Документ 512-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 травня 2009 р. N 512-р
Київ
Про внесення змін до плану заходів з виконання
завдань, передбачених Законом України
"Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки"

Внести до плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р.
N 653 ( 653-2007-р ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. N 512-р
ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів з виконання завдань,
передбачених Законом України "Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки" ( 653-2007-р )

1. У пункті 10 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом
"Держкомінформатизації", а цифри і слово "2008 рік" - цифрами і
словом "2010-2015 роки".
2. У пункті 11 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом
"Держкомінформатизації", а цифри і слово "2007-2008 роки" -
цифрами і словом "2007-2010 роки".
3. У пункті 12, абзаці третьому пункту 13, пунктах 16, 18,
23, 29, 35, 37, 45, 48, 49, 53 і 54 слово "Мінтрансзв'язку"
замінити словом "Держкомінформатизації".
4. В абзаці п'ятому пункту 14 слово "Мінтрансзв'язку"
замінити словом "Держкомінформатизації", а цифри і слово
"2008 рік" - цифрами і словом "2009 рік".
5. У пункті 15:
в абзацах другому і п'ятому слово "Мінтрансзв'язку" замінити
словом "Держкомінформатизації";
в абзаці четвертому слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом
"Держкомінформатизації", а слова і цифри "Грудень 2007 року" -
цифрами і словом "2009 рік".
6. Пункти 19, 20 і 22 після слова "Мінтрансзв'язку,"
доповнити словом "Держкомінформатизації,".
7. Пункти 32, 40, абзац третій пункту 42 та пункт 51 після
слова "Мінтрансзв'язку" доповнити словом ",
Держкомінформатизації".
8. У пункті 55:
слова "Забезпечити участь Адміністрації зв'язку та
радіочастот України" замінити словами "Забезпечити участь
України";
після слова "Мінтрансзв'язку" доповнити словом ",
Держкомінформатизації".вгору