Угода між Міністерством освіти України і Міністерством загальної і професійної освіти Російської [...]
Міносвіти, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 27.02.1998
Документ 643_164, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.02.1998
 

               Угода 
між Міністерством освіти України і Міністерством
загальної і професійної освіти Російської Федерації
про співробітництво в галузі освіти

Дата підписання: 27.02.1998 Дата набуття чинності: з дня підписання
Міністерство освіти України і Міністерство загальної і
професійної освіти Російської Федерації, що надалі іменуються
Сторони, враховуючи взаємну зацікавленість у рівноправному
співробітництві в галузі освіти між Україною та Російською
Федерацією, керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про співробітництво в галузі культури, науки та освіти
від 26 липня 1995 року ( 643_063 ), Угодою держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав про співробітництво в галузі
освіти від 15 травня 1992 року ( 997_135 ), висловлюючи готовність до наукового,
організаційно-методичного, виробничого та іншого співробітництва, домовилися про таке:
Стаття 1
Кожна із Сторін визнає право громадян держави іншої Сторони,
які проживають в Україні і в Російській Федерації та поступили на
навчання до моменту набуття чинності цієї Угоди і які навчаються
в загальноосвітніх школах, інститутах, університетах, академіях,
коледжах, технікумах та училищах, продовжити навчання до його
завершення за умов, діючих стосовно громадян цієї держави.
Стаття 2
Особи, які мають громадянство держави однієї Сторони, але
проживають на території держави іншої Сторони, можуть отримувати
на її території освіту, у тому числі навчатися в аспірантурі та
докторантурі, отримувати вчені звання доцента і професора за тих
самих умов, що і громадяни цієї держави. Сторони створять змішану робочу групу і проведуть
консультації експертів з метою підготовки проекту міжурядової
угоди про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту
та вчені звання.
Стаття 3
Кожна із Сторін визнає на території своєї держави право
громадян, які належать до мовних та етнічних груп, різноманітних
громадських об'єднань, створювати відповідно до законодавства цієї
держави загальноосвітні класи та школи, професійні навчальні
заклади адекватно до існуючих потреб і підтримувати їх.
Стаття 4
Кожна із Сторін надаватиме організаційну, педагогічну,
навчально-методичну і фінансову підтримку своїм загальноосвітнім
та професійним навчальним закладам, викладання в яких ведеться
мовою держави іншої Сторони, аналогічну підтримці своїх
загальноосвітніх і професійних навчальних закладів, викладання в
яких ведеться її державною мовою.
Стаття 5
Сторони сприятимуть реалізації освітніх прав, збереженню
етнічної, мовної та культурної самобутності етнічних українців,
які проживають на території Російської Федерації, і росіян, які
проживають на території України.
Стаття 6
Сторони щорічно надаватимуть місця для отримання освіти в
інститутах, університетах, академіях, коледжах, технікумах і
училищах для навчання в аспірантурі та післявузівської
спеціалізації з оплатою витрат за навчання за рахунок Сторони, що
направляє. Кількість осіб, які направляються на навчання та підвищення
кваліфікації, щорічно визначатиметься Протоколами.
Стаття 7
Кожна із Сторін не перешкоджатиме індивідуальному прийому
громадян держави іншої Сторони до навчальних закладів вищої та
середньої професійної освіти на навчання та підвищення
кваліфікації за правилами відповідного освітнього закладу.
Стаття 8
Сторони сприятимуть направленню на навчання та підвищення
кваліфікації громадян своєї держави до навчальних закладів вищої
та середньої професійної освіти держави іншої Сторони за умов
еквівалентного та безвалютного обміну. Кількість осіб, які направляються, і фінансові умови щорічно
визначатимуться додатковим Протоколом на навчальний рік.
Стаття 9
Сторони сприятимуть встановленню і розвиткові прямих зв'язків
між освітніми установами, науковими організаціями та
підприємствами України і Російської Федерації, розробці спільних
навчальних програм у галузі освіти, розширенню контактів у сфері
організації виробничої практики та туризму учнів і студентів,
проведенню фестивалів, конкурсів, олімпіад, спортивних змагань.
Стаття 10
Кожна із Сторін сприятиме розробці навчальних програм,
навчальної та навчально-методичної літератури для освітніх установ
з навчанням мовами народів держави іншої Сторони, а також, у
випадку необхідності і за взаємною згодою Сторін, забезпеченню цих
установ підручниками. З цією метою, в разі необхідності, на
паритетній основі можуть бути створені тимчасові науково-дослідні
колективи, проведені спільні конкурси оригінальних підручників.
Порядок їх роботи визначатиметься окремими протоколами.
Стаття 11
Сторони відповідно до діючого у їх державах законодавства
заохочуватимуть співробітництво в галузі наукових досліджень і
сприятимуть участі науково-педагогічних працівників в українських,
російських і міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, що
проводитиме Україна і Російська Федерація, а також співробітництву
в спільних наукових проектах.
Стаття 12
Сторони підтримуватимуть ініціативи, пов'язані з вивченням
української мови та літератури в Російській Федерації, російської
мови та літератури в Україні, а також вивчать можливість створення
лекторіїв та кафедр мови, літератури та країнознавства у ВНЗ
України та Російської Федерації. Сторони направлятимуть і прийматимуть на узгоджених умовах
викладачів української та російської мов для підвищення
кваліфікації, а також на включене навчання студентів, які
вивчають, відповідно, українську і російську мови.
Стаття 13
Сторони сприятимуть розвиткові матеріально-технічної бази
освіти в Україні і Російській Федерації, включаючи розробку,
виробництво та взаємні поставки навчального обладнання, меблів,
наочних посібників, технічних засобів навчання, підручників і
навчально-методичної літератури на взаємовигідних умовах.
Стаття 14
Сторони сприятимуть обмінові інформацією про нормативні акти
в галузі освіти, які діють в Україні і Російській Федерації.
Стаття 15
Сторони на взаємній основі обмінюватимуться делегаціями з
метою реалізації погоджених напрямків співробітництва і обміну
досвідом.
Стаття 16
Сторони за взаємною згодою можуть вносити в цю Угоду
доповнення та зміни, оформлюючи їх протоколами, котрі є її
невід'ємною частиною.
Стаття 17
Ця Угода не виключає реалізації інших спільних заходів, які
заздалегідь обумовлені Сторонами.
Стаття 18
Угода набуває чинності з дати її підписання, укладається
терміном на п'ять років і автоматично продовжуватиметься, якщо
жодна із Сторін не направить іншій Стороні не пізніше ніж за шість
місяців письмове повідомлення про свої наміри припинити її дію. У випадку припинення дії Угоди Сторони виконуватимуть всі
свої обов'язки і домовленості, що досягнуті на основі цієї Угоди,
до повного їх виконання.
Укладено у м. Москві 27 лютого 1998 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Міністерство освіти За Міністерство загальної
України і професійної освіти
Російської Федерації

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...