Угода між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства [...]
Мін'юст України, Норвегія; Угода, Міжнародний документ від 18.10.2016
Документ 578_201-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.10.2016
 

УГОДА
між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні


Дата підписання:

18.10.2016


Дата набрання чинності для України:

18.10.2016

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія, далі разом - Сторони,

прагнучи поглибити дружні зв'язки, що існують між Україною та Королівством Норвегія,

усвідомлюючи важливість реформування української пенітенціарної системи, що передбачається планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418-р,

враховуючи, що Міністерство юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія висловило бажання надати всебічну підтримку з метою впровадження пробації в Україні,

маючи впевненість, що обмін досвідом і реалізація спільних заходів, а також взаємна допомога сприятиме досягненню мети співпраці,

беручи до уваги запит Міністерства юстиції України до Посольства Королівства Норвегія в Україні про технічну допомогу та той факт, що Посольство Королівства Норвегія в Україні підтвердило намір підтримати проект технічної допомоги «Повно масштабне впровадження пробації в Україні» (далі - Проект),

посилаючись на Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво, яка також буде застосовуватися до цього Проекту,

домовилися про таке:

Стаття 1. Мета Проекту

Загальною метою Проекту є забезпечення підтримки впровадження в Україні інституту пробації, що базується на міжнародно-правових стандартах прав людини.

Окремими цілями Проекту є:

• підтримка Міністерства юстиції України у створенні повномасштабної пробації, що відповідатиме європейським стандартам;

• розробка проектів нормативно-правових актів, спрямованих на застосування альтернативних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

• скорочення кількості засуджених в Україні, що відбувають покарання, пов‘язані з позбавленням волі;

• зменшення рецидивної злочинності в Україні.

Стаття 2. Відповідальність за впровадження Проекту. Учасники Проекту

Міністерство юстиції України є бенефіціаром і реципієнтом технічної допомоги, зазначеної в цій Угоді. Департамент пробації є структурним підрозділом Міністерства юстиції України, відповідальним за впровадження Проекту. Міністерство юстиції України призначає відповідальну особу для організації заходів в рамках Проекту, у тому числі для підтримання зв'язку між Сторонами, та підготовки звітів для подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України згідно з Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153.

Міністерство юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія є виконавцем Проекту та діє через Норвезьку місію радників з питань верховенства права в Україні (далі - НОРЛАУ).

Стаття 3. Зобов'язання Сторін

Міністерство юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія зобов'язується надати міжнародну технічну допомогу у вигляді консультаційних послуг експертів НОРЛАУ.

Міністерство юстиції України зобов'язується забезпечити цільове використання наданої технічної допомоги, у тому числі врахування відповідних експертних пропозицій під час впровадження інституту пробації в Україні.

Міністерство юстиції України здійснює у межах бюджетних призначень фінансування: заробітної плати працівників, які виконують завдання пробації відповідно до Закону України «Про пробацію», витрат на найм приміщення, що використовується для реалізації завдань, пов'язаних із пробацією, та оплати комунальних послуг

Фінансування Проекту залежить від асигнувань норвезького парламенту і урядових фінансових рішень. Асигнування та фінансові рішення приймається щорічно в зв'язку із загальнодержавним норвезьким національним бюджетом.

Крім того, Проект залежить від дозволу на тимчасове проживання в Україні, який видаватиметься співробітникам NORLAU.

Стаття 4. Сфера дії Угоди

Розвиток технічної співпраці Сторін сконцентровано на наданні інформації, передачі досвіду та знань у питаннях Проекту.

- Сфери співпраці:

• дослідження оптимальних шляхів впровадження інституту пробації в Україні, утому числі функціонування центрів пробації;

• розробка законопроектів та інших нормативно-правових актів стосовно впровадження пробації;

• розробка і впровадження пілотного проекту (проектів) щодо взаємодії між органами прокуратури, суду, адвокатурою стосовно функціонування пробації;

• розробка методичних документів (інструкцій) для всього персоналу, задіяного у пробації.

- Очікувані результати співробітництва:

• підготовлено і надано Міністерству юстиції України обґрунтовані рекомендації стосовно оптимальних шляхів впровадження інституту пробації;

• запроваджено дієвий механізм функціонування центру пробації;

• запроваджено конструктивний механізм взаємодії між органами прокуратури, суду, адвокатури стосовно функціонування інституту пробації;

• розроблено методичні документи (інструкції) для усього персоналу, задіяного у пробації.

У взаємній співпраці Сторони будуть вдосконалювати деталі, які стосуються Проекту, та визначати їх у проектній документації (ПД).

Стаття 5. Обмін інформацією, звітність та перегляд

Сторони обмінюються інформацією про будь-які питання, що стосуються реалізації технічної допомоги, у тому числі про результати діяльності в рамках проекту (проектів).

Представники Норвегії можуть у будь-який час проводити незалежні перевірки, незаплановані візити, оцінки та інші заходи контролю, щоб переконатися, що виділені кошти були використані у відповідності до Угоди.

Звітність за Проектом здійснюється у відповідності до норвезьких вимог з управління грантами, як визначено в проектному документі (ПД). Оскільки двостороннє співробітництво у цій сфері розпочалося нещодавно, то через один рік буде проведено оцінювання ефективності та результатів діяльності сторін у рамках цієї Угоди. Сторони домовилися обговорити результати оцінювання та інші показники.

Стаття 6. Відхилення від мети, завдань чи графіка Проекту та неприпустимість корупції

В разі виникнення обставин, за яких неможливо досягнути мети або цілей Проекту або які потребують внесення поправок стосовно сфери дії чи графіку виконання Угоди, Сторони якомога швидше повідомляють про це одна одну.

В разі суттєвої зміни умов, що стосуються реалізації Проекту, Міністерство юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегії має право переглянути своє рішення стосовно підтримки Проекту.

Сторони практикують неприпустимість до будь-яких фінансових порушень в рамках Проекту чи пов'язаних з ним. Політика неприпустимості поширюється на всіх працівників, консультантів та інших позаштатних співробітників, підрядників, партнерів та бенефіціарів.

Фінансові порушення - це будь-які види:

а) корупції, включаючи хабарництво, кумівство і незаконну винагороду;

б) розкрадання грошових коштів, витратних матеріалів та інших активів;

в) шахрайських заяв фінансового та нефінансового характеру;

д) будь-яке інше використання можливих коштів Проекту не у відповідності до Угоди і останніх узгоджених заявок, планів та бюджетів.

Сторони сповнені рішучості попереджати і виявляти фінансові порушення і управляти ними, а отже, зобов'язані:

а) організувати свою діяльність і системи внутрішнього контролю таким чином, щоби попереджати і виявляти фінансові порушення;

б) повноцінно співпрацювати з метою запобігання, зупинення і врегулювання фінансових порушень що виникають в рамках Проекту або пов'язані з ним;

в) вимагати, щоби усі залучені співробітники і консультанти, постачальники і підрядники, що отримують винагороду за рахунок Проекту, утримувалися від фінансових порушень.

Сторони негайно інформують одна одну про будь-які ознаки фінансових порушень та заходи, ініційовані для врегулювання ситуації.

Сторони повноцінно співпрацюють у розслідуванні таких подій.

Сторони розглянуть можливість ініціювати кримінальне переслідування та/або інші розумні санкції стосовно будь-якої фізичної та/або юридичної особи, підозрюваної у фінансових порушеннях, що виникають в рамках Проекту або у зв'язку з ним.

Стаття 7. Прикінцеві положення

Ця Угода набирає чинності з дати останнього підпису і зберігає чинність, допоки не буде розірвана за взаємною згодою Сторін. Кожна Сторона може розірвати Угоду, письмово повідомивши іншу Сторону за три місяці. Угоду може бути змінено за взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладення відповідних протоколів, які становитимуть її невід'ємну частину.

Вчинено в м. Осло 18 жовтня 2016 року, удвох дійсних примірниках українською, норвезькою та англійською мовами, причому усі тексти є автентичними. У разі розбіжності щодо тлумачення положень цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.


За Міністерство юстиції України
Міністр закордонних справ
КЛІМКІН Павло Анатолійович

(підпис)


За Міністерство юстиціїі громадської безпеки
Королівства Норвегії
Міністр юстиції і громадської безпеки
Андерс АНУНДСЕН

(підпис)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...