Документ 5180-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.348)

Верховна Рада України постановляє:

1. У підпункті "а" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., №№ 13-17, ст. 112) цифри і слово "75 відсотків" замінити цифрами і словом "50 відсотків".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
№ 5180-VI
вгору