, що надаються | | | | | | |потенційними | | | | | | |позичальниками, у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.9. |Реалізація моделі | 3.9.1. |Розроблення та внесення |С.Арбузов |квітень | | |реструктуризації | |на розгляд Верховної |(за згодою) | | | |проблемних активів у | |Ради України проекту | | | | |банківській сфері, | |Закону України щодо | | | | |зокрема створення | |врегулювання питання | | | | |банку проблемних | |реструктуризації | | | | |активів або | |проблемних активів у | | | | |перехідного банку (із | |банківській сфері | | | | |залученням держави або|--------+------------------------+----------------+---------------| | |приватних інвесторів) | 3.9.2. |Супроводження проекту |С.Арбузов |до прийняття | | | | |Закону України щодо |(за згодою) |Закону | | | | |врегулювання питання | | | | | | |реструктуризації | | | | | | |проблемних активів у | | | | | | |банківській сфері у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.10. |Посилення |3.10.1. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |листопад | | |пруденційного нагляду | |Закону України про | | | | |за діяльністю банків і| |внесення змін до Закону | | | | |введення системи | |України "Про державне | | | | |пруденційного нагляду | |регулювання ринку цінних| | | | |за небанківськими | |паперів в Україні" | | | | |фінансовими установами| |( 448/96-ВР ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.10.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |державне регулювання | | | | | | |ринку цінних паперів в | | | | | | |Україні" ( 448/96-ВР ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.10.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державне | | | | | | |регулювання ринку цінних| | | | | | |паперів в Україні" | | | | | | |( 448/96-ВР ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.10.4. |Супроводження проекту |С.Арбузов |до прийняття | | | | |Закону України про |(за згодою) |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України (щодо | | | | | | |нагляду на | | | | | | |консолідованій основі) | | | | | | |(реєстр. N 7399) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.11. |Спрощення механізму |3.11.1. |Розроблення єдиного |О.Рябченко |червень | | |продажу, передачі, | |стандарту оцінки |С.Арбузов | | | |списання "поганих | |банківських активів |(за згодою) | | | |активів", у тому числі| | | | | | |в межах проведення | | | | | | |досудових процедур | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зростання і розвиток фондового ринку та сектору фінансових послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.12. |Поліпшення координації|3.12.1. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |вересень | | |діяльності | |Закону України про |В.Волга | | | |регуляторних органів | |внесення змін до Закону |Д.Тевелєв | | | |фінансового сектору з | |України "Про фінансові |С.Арбузов | | | |метою проведення | |послуги та державне |(за згодою) | | | |моніторингу системних | |регулювання ринків | | | | |фінансових ризиків та | |фінансових послуг" | | | | |вироблення погодженої | |( 2664-14 ) у | | | | |стратегії і тактики | |частині вдосконалення | | | | |регулювання фінансових| |координації діяльності | | | | |ринків | |регуляторних органів | | | | | | |фінансового сектору з | | | | | | |метою реалізації єдиної | | | | | | |фінансової політики у | | | | | | |сфері фінансових послуг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.12.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |фінансові послуги та | | | | | | |державне регулювання | | | | | | |ринків фінансових | | | | | | |послуг" ( 2664-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.12.3. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про фінансові | | | | | | |послуги та державне | | | | | | |регулювання ринків | | | | | | |фінансових послуг" | | | | | | |( 2664-14 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.13. |Посилити |3.13.1. |Розроблення проекту |В.Волга |квітень | | |інституціональну | |Закону України про | | | | |спроможність й | |непоширення положень | | | | |операційну | |Закону України "Про | | | | |незалежність | |засади державної | | | | |регуляторів ринку | |регуляторної політики у | | | | |небанківських | |сфері господарської | | | | |фінансових послуг і | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | | |фондового ринку | |на регуляторні акти | | | | | | |регуляторів ринку | | | | | | |небанківських фінансових| | | | | | |послуг та фондового | | | | | | |ринку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.13.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |В.Волга | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про непоширення положень| | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади державної | | | | | | |регуляторної політики у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | | | | |на регуляторні акти | | | | | | |регуляторів ринку | | | | | | |небанківських фінансових| | | | | | |послуг та фондового | | | | | | |ринку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.13.3. |Супроводження проекту |В.Волга |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |непоширення положень | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади державної | | | | | | |регуляторної політики у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | | | | |на регуляторні акти | | | | | | |регуляторів ринку | | | | | | |небанківських фінансових| | | | | | |послуг та фондового | | | | | | |ринку у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.14. |Підвищення рівня |3.14.1. |Розроблення та |В.Волга |грудень | | |капіталізації | |організація громадського| | | | |страхових компаній, | |обговорення проекту | | | | |запровадження | |Закону України про | | | | |принципів страхового | |внесення змін до Закону | | | | |нагляду відповідно до | |України "Про | | | | |стандартів Міжнародної| |страхування" | | | | |асоціації органів | |( 85/96-ВР ) (нова | | | | |страхового нагляду, | |редакція) | | | | |створення системи | | | | | | |гарантування страхових| | | | | | |виплат за договорами | | | | | | |страхування життя | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.15. |Підвищення вимог до |3.15.1. |Внесення змін до |В.Волга |грудень | | |діяльності кредитних | |законодавства в частині | | | | |спілок | |підвищення вимог до | | | | | | |діяльності кредитних | | | | | | |спілок | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.16. |Створення законодавчої|3.16.1. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |квітень | | |бази для впровадження | |Закону України про | | | | |нових фінансових | |похідні (деривативи) | | | | |інструментів та |--------+------------------------+----------------+---------------| | |механізмів |3.16.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | |перерозподілу коштів, | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | |у тому числі похідних | |проекту Закону України | | | | |цінних паперів | |про похідні (деривативи)| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |похідні (деривативи) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.4. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо цільових | | | | | | |облігацій (реєстр. | | | | | | |N 7331) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.5. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |листопад | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про інститути | | | | | | |спільного інвестування | | | | | | |(пайові та корпоративні | | | | | | |інвестиційні фонди)" | | | | | | |( 2299-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.6. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |інститути спільного | | | | | | |інвестування (пайові та | | | | | | |корпоративні | | | | | | |інвестиційні фонди)" | | | | | | |( 2299-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.7. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про інститути | | | | | | |спільного інвестування | | | | | | |(пайові та корпоративні | | | | | | |інвестиційні фонди)" | | | | | | |( 2299-14 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.17. |Удосконалення |3.17.1. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | |регулювання іпотечного| |Закону України про | |Закону | | |ринку, у тому числі | |внесення змін до деяких | | | | |вирішення питання | |законів України щодо | | | | |обігу заставних | |іпотечних облігацій | | | | |інструментів на | |(реєстр. N 7107) у | | | | |іпотечному ринку | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.18. |Створення єдиної |3.18.1. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |квітень | | |системи депозитарного | |Закону України про | | | | |обліку цінних паперів | |систему депозитарного | | | | | | |обліку цінних паперів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.18.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про систему | | | | | | |депозитарного обліку | | | | | | |цінних паперів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.18.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »