Документ 622-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2014 р. № 622
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка посвідчення члена екіпажу згідно з додатками 1 і 2;

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу, що додається.

2. Установити, що:

документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження оформлення і видачі посвідчення члена екіпажу, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Запровадити з 1 січня 2015 р. оформлення і видачу посвідчення члена екіпажу, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 622

ЗРАЗОК
бланка посвідчення члена екіпажу

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 622

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка посвідчення члена екіпажу

1. Бланк посвідчення члена екіпажу має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 x 85,6 (± 0,75) міліметра.

У бланк посвідчення члена екіпажу імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації і на який вноситься інформація, що зазначена на лицьовому та зворотному боці посвідчення, додаткова змінна інформація, біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” та документів Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

Внесення на безконтактний електронний носій додаткової змінної інформації здійснюється виключно у порядку, встановленому зазначеним Законом.

Зміст інформації, що вноситься на безконтактний електронний носій, визначений даним Законом.

Безконтактний електронний носій забезпечує одноразовий запис та багаторазове зчитування даних згідно із стандартом ISO/IEC 14443A і захист даних відповідно до вимог IKAO, що встановлюються до електронних документів.

2. Для виготовлення бланка посвідчення члена екіпажу використовується багатошаровий полімерний матеріал, який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

3. З обох боків бланка посвідчення члена екіпажу нанесені фонові графічні зображення та текстова інформація способом офсетного та трафаретного друку.

4. Дизайн бланка посвідчення члена екіпажу забезпечує його захист від підроблення.

Фонові зображення бланка посвідчення члена екіпажу складаються з:

двох фонових сіток блакитного та жовтого кольорів з лицьового боку у вигляді синусоїдальних ліній різної амплітуди, зворотного - у вигляді решіток. У нижній частині лицьового боку відтворено сітку блакитного кольору у вигляді квадратних лабіринтів, а нижній частині зворотного боку, призначеній для внесення машинозчитуваної інформації, - сітку жовтого кольору у вигляді решітки;

лінії мікротексту у позитивному зображенні “УКРАЇНА ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ”, виконаної з лицьового боку українською та англійською мовами. Лінія розділяє назву держави українською та англійською мовами;

лінії мікротексту у позитивному зображенні “ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ”, виконаної з лицьового боку українською та англійською мовами фарбою чорного кольору розміром літер не більш як 0,3 міліметра;

лінії мікротексту у позитивному зображенні “УКРАЇНА”, виконаної з лицьового боку українською та англійською мовами у вигляді сліду, що залишає літак у повітрі, блакитного кольору;

лінії мікротексту у негативному зображенні “ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ”, виконаної із зворотного боку українською та англійською мовами розміром літер не більш як 0,3 міліметра;

гільйошної розетки, на фоні якої зображено літак у польоті.

5. Бланк посвідчення члена екіпажу містить графічні елементи, виконані захисними фарбами для оперативного контролю достовірності внесених даних, а саме:

зображення літака та символу електронного документа на лицьовому боці бланка посвідчення члена екіпажу, виконані захисною фарбою з оптичним ефектом зміни кольору зображення під різним кутом зору;

невидиме при денному світлі зображення контуру земної кулі, яке під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває зеленого свічення.

6. Бланк посвідчення члена екіпажу виготовляється з використанням технології багатокомпонентного захисного друку.

Бланк посвідчення члена екіпажу містить текстову інформацію, яка надрукована фарбою чорного кольору та включає назву держави, документа, полів для внесення відомостей (персональних даних) про особу та реквізити документа. Загальне компонування елементів даних здійснюється відповідно до вимог документа IKAO Doc 9303/3.

7. Відповідно до вимог документа IKAO Doc 9303/3 бланк посвідчення члена екіпажу має сім зон. На лицьовому боці бланка посвідчення члена екіпажу розміщені зони візуальної перевірки (I-V). На зворотному боці бланка посвідчення члена екіпажу розміщено зону візуальної перевірки (VI) та машинозчитувану зону (VII).

8. Відповідно до технічних вимог розділу V документа IKAO Doc 9303/3 у зонах візуальної перевірки бланка посвідчення члена екіпажу елементи даних розміщуються в такій послідовності:

зона I. У лівому куті зазначено назву держави українською та англійською мовами, розділену мікротекстом, поряд розміщено зображення малого Державного Герба України та зазначено назву документа українською та англійською мовами через скісну риску.

Нижче відведено місце для зазначення найменування уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення члена екіпажу, українською та англійською мовами через скісну риску;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів українською та англійською мовами через скісну риску:

- “Прізвище/Surname”;

- “Ім’я/Given names”;

- “Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”, “Дата народження/Date of birth”;

- “Місце роботи/Place of work”;

- “Посада/Post”;

зона III. Продовження назв полів українською та англійською мовами через скісну риску “Док №/Doc No”, “Дійсне до/Date of expiry”;

зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи (назва поля не друкується);

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VI призначена для розміщення напису українською та англійською мовами:

“Посвідчення члена екіпажу є власністю України

Crew Member Certificate is a property of Ukraine”.

Нижче зазначено повідомлення про право особи на перетинання державного кордону:

“Посвідчення надає право на виїзд з України та в’їзд в Україну

This Certificate gives the right to exit and enter Ukraine”.

Нижче надруковано назву поля “Орган, що видав посвідчення/Issuing Authority” і відведено місце для відображення відцифрованого підпису посадової особи уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення члена екіпажу (назва поля не друкується).

Нижче праворуч надруковано назву поля “Місце видачі/Place of issue” та ліворуч - “Запис №/Record No”.

У нижній частині зони VI праворуч способом лазерного гравіювання надруковано шестизначний номер бланка посвідчення члена екіпажу, найменування підприємства, на якому його виготовлено, номер замовлення, квартал та рік виготовлення бланка посвідчення члена екіпажу;

зона VII розміщена у нижній частині зворотного боку бланка посвідчення члена екіпажу та призначена для внесення машинозчитуваної інформації, яка складається з трьох рядків.

9. Літери, якими друкуються назви полів у посвідченні члена екіпажу, мають такі розміри:

у зоні I - 1,9 міліметра;

у зонах II і III великі літери - 1,26 міліметра, малі - 0,9 міліметра.

Великі літери, якими друкуються написи у зоні VI, мають розмір 1,35 міліметра, малі - 1 міліметр.

10. Назви полів та написи англійською мовою виділяються курсивом.

Усі написи на бланку посвідчення члена екіпажу зазначаються українською та англійською мовами.

11. Відомості (персональні дані) про особу та реквізити документа вносяться до бланка посвідчення члена екіпажу з урахуванням таких вимог:

прізвище особи зазначається двома рядками (кількість знаків - змінна);

ім’я особи зазначається двома рядками (кількість знаків - змінна);

стать особи зазначається одним рядком літерами “Ж/F” (для жіночої статі) або “Ч/M” (для чоловічої статі) (кількість знаків - три). У разі коли особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка “X”;

громадянство зазначається одним рядком, в якому друкується назва держави та через скісну риску трилітерний код держави (UKR) відповідно до доповнення 1 до розділу IV документа IKAO Doc 9303/3 (кількість знаків - 11);

дата народження зазначається одним рядком таким чином: дні - двома цифрами, після яких робиться пробіл, назва місяця - першими трьома літерами назви місяця українською та англійською мовами через скісну риску, після яких робиться пробіл, рік - двома останніми цифрами (кількість знаків - 13);

місце роботи особи (офіційне найменування уповноваженого суб’єкта авіаційної діяльності або Державіаслужба) зазначається трьома рядками українською та англійською мовами через скісну риску (кількість знаків - змінна);

посада особи зазначається двома рядками українською та англійською мовами через скісну риску (кількість знаків - змінна);

номер посвідчення члена екіпажу, встановлений уповноваженим суб’єктом, що видав його, для позначення примірника документа, зазначається одним рядком (кількість знаків - шість);

дата закінчення строку дії посвідчення члена екіпажу зазначається одним рядком таким чином: дні - двома цифрами, після яких робиться пробіл, назва місяця - першими трьома літерами назви місяця українською та англійською мовами через скісну риску, після яких робиться пробіл, рік - двома останніми цифрами (кількість знаків - 13);

найменування уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення, зазначається двома рядками українською та англійською мовами через скісну риску (кількість знаків - змінна);

місце видачі (адреса уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення) зазначається трьома рядками українською та англійською мовами (кількість знаків - змінна);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі зазначається одним рядком (кількість знаків - 10).

12. Для внесення інформації до машинозчитуваної зони бланка посвідчення члена екіпажу використовується шрифт, що відповідає вимогам документа IKAO Doc 9303 (гарнітура OCR-B).

13. Бланк посвідчення члена екіпажу персоналізується способом термодруку шляхом внесення до нього відцифрованого образу обличчя особи (багатокольорове зображення), відомостей (персональних даних) про особу та текстової інформації. Після персоналізації посвідчення члена екіпажу покривається захисним рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності.

14. Структура даних машинозчитуваної зони, розрахунок контрольних цифр для машинозчитуваного контролю, шрифт, що використовується для її заповнення, відповідають вимогам щодо заповнення машинозчитуваної зони відповідно до розділу IV документа IKAO Doc 9303/3.

15. Верхній машинозчитуваний рядок має таку структуру даних:

у позиціях 1 і 2 тип документа зазначається латинськими літерами “AC” (кількість знаків - два);

у позиціях 3-5 назва держави зазначається трилітерним кодом “UKR” відповідно до додатка 1 до розділу IV документа IKAO Doc 9303/3 (кількість знаків - три);

у позиціях 6-14 зазначається номер посвідчення члена екіпажу, встановлений уповноваженим суб’єктом, що видав його, для позначення єдиного примірника документа (кількість знаків - шість);

у позиції 15 зазначається контрольна цифра, яка визначається з використанням номера посвідчення члена екіпажу (кількість знаків - один);

у позиціях 16-18 зазначається інформація про місце роботи особи з використанням трилітерного коду для авіакомпаній відповідно до документа IKAO Doc 8585 чи коду “YUY” для Державіаслужби відповідно до підпункту “d” пункту 2.2 документа IKAO Doc 8585 або дволітерного коду відповідно до довідника Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з кодуванням для авіакомпаній (кількість знаків - три);

у позиціях 19-30 проставляється знак “<” (кількість знаків - 15).

16. Середній машинозчитуваний рядок має таку структуру даних:

у позиціях 1-6 дата народження зазначається у форматі YYMMDD, де YY - рік, MM - місяць, DD - день (кількість знаків - шість);

у позиції 7 зазначається контрольна цифра дати народження (кількість знаків - один);

у позиції 8 зазначається стать (“F” - жіноча, “M” - чоловіча, “<” - якщо стать не зазначається у зв’язку з небажанням особи її зазначати (кількість знаків - один);

у позиціях 9-14 зазначається дата закінчення строку дії посвідчення члена екіпажу у форматі YYMMDD, де YY - рік, MM - місяць, DD - день (кількість знаків - шість);

у позиції 15 зазначається контрольна цифра дати закінчення строку дії посвідчення члена екіпажу (кількість знаків - один);

у позиціях 16-18 зазначається громадянство особи з використанням трилітерного коду держави “UKR” відповідно до доповнення 1 до розділу III документа IKAO Doc 9303/3 (кількість знаків - три);

у позиціях 19-29 проставляється знак “<” (кількість знаків - 11);

у позиції 30 зазначається загальна контрольна цифра для перевірки елементів даних верхнього та середнього машинозчитуваних рядків (кількість знаків - один).

17. Нижній машинозчитуваний рядок має позиції 1-30, в яких зазначаються прізвище та ім’я, розділені двома знаками “<<” (кількість знаків - 30).

18. У позиціях машинозчитуваної зони, що не використовуються, проставляється знак “<”.


Схема розміщення зон бланка посвідчення члена екіпажу

Лицьовий бік

Зворотний бік


Схематична діаграма

Лицьовий бік

Зворотний бік


__________
Примітка.


Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва бланка посвідчення члена екіпажу.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 622

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу

Загальна частина

1. Посвідчення члена екіпажу (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України.

2. Посвідчення дає право особі, якій його оформлено, на виїзд з України і в’їзд в Україну з метою виконання службових обов’язків.

Особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у бланк посвідчення, мають право відмовитися від внесення інформації до такого носія.

3. Посвідчення оформляється і видається громадянинові України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салону.

Посвідчення також видається особам авіаційного персоналу, які не входять до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.

Посвідчення може бути видано державному інспекторові та особі, уповноваженій на проведення перевірок за рішенням Державіаслужби.

4. Посвідчення видається строком на п’ять років.

5. Посвідчення видається Державіаслужбою не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати внесення відомостей (персональних даних) про особу до відомчої інформаційної системи Державіаслужби.

6. Під час оформлення і видачі посвідчення вживаються такі належні заходи контролю, як підтвердження службового статусу особи, здійснення контролю за зберіганням бланків посвідчень та обов’язкова звітність персоналу, який видає посвідчення.

7. Посвідчення виготовляється у формі картки, в яку імплантовано безконтактний електронний носій.

8. Оформлення, виготовлення та видача посвідчення здійснюються Державіаслужбою у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів (далі - Центр).

9. Порядок взаємодії Державіаслужби з Центром установлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

10. Керівник відповідного структурного підрозділу Державіаслужби визначає працівників, які формують та заповнюють заяву-анкету (в електронній формі) та на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з оформлення та видачі посвідчення.

11. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, якій оформлюється посвідчення:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім’я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється посвідчення;

номер, дата реєстрації подання щодо оформлення посвідчення;

місце роботи;

посада;

номер контактного телефону;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис посадової особи Державіаслужби;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника Державіаслужби, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції із здійснення передачі відомостей (персональних даних) про особу, якій оформлюється посвідчення, для їх перевірки;

номер оформленого посвідчення;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника Державіаслужби, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з оформлення та видачі посвідчення;

підпис особи, якій оформлено посвідчення, із зазначенням дати його отримання.

12. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) про особу передаються від відомчої інформаційної системи Державіаслужби до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

13. Між відомчою інформаційною системою Державіаслужби, Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром відомості (персональні дані) про особу, згруповані в спеціальні файли, що містять графічну та текстову інформацію, передаються захищеними каналами зв’язку.

14. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від відомчої інформаційної системи Державіаслужби, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх до Центру, здійснює персоналізацію посвідчення та вносить до безконтактного електронного носія дані, що зазначені в зоні візуальної перевірки посвідчення, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

15. Відомості (персональні дані) про особу, внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у відомчій інформаційній системі Державіаслужби та Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення інформації, до якої внесено зміни, у хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру - надійність збереження інформації, що міститься в центральній базі даних Реєстру, шляхом її дублювання.

16. Виготовлені Центром посвідчення надсилаються до Державіаслужби в порядку, встановленому законодавством.

17. За оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито.

18. Сплата державного мита підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

19. У разі коли в посвідченні допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а посвідчення - обміну. У такому разі державне мито за обмін посвідчення не справляється.

20. Особа повинна надійно зберігати посвідчення.

Оформлення, видача та обмін освідчення

21. Оформлення, видача та обмін посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюються Державіаслужбою категоріям осіб, визначеним у пункті 3 цього Порядку.

22. Для оформлення посвідчення подаються:

1) подання щодо оформлення посвідчення;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія свідоцтва авіаційного персоналу;

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.

23. Оригінали паспорта громадянина України, свідоцтва авіаційного персоналу пред’являються особою під час формування та заповнення заяви-анкети (в електронній формі) (внесення до відомчої інформаційної системи Державіаслужби відомостей (персональних даних) про особу, якій оформлюється посвідчення) і повертаються особі після її заповнення.

24. Після формування та заповнення заяви-анкети (в електронній формі) працівник Державіаслужби, визначений відповідно до пункту 10 цього Порядку, друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей (персональних даних).

25. Правильність внесених до заяви-анкети відомостей (персональних даних) про особу, якій оформлюється посвідчення, така особа підтверджує власним підписом.

26. Рішення про видачу посвідчення приймається Державіаслужбою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

27. У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідчення підлягає обміну, документи подаються до Державіаслужби протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

28. Обмін посвідчення здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

29. Для обміну посвідчення подаються:

1) подання щодо оформлення посвідчення у зв’язку з його обміном;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія свідоцтва авіаційного персоналу;

4) посвідчення, що підлягає обміну;

5) документи, що підтверджують обставини (події), у зв’язку з якими посвідчення підлягає обміну;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.

30. Рішення про обмін посвідчення, яке оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймає Державіаслужба за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

31. У разі втрати або викрадення посвідчення на території України особа зобов’язана негайно повідомити командирові повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, керівникові суб’єкта авіаційної діяльності, де працює особа, а в разі викрадення - також органові внутрішніх справ. Про втрату або викрадення за кордоном посвідчення особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

Про факт втрати або викрадення посвідчення керівник суб’єкта авіаційної діяльності, де працює особа, негайно повідомляє Державіаслужбі.

32. Державіаслужба та закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення посвідчення, протягом доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

33. Замість втраченого або викраденого посвідчення після встановлення факту видачі такого посвідчення особі, яка заявила про його втрату або викрадення, Державіаслужба оформлює та видає нове посвідчення.

34. Для оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого подаються:

1) подання щодо оформлення посвідчення у зв’язку з його втратою або викраденням;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія свідоцтва авіаційного персоналу;

4) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України);

5) довідка, видана компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено посвідчення (для прийняття рішення про переоформлення посвідчення замість втраченого або викраденого за кордоном);

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.

35. Рішення про оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого, у тому числі того, що оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається Державіаслужбою за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

36. Під час видачі посвідчення проводиться перевірка відомостей (персональних даних) про особу, якій оформлено посвідчення, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

37. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення, знайшла посвідчення, вона зобов’язана протягом доби здати знайдене посвідчення Державіаслужбі для його списання та знищення, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

Підстави для відмови у видачі посвідчення

38. Державіаслужба має право відмовити особі у видачі посвідчення у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення звернулася особа, яка не належить до категорій осіб, визначених у пункті 3 цього Порядку;

2) особа вже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідчення;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

39. Рішення про відмову у видачі посвідчення приймається за наявності у Державіаслужби інформації про існування підстав, зазначених у пункті 38 цього Порядку.

40. У рішенні про відмову у видачі посвідчення, яке доводиться до відома особи, а також керівника суб’єкта авіаційної діяльності, де вона працює, в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови.

Особа має право звернутися до Державіаслужби повторно щодо видачі посвідчення в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй відмовлено у видачі посвідчення.

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання посвідчення

41. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видане посвідчення підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

42. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана повернути посвідчення Державіаслужбі, а у разі, коли така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

43. У разі закінчення строку дії посвідчення, зміни місця роботи або службових обов’язків чи припинення членом екіпажу льотної роботи або смерті особи посвідчення повертається Державіаслужбі.

44. Забороняється вилучення в особи посвідчення, крім випадків, передбачених законом.

45. Посвідчення може бути тимчасово затримано чи вилучено в разі його використання з метою вчинення злочину або виявлення в такому посвідченні підроблення, а також у разі припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення посвідчення в таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, СБУ, Держприкордонслужби, військовими комісаріатами, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України.

46. У разі повернення особі тимчасово затриманого (вилученого) посвідчення в межах строку його дії державне мито не справляється.

47. Посвідчення вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідченні, записам в інших документах);

3) непридатності такого посвідчення для подальшого використання;

4) припинення громадянства України особи;

5) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове посвідчення;

6) смерті особи, якій оформлено таке посвідчення;

7) оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства.

48. У разі оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства (підроблення, невідповідність даних, зазначених у посвідченні, даним, що містяться у базі даних Реєстру) керівник суб’єкта авіаційної діяльності, де працює особа, проводить службове розслідування, за результатами якого складається у двох примірниках висновок, який надсилається до Державіаслужби для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається у суб’єкта авіаційної діяльності, другий - структурному підрозділі Державіаслужби.

49. Недійсні посвідчення списує та знищує Державіаслужба, яка прийняла рішення про їх списання та знищення.

Списання та знищення недійсних посвідчень здійснюється комісією Державіаслужби у складі не менше трьох посадових осіб. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень.

50. Вилучені посвідчення знищуються щокварталу згідно з відповідним актом. Державіаслужба вносить інформацію про факт знищення посвідчення до бази даних Головного обчислювального центру Реєстру.

51. Після оформлення особі посвідчення її попереднє посвідчення вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

52. Строк зберігання доказової документації щодо оформлення, видачі та обміну посвідчення становить три роки після закінчення строку дії посвідчення. Після закінчення зазначеного строку доказова документація знищується у встановленому порядку.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення, його тимчасове затримання та вилучення

53. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

54. Під час повторного розгляду клопотання про видачу посвідчення особі, якій тимчасово відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

55. За наявності підстав керівник Державіаслужби або особа, яка виконує його обов’язки, мають право скасувати рішення, прийняте уповноваженою особою Державіаслужби, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

56. У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні і видачі посвідчення остаточне рішення щодо його оформлення і видачі приймається керівником Державіаслужби або особою, яка виконує його обов’язки. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи протягом 30 календарних днів з моменту прийняття рішення.

Заповнення посвідчення

57. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) прізвище та ім’я особи;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) місце роботи;

8) посада;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) номер посвідчення;

11) дата закінчення строку дії посвідчення;

12) відцифрований образ обличчя особи;

13) відцифрований підпис особи;

14) дозвіл на виїзд з України та в’їзд в Україну;

15) місце видачі;

16) уповноважений суб’єкт, що видав посвідчення (відцифрований підпис посадової особи).

58. У посвідченні прізвище та ім’я особи зазначаються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

59. На письмове прохання особи її прізвище та ім’я можуть бути зазначені латинськими літерами відповідно до їх написання в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

60. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, в посвідченні на підставі письмової заяви особи зазначається лише ім’я.

61. Назви полів для внесення відомостей (персональних даних) про особу та реквізитів документа в зоні візуальної перевірки посвідчення заповнюються українською та англійською мовами.

62. Зона візуальної перевірки посвідчення заповнюється відповідно до вимог документа IKAO Doc 9303/3.

63. До зони візуальної перевірки посвідчення дані вносяться способом термодруку. Для централізованої персоналізації посвідчення використовується шрифт з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифт OCR-B розміром 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

64. Заповнення даних посвідчення здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа


ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ/
CREW MEMBER CERTIFICATE


Уповноважений суб’єкт, що видав документ


ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ/
STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE


Прізвище

Прізвище/
Surname

зазначається прізвище

змінна

Ім’я

Ім’я/
Given names

зазначається ім’я

змінна

Стать

Стать/
Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/
Nationality

УКРАЇНА/
UKR

11

Дата народження

Дата народження/
Date of birth

зазначається дата народження

13

Місце роботи

Місце роботи/
Place of work

найменування суб’єкта авіаційної діяльності або Державіаслужба

змінна

Посада

Посада/
Post

зазначається посада особи

змінна

Номер документа

Док №/
Doc No

зазначається номер виданого посвідчення

6

Дата закінчення строку дії документа

Дійсне до/
Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Елемент ідентифікації


відцифрований образ обличчя особи


Підпис особи


відцифрований підпис особи


Уповноважений суб’єкт, що видав документ

Орган, що видав посвідчення/
Issuing Authority

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ/
STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE
(відцифрований підпис посадової особи Державіаслужби)


Місце видачі

Місце видачі/
Place of issue

зазначається адреса Державіаслужби

змінна

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/
Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору