Документ 634_006, чинний, поточна редакція — Затвердження від 11.07.2013, підстава - 491-2013-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.10.2013. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними та спеціальними паспортами

Дата підписання:

28.11.2012

Дата затвердження Україною:

11.07.2013

Дата набрання чинності для України:

01.10.2013

{Угоду затверджено Постановою КМ № 491 від 11.07.2013}

Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Катар (далі - "Договірні Сторони"),

маючи намір розвивати та зміцнювати дружні відносини між двома державами;

бажаючи спростити в'їзд та виїзд громадян обох держав, які користуються дипломатичними та спеціальними паспортами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни України, які користуються дійсними дипломатичними паспортами та громадяни Держави Катар, які користуються дійсними дипломатичними та спеціальними паспортами, в'їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони без віз.

Стаття 2

1. Особи, зазначені в статті 1 цієї Угоди, перебувають без віз на території держави іншої Договірної Сторони протягом 90 (дев'яноста) днів з дати в'їзду.

2. Компетентні органи держави однієї Договірної Сторони продовжують строк перебування, зазначений в пункті 1 цієї статті, на підставі письмового звернення дипломатичного представництва або консульської установи держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 3

Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, будучи акредитованими членами дипломатичного представництва, консульської установи або офіційного представництва їхньої держави при міжнародних організаціях на території держави іншої Договірної Сторони, а також члени їх сімей (один з подружжя та неповнолітні діти, які проживають з ними та знаходяться на їхньому утриманні), в'їжджають, виїжджають чи перебувають на території держави іншої Договірної Сторони без віз протягом всього строку їхнього офіційного перебування, за умови виконання ними вимог акредитації держави іншої Договірної Сторони протягом 30 (тридцяти) днів з дати їхнього в'їзду.

Стаття 4

Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.

Стаття 5

1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, під час свого перебування на території держави іншої Договірної Сторони повинні дотримуватись її законодавства.

2. Кожна Договірна Сторона зберігає за собою право відмовити у в'їзді, зменшити строк перебування або припинити перебування на території її держави осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, визнаних "persona non grata" або неприйнятними, або які становлять загрозу громадському порядку, здоров'ю населення або національній безпеці.

Стаття 6

1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які втратили або пошкодили дипломатичний або спеціальний паспорт під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони, повинні негайно повідомити про це компетентні органи держави цієї іншої Договірної Сторони, які в цьому випадку видають довідку про факт отримання заяви про втрату зазначеного документа.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держави відповідної Договірної Сторони видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дійсний документ для повернення до акредитуючої держави.

Стаття 7

1. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються зразками паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди протягом не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати набрання чинності цією Угодою.

2. У разі запровадження нових паспортів або внесення змін до дійсних паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Договірні Сторони обмінюються зразками нових або змінених паспортів за 30 (тридцять) днів до їх запровадження.

Стаття 8

1. Кожна Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди або її окремих положень з міркувань підтримання громадського порядку, захисту національної безпеки або охорони здоров'я населення.

2. Рішення про зупинення повинно бути невідкладно повідомлено іншій Договірній Стороні. Договірна Сторона, яка зупинила дію цієї Угоди, у випадку, коли передумови для зупинення перестали існувати, повинна невідкладно повідомити іншій Договірній Стороні про поновлення дії Угоди.

Стаття 9

1. Положення цієї Угоди можуть бути змінені або доповнені за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін.

2. Такі зміни набирають чинності відповідно до статті 11 цієї Угоди.

Стаття 10

Будь-які спори, що виникають між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування положень цієї Угоди, повинні вирішуватись шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Будь-яка з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. Угода припиняє дію через 90 (дев'яносто) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Доха 28 листопада 2012 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.

За Кабінет
Міністрів України

(підпис)


За Уряд
Держави Катар

(підпис)вгору