Про зайнятість населення
Верховна Рада України; Закон від 05.07.20125067-VI