Документ 582-94-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава 872-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 1994 р. N 582
Київ
Про стипендії Президента України для
молодих учених

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 296 ( 296-95-п ) від 19.04.95
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012 }

На виконання Указу Президента України від 22 березня 1994 р.
N 100 ( 100/94 ) "Про державну підтримку наукової діяльності
Академії наук України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про стипендії Президента України для
молодих учених, що додається.
2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно
починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і
соціального розвитку та державного бюджету фінансування видатків
для виплати стипендій Президента України молодим ученим. В 1994
році витрати на зазначену мету передбачити в уточнених показниках
бюджету.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 1994 р. N 582
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України
для молодих учених
1. Стипендії Президента України для молодих учених (далі -
стипендії Президента України) призначаються відповідно до Указу
Президента України від 22 березня 1994 р. "Про державну підтримку
наукової діяльності Академії наук України" ( 100/94 ) з метою
підтримки молодих науковців Національної академії наук, які
проводять перспективні наукові дослідження в галузі природничих,
технічних, гуманітарних і суспільних наук.
2. Стипендії Президента України призначаються на строк до
двох років. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 872 ( 872-2012-п ) від
19.09.2012 }
3. Стипендії Президента України призначаються на конкурсних
засадах за рахунок цільових коштів державного бюджету України і
перераховуються Президією Національної академії наук за місцем
основної роботи молодих учених цієї академії для виплати додатково
до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної)
академічної стипендії аспіранта, різних доплат та надбавок.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
4. На здобуття стипендій Президента України можуть бути
висунуті наукові співробітники, які мають учений ступінь, та
аспіранти, яким на час присудження стипендії не виповнилося 35
років. Обов'язковою умовою для здобуття такої стипендії, є
наявність опублікованих наукових праць, наукового доробку, а також
можливості проводити наукові дослідження.
5. Висунення осіб на здобуття стипендії Президента України
здійснюють учені (науково-технічні) ради наукових установ,
підприємств та організацій (далі - організацій) Національної
академії наук за місцем основної роботи цих осіб у разі наявності
письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто
обізнаних з науковими досягненнями та здібностями молодого
вченого. Рішення про висунення приймаються на засіданні ради
таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше
2/3 присутніх членів ради.
6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій
Президента України визначає Президія Національної академії наук.
7. Президія Національної академії наук двічі на рік (до 25
квітня і 25 вересня) передає Комітетові по Державних преміях
України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України
рекомендації щодо призначення стипендій Президента України
на існуючі вакансії. Остаточне рішення про присудження стипендій приймає президія
Комітету.
8. Учена (науково-технічна) рада організації Національної
академії наук, де працює стипендіат, двічі на рік здійснює
атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про
досягнуті ним результати до Президії.
9. Виплата стипендії Президента України може припинятися
президією Комітету по Державних преміях України в галузі науки і
техніки при Кабінеті Міністрів України за поданням ученої
(науково-техничної) ради організації, що висунула стипендіата,
погодженим з Президією Національної академії наук.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору