Про Рахункову палату
Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015576-VIII