Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Кабінет Міністрів України; Постанова від 16.08.1994560
Документ 560-94-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2014, підстава 473-2013-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 серпня 1994 р. N 560
Київ
Про стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих учених
{ Додатково див. Постанови КМ
N 296 ( 296-95-п ) від 19.04.95
N 1014 ( 1014-95-п ) від 18.12.95 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012
N 473 ( 473-2013-п ) від 03.07.2013
N 694 ( 694-2013-п ) від 18.09.2013 }

{ Установити з 1 січня 2006 р. розмір стипендій Кабінету
Міністрів України для молодих учених у сумі 270 гривень
кожна згідно з Постановою КМ N 1275 ( 1275-2005-п ) від
24.12.2005 }
{ Установити з 1 січня 2009 р. розмір стипендій Кабінету
Міністрів України для молодих учених у сумі 810 гривень
кожна згідно з Постановою КМ N N 757 ( 757-2008-п ) від
27.08.2008 }
{ Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендій Кабінету
Міністрів України для молодих учених у розмірі одного
прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна згідно
з Постановою КМ N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012 }

З метою підтримки молодих учених наукових установ,
організацій і вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Заснувати 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених, які успішно проводять наукові
дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже
досягли визнаних результатів. Стипендії призначаються за рішенням
президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки терміном на два роки і виплачуються стипендіатам за місцем
їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу,
іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії, різних
доплат і надбавок. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003,
N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012, N 473 ( 473-2013-п ) від
03.07.2013 }
Схвалити поданий Комітетом по Державних преміях України в
галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України на 1994 рік
розподіл зазначених стипендій між науковими установами,
організаціями та вищими навчальними закладами, що додається.
Надати Комітетові право вносити у разі потреби уточнення до
цього розподілу за мотивованим поданням міністерств, відомств і
національних галузевих академій наук. { Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 694 ( 694-2013-п ) від
18.09.2013 } { Пункт 1 втратив чинність з 01.10.95 в частині розміру стипендій
згідно з Постановою КМ Постанови КМ N 1014 ( 1014-95-п ) від
18.12.95; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 }
2. Затвердити Положення про стипендії Кабінету Міністрів
України для молодих учених, що додається.
3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно
починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і
соціального розвитку та державного бюджету фінансування видатків,
пов'язаних з виплатою зазначених стипендій. У 1994 році витрати на
цю мету передбачити при уточненні показників державного бюджету.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. N 560

РОЗПОДІЛ
стипендій Кабінету Міністрів України для
молодих учених на 1994 рік науковим установам,
організаціям і вищим навчальним закладам
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Кількість стипендій ————————————————————————————————————————————————————————————————— Міносвіти 200
МОЗ 35
Мінсільгосппрод 30
Українська академія аграрних наук 25
Академія медичних наук 8
Академія педагогічних наук 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. N 560

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих учених
{ У тексті Положення слова "Комітет по Державних преміях
України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів
України" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з
Державних премій України в галузі науки і техніки" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003 }
{ У тексті Положення слова "галузева академія наук" у всіх
відмінках і формах числа замінено словами "національна
галузева академія наук" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 694 ( 694-2013-п ) від
18.09.2013 }

1. Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених
віком до 35 років, які успішно проводять наукові дослідження,
здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли
визнаних результатів у цій справі.
2. ( Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003 )
Розподіл стипендій для наукових установ, організацій та вищих
навчальних закладів проводить Комітет з Державних премій України в
галузі науки і техніки за мотивованим поданням відповідних
міністерств, відомств та національних галузевих академій наук.
3. Стипендії призначаються на конкурсних засадах за рахунок
цільових коштів державного бюджету і перераховуються Комітетом з
Державних премій України в галузі науки і техніки для виплати
стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково
до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної)
академічної стипендії аспіранта, різних доплат і надбавок. ( Пункт
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
4. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові
співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і
аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок
та можливість проводити наукові дослідження.
5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем
їхньої основної роботи (навчання) учені (науково-технічні) ради
наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів
міністерств, відомств та національних галузевих академій наук за
наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук,
особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого
вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні ради
таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше
2/3 присутніх членів ради.
6. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття
рекомендацій про їх призначення покладається на колегії
міністерств, відомств і президії національних галузевих академій
наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.
Умови та порядок проведення зазначених конкурсів визначає
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.
7. Колегії міністерств і відомств та президії національних
галузевих академій наук, яким виділені стипендії, двічі на рік (до
25 квітня і до 25 вересня) передають Комітетові з Державних премій
України в галузі науки і техніки свої рекомендації щодо
призначення стипендій на існуючі вакансії. Остаточне рішення про
присудження стипендій приймається після затвердження їх президією
Комітету.
8. Учена (науково-технічна) рада організації, де працює
(навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його
наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним
результати до відповідного міністерства, відомства або президії
відповідної національної галузевої академії наук.
9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням
ученої (науково-технічної) ради організації, що висувала
стипендіата, погодженим з колегією міністерства, відомства,
президією національної галузевої академії наук.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...