Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні
Верховна Рада України; Закон від 06.09.20125207-VI