Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. N 1544 і від 27 серпня [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 11.05.2006662
Документ 662-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2006
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 662
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1544 і від 27 серпня 2003 р. N 1351

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ) "Про затвердження переліку робіт і
послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1946) і від
27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п ) "Про затвердження тарифів
(прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за
плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1893) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 662
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1544 ( 1544-2002-п ) і від 27 серпня 2003 р.
N 1351 ( 1351-2003-п )

1. У переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і
надаються за плату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ):
1) пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
"2. Проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних
діагностичних досліджень (крім планових досліджень).
3. Проведення лабораторних досліджень під час проведення
попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного
профілактичного медичного огляду працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до
поширення інфекційних хвороб серед населення";
2) пункт 4 після слів "виробничого середовища" доповнити
словом "біоматеріалу";
3) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Централізоване виготовлення та контроль якості поживних
середовищ для мікробіологічних досліджень";
4) у пункті 8 слова "консультування з питань визначення і
усунення небезпечних факторів" виключити;
5) пункти 10, 14 і 15 виключити;
6) доповнити примітку до переліку після слів "державної
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ" словами "на добровільній
основі".
2. Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються
і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п ),
викласти у такій редакції:

"ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і
надаються за плату установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування | | | податку на додану | | | вартість), гривень | |----------------------------------------------------------------| | Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні дослідження | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження| | |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта | | |призначення, інструментарію | | | | |після стерилізації, діагностич-| | | | |них імунобіологічних | | | | |препаратів, лікарських | | | | |засобів та інших об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 2.|Визначення: | 31,97| -"- | | | | | | | | 1) загальної кількості | | | | | мезофільних анаеробних та | | | | | факультативно-анаеробних | | | | | мікроорганізмів в об'єктах| | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- | | | бактерій групи кишкової | | | | | палички в харчових продук-| | | | | тах, продовольчій сировині| | | | | та інших об'єктах | | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження| | | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика | | | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті | | | чним методом | | | | | | | | | | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження | | | антибіотиків у харчових | |одного продукту | | | продуктах методом | | | | | дельвотесту | | | | | | | | | | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- | | | мікроорганізмів у | | | | | харчових продуктах | | | | | | | | | | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження| | | вин у молоці з метиленовим| | | | | синім | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження | | |продуктів | |одного продукту | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 4.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження | | | Enterobacteriaceae, | |одного показника | | | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті | | | вібріонів, ентерококів, | | | | | золотистого стафілокока, | | | | | синьогнійної палички, | | | | | протею, сульфітредукуючих | | | | | клостридій, Bacillus | | | | | cereus, бактерій роду | | | | | лейконосток, легіонел, | | | | | бруцел, лістерій, ієрсиній| | | | | у харчових продуктах, | | | | | продовольчій сировині та | | | | | інших об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | | | | | | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження | | | дріжджів у харчових | |одного продукту | | | продуктах та продовольчій | | | | | сировині | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25| -"- | | |ності консервованої продукції | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- | | |консервованої продукції для | | | | |виявлення причин псування | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- | | |булочних виробах збудника | | | | |картопляної хвороби | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 8.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження | | | специфічної активності, | |одного показника | | | відтворюваності | |в одному препараті | | | діагностичних | | | | | імунобіологічних | | | | | препаратів | | | | | | | | | | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження | | | чистоти нестерильних | |одного показника | | | лікарських засобів, | | | | | косметичних виробів і | | | | | засобів побутової хімії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 9.|Виявлення бактеріального | | | | |забруднення середовища | | | | |життєдіяльності людини методом | | | | |змивів на: | | | | | | | | | | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження| | | факультативно-анаеробні | | | | | мікроорганізми | | | | | | | | | | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- | | | палички | | | | | | | | | | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- | | | | | | | | золотистий стафілокок | 17,07| -"- | | | | | | | | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження| | | мікрофлору | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження | | |забруднення повітря закритих | |одного показника | | |приміщень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | | | |або паразитологічні дослідження| | | | |із застосуванням ланцюгової | | | | |полімеразної реакції методом: | | | | | | | | | | якісним | 110,68|за одне дослідження| | | | | | | | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- | | | | | | | | кількісним | 241,45| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- | | |матеріалі збудників інфекційних| | | | |захворювань (без ідентифікації)| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27| -"- | | |дисбактеріоз | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 14.|Ідентифікація: | | | | | | | | | | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- | | | Staphylococcus | | | | | | | | | | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- | | | Streptococcus | | | | | | | | | | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- | | | Meningococcus | | | | | | | | | | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- | | | Corynebacterium | | | | | | | | | | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- | | | Bordetella | | | | | | | | | | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- | | | Enterobacteriaceae | | | | | | | | | | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- | | | Pseudomonadaceae | | | | | | | | | | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- | | | | | | | | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження| | | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- | | | Vibrio, Leptospsra і | |організмів | | | Brucella | | | | | | | | | | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження| | |ботулінічного токсину в реакції| | | | |нейтралізації на білих мишах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 16.|Профілактичне дослідження на | | | | |носійство: | | | | | | | | | | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- | | | інфекцій | | | | | | | | | | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- | | |носійство збудника черевного | | | | |тифу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження| | |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- | | |(12 дисків) | |організмів | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 19.|Централізоване виготовлення | | | | |поживних середовищ: | | | | | | | | | | рідких | 40,68|за один літр | | | | | | | | щільних | 32,29| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | | | |ні дослідження: | | | | | | | | | | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження| | | проб з об'єктів середовища| | | | | життєдіяльності людини із | | | | | застосуванням реакції | | | | | непрямої гемаглютинації | | | | | | | | | | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- | | | та проб з об'єктів середо-| | | | | вища життєдіяльності люди-| | | | | ни із застосуванням | | | | | реакції аглютинації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 21.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження| | | об'єктах середовища | |одного об'єкта | | | життєдіяльності людини | | | | | (ґрунт, сировина тваринно-| | | | | го походження тощо) | | | | | | | | | | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження| | | господарсько-питного та | | | | | культурно-побутового | | | | | водокористування | | | | | | | | | | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження | | | осередкових інфекцій в | |одного показника | | | об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | (туляремії, лістеріозу, | | | | | єрезіпелоїду і | | | | | ієрсиніозів) в польовому | | | | | матеріалі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |зв'язування комплементу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- | | |із застосуванням реакції | | | | |мікроаглютинації лептоспір | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- | | |чні дослідження біологічного | | | | |матеріалу та проб з об'єктів | | | | |середовища життєдіяльності | | | | |людини із застосуванням | | | | |імунофлуоресцентної мікроскопії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 25.|Контроль за якістю поживних | | | | |середовищ методом: | | | | | | | | | | титраційним | 45,02|за один тест-штам | | | | |або одну суміш | | | | |штамів | | | | | | | | якісним | 33,26| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 26.|Виділення: | | | | | | | | | | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження| | | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу | | | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті | | | культурі клітин з | | | | | негативним результатом | | | | | | | | | | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- | | | сів з об'єктів середовища | | | | | життєдіяльності людини на | | | | | культурі клітин з | | | | | позитивним результатом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 27.|Індикація вірусів грипу та | 476,76|за десять | | |інших вірусів респіраторної | |досліджень | | |групи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 28.|Бактеріологічні та | 160,76|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |нейтралізації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 29.|Визначення активності | 137,75|за дослідження з | | |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом | | |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації| | |вірусів і бактерій | |за строк однієї | | | | |експозиції | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 30.|Вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням: | | | | | | | | | | 1) реакції гальмування | 34,94|за одне дослідження| | | аглютинації | | | | | | | | | | 2) радіоімунного аналізу | 75,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39| -"- | | |або паразитологічні дослідження| | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням імуноферментного | | | | |аналізу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 32.|Видова діагностика комах, що | 7,56|за одне дослідження| | |мають епідемічне значення | |одного екземпляра | | |(синантропні мухи, кровоссальні| | | | |комари, кліщі та компоненти | | | | |гнусу) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 33.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження| | | тів, цист та ооцист кишко-| |однієї проби | | | вих найпростіших у городи-| | | | | ні, садовині за методами | | | | | Романенка, Філоненко | | | | | | | | | | 2) яєць та личинок | 33,58| -"- | | | гельмінтів, цист та ооцист| | | | | патогенних найпростіших у | | | | | воді питній, плавальних | | | | | басейнів, відкритих | | | | | водоймищ господарсько- | | | | | побутового призначення та | | | | | стічній воді за методами | | | | | Романенка, Новосільцева, | | | | | Падченка, Філоненко | | | | | | | | | | 3) яєць та личинок | 39,5 | -"- | | | гельмінтів, цист, ооцист | | | | | кишкових патогенних | | | | | найпростіших, личинок | | | | | гельмінтів в осаді стічних| | | | | вод, кеці, мулі, твердій | | | | | фракції сільсько- | | | | | господарських стоків, | | | | | ґрунті, піску і твердих | | | | | побутових відходах за | | | | | методами Романенка, | | | | | Падченка або Філоненко | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 34.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) пухопероїдів у пусі, | 11,82|за одне дослідження| | | пір'ях і вовні | | | | | | | | | | 2) демодекоїдних кліщів | 7,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85| -"- | | |на наявність алергенних та | | | | |інших кліщів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9,59| -"- | | |харчових продуктів (сухофрукти,| | | | |зернобобові, борошно та | | | | |крупи) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 37.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) риби, рибопродуктів, | 19,31|за одне дослідження| | | ракоподібних та молюсків | | | | | на личинки гельмінтів, | | | | | найпростіших, конеподів | | | | | та інших паразитів риб, | | | | | небезпечних для здоров'я | | | | | людини | | | | | | | | | | 2) м'яса та м'ясопродуктів | 18,42| -"- | | | на личинки гельмінтів | | | | | | | | | | 3) пилу, змивів з поверхні | 19,52| -"- | | | предметів довкілля на яйця| | | | | гельмінтів, цисти та | | | | | ооцисти найпростіших | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 38.|Дослідження біоматеріалу: | | | | | | | | | |фекалій на яйця, личинки, | 10,59| -"- | | |фрагменти гельмінтів методами | | | | |збагачення, Бермана і товстого | | | | |мазка за Като | | | | | | | | | |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33| -"- | | |личинки, фрагменти гельмінтів | | | | |та найпростіші | | | | | | | | | |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 | -"- | | |личинки | | | | | | | | | |харкотиння на яйця, личинки, | 12,14| -"- | | |фрагменти гельмінтів та | | | | |найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 39.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) періанального зскрібка на | 2,97| -"- | | | яйця гельмінтів | | | | | | | | | | 2) фекалій на патогенні | 17,92| -"- | | | кишкові найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 40.|Обстеження партії товару на | 39,6 | -"- | | |наявність членистоногих | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 41.|Паразитологічне дослідження | 7,49| -"- | | |кровоссальних членистоногих на | | | | |зараженість мікрофіляріями | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49| -"- | | |малярії та інші паразити крові | | | | |з фарбуванням | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 43.|Визначення чутливості | 63,99|за одне дослідження| | |синантропних комах до | |одного виду до | | |інсектицидних засобів | |одного інсектициду | |----------------------------------------------------------------| | Дезінфекційні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 44.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) перекису водню в | 20,15|за одне дослідження| | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах дезінфек-| | | | | ційних засобів | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) активного хлору в | 21,76| -"- | | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах | | | | | дезінфекційних засобів | | | | | йодометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів, | 21,97|за дослідження | | | мінеральних кислот, | |одного показника | | | спиртів у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4) неіоногенних | 32,07|за одне дослідження| | | поверхнево-активних | | | | | речовин у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів фотоколориметрич- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 45.|Визначення концентрації | 31,94| -"- | | |четвертинних амонієвих сполук | | | | |в дезінфекційних засобах та | | | | |робочих розчинах дезінфекційних| | | | |засобів титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 46.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) піретроїдів, | 78,18| -"- | | | фосфороорганічних сполук | | | | | в інсектицидних засобах | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 2) похідних кумаринів в | 62,55| -"- | | | дератизаційних засобах | | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 47.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36| -"- | | | них засобах титрометричним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діоксиду хлору в | 19,49| -"- | | | дезінфекційних засобах | | | | | колориметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 48.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 49.|Визначення стійкості зразків до| 6,59| -"- | | |дезінфекції візуальним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода питна, водойм і стічна | |----------------------------------------------------------------| | 50.|Визначення вмісту алюмінію, | 35,43|за дослідження | | |калію, натрію, кальцію, кобаль-| |одного показника | | |ту, магнію, марганцю, миш'яку, | | | | |молібдену, ртуті, хрому | | | | |загального, міді, свинцю, | | | | |стронцію, кадмію, цинку, заліза| | | | |і нікелю методом атомно- | | | | |абсорбційної спектрометрії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 51.|Визначення фотоколориметричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження| | | | | | | | аміаку | 16,92| -"- | | | | | | | | нітратів | 17,42| -"- | | | | | | | | нітритів | 14,86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63| -"- | | |кисню титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 53 |Визначення біологічного | 47,04| -"- | | |споживання кисню титрометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 54.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вуглекислоти вільної | 9,88| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) жорсткості (загальної, | 12,71| -"- | | | постійної та усувної) | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) завислих речовин | 9,28| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12| -"- | | | тів титрометричним методом| | | | | | | | | | 5) кальцію титрометричним | 14,95| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 55.|Визначення титрометричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | лужності | 7,58| -"- | | | | | | | | водневого показника | 6,28| -"- | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 56.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) нафтопродуктів | 59,15|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) суми солей і сухого | 13,54| -"- | | | залишку гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) окислюваності | 14,78| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) поліфосфатів | 31,83| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) роданідів фотометричним | 30,42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) сірководню колориметричним| 11,57| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) синтетичних | 22,95| -"- | | | поверхнево-активних | | | | | речовин фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 57.|Визначення вмісту фенолів | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 53,96| -"- | | | | | | | | фотометричним | 37,55| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 58.|Визначення вмісту фтору | 26,75| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 59.|Визначення вмісту | | | | |титрометричним методом: | | | | | | | | | | хлоридів | 12| -"- | | | | | | | | хлору залишкового | 10,52| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 60.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) ціанідів фотометричним | 40,89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) ацетону фотометричним | 47,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 61.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33,04| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49,65| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 62.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) хлороформу, | 52,88|за дослідження | | | дибромхлорметану, | |одного показника | | | тетрахлорвуглецю, | | | | | 1, 1-дихлоретилену і 1, | | | | | 2-дихлоретану | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) загального органічного | 52,34|за одне дослідження| | | вуглецю | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) барію титрометричним | 25,26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) міді, кадмію, свинцю і | 34,03|за дослідження | | | цинку полярографічним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 5) алюмінію фотометричним | 32,92|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 6) молібдену фотометричним | 50,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) заліза фотометричним | 20,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) цинку фотометричним | 50,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) марганцю фотометричним | 31,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10) міді фотометричним | 30,61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11) нікелю фотометричним | 30,44| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) хрому фотометричним | 32,81| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 13) кадмію фотометричним | 31,33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14) свинцю фотометричним | 34,43| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 15) миш'яку фотометричним | 30,53| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 16) кремнію фотометричним | 30,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) миш'яку, кадмію, міді, | 30,5 |за дослідження | | | свинцю, цинку і ртуті | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 18) магнію розрахунковим | 3,25|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 63.|Визначення вмісту | | | | |флуорометричним методом: | | | | | | | | | | кадмію | 40,92|за одне дослідження| | | | | | | | цинку | 40,7 | -"- | | | | | | | | фенолу | 50,36| -"- | | | | | | | | нафтопродуктів | 40,18| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 64.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) калію і натрію | 5,02| -"- | | | сумарно-розрахунковим | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів ваговим | 28,47| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) хімічного споживання | 26,29| -"- | | | кисню титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 65.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) запаху органолептичним | 3,03| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) присмаку | 3,03| -"- | | | органолептичним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода дистильована | |----------------------------------------------------------------| | 66.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) речовин, що відновлюють | 13,05| -"- | | | перманганат калію, | | | | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів колориметричним | 13,72| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 67.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 68.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) свинцю, цинку, заліза, | 42,06|за дослідження | | | кальцію і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 3) алюмінію колориметричним | 17,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження | | | міді, свинцю і цинку | |одного показника | | | колориметричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Ґрунт | |----------------------------------------------------------------| | 69.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) аміаку фотометричним | 44,95|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 2) миш'яку титрометричним | 43,68| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 70.|Визначення кількості азоту | 29,58| -"- | | |загального титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 71.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вологості | 27,4 | -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) заліза, марганцю, | 43,53|за дослідження | | | кобальту фотометричним | |одного показника | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 72.|Визначення кількості методом: | | | | | | | | | | іонометричним - нітратів | 18,56|за одне дослідження| | | | | | | | потенціометричним - фторидів | 41,14| -"- | | | | | | | | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 73.|Визначення кількості | 53,86| -"- | | |сульфат-іонів потенціометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 74.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) фосфору фотометричним | 49,72| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду, бензолу, | 53,96|за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом | |одного показника | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 3) міді, кадмію, цинку, | 52,13| -"- | | | нікелю і свинцю методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4) калію фотометричним | 31,96|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження| | |у водній та сольовій витяжці | | | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 76.|Визначення вмісту гумусу | 32,89| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 77.|Визначення ферментативної | 69,2 | -"- | | |активності групи оксидоредуктаз| | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 78.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю полярографічним | 41,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду | 36,91| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 79.|Визначення кількості | 91,04| -"- | | |нафтопродуктів гравіметричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 80.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) міді, кадмію, свинцю, | 44,86|за дослідження | | | цинку і ртуті методом | |одного показника | | | інверсійної вольт- | | | | | амперметрії | | | | | | | | | | 2) міді, кадмію, цинку, | 40,85| -"- | | | свинцю, нікелю, ртуті, | | | | | заліза, марганцю і | | | | | кобальту атомно- | | | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 3) ртуті фотометричним | 45,58|за одне дослідження| | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Харчові продукти | |----------------------------------------------------------------| | Алкогольні напої | |----------------------------------------------------------------| | 81.|Визначення масової концентрації| 8,65| -"- | | |загального екстракту | | | | |рефрактометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 82.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) летких кислот | 32,18| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) кислот, що титруються, | 14,32| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів методом | 53,7 | -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 5) метанолу методом | 54,81| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6) метанолу фотометричним | 48,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) сивушних масел або | 73,94| -"- | | | складних ефірів методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 8) сивушних масел | 29,08| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 9) складних ефірів | 47,19| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 83.|Визначення природи | 11,85| -"- | | |барвника (якісна реакція) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 84.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) алкоголю без відгону | 7,79| -"- | | | | | | | | 2) алкоголю з відгоном | 22,42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 85.|Визначення: | 18,21| -"- | | | 1) в безалкогольних напоях | | | | | насиченості двоокисом | | | | | вуглецю фізичним методом | | | | | | | | | | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 86.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю, кадмію, цинку, | 40,4 |за дослідження | | | заліза і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) ртуті безполуменевим | 40,4 |за одне дослідження| | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) миш'яку, йоду і селену | 39,57|за дослідження | | | в харчових продуктах | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 4) нітратів і нітритів | 59,13|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) нітратів іонометричним | 20,87| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) нітрозодиметиламіну і | 148,54| -"- | | | натрозодіетиламіну в | | | | | продовольчій сировині та | | | | | продуктах харчування | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження| | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол, патулін і Т2-токсин)| | | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33| -"- | | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол і патулін) методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9) гормональних препаратів | 148,22| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10) гормональних препаратів | 162,69| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | високоефективної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 11) гістаміну фотометричним | 59,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) синтетичних барвників | 64,05| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження | | | вачів, ксиліту і сорбіту | |одного показника | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 14) водорозчинних вітамінів | 92,52| -"- | | | B1, B2 методом флуоресцен-| | | | | ції | | | | | | | | | | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження| | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) жиророзчинних вітамінів | 49,14|за дослідження | | | A, E, b-каротину | |одного показника | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 18) кофеїну, теоброміну | 69,99|за одне дослідження| | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 19) білка, амінного азоту за | 40,22| -"- | | | К'єльдалем | | | | | | | | | | 20) жиру гравіметричним | 22,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 21) жиру методом Сокслета | 34,47| -"- | | | | | | | | 22) жиру рефрактометричним | 22,84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23) редукуючих цукрів та | 37,47|за одне дослідження| | | загального цукру | | | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 87.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) цукру методом гарячого | 47,07| -"- | | | титрування | | | | | | | | | | 2) лактози титрометричним | 39,3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) сахарози поляриметричним | 17,66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) хлориду натрію | 16,65| -"- | | | титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 88.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) загального фосфору | 49,57| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) етилового спирту | 15,63| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 89.|Визначення кількості | | | | | | | | | | 1) вологи гравіметричним | 15| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) водорозчинних сухих | 17,84| -"- | | | речовин рефрактометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) водорозчинних | 26,07| -"- | | | екстрактивних речовин | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) загальної золи та золи | 40,5 | -"- | | | нерозчинної у | | | | | 10-відсотковій соляній | | | | | кислоті гравіметричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 90.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності піску та | 18,13| -"- | | | мінеральних домішок | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) водневого показника | 13,21| -"- | | | потенціометричним методом | | | | | | | | | | 3) кислотності | 12,66| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) лужності | 13,1 | -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кольоровості за шкалою | 28,34| -"- | | | стандартних розчинів йоду | | | | | | | | | | 6) кислотного числа | 23,16| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 7) перекисного числа | 20,06| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 8) йодного числа | 29,83|за одне дослідження| | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 9) густини за допомогою | 5,16| -"- | | | ареометра | | | | | | | | | | 10) складових частин | 10,29| -"- | | | продукту гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 11) вмісту вільного, | 41,31| -"- | | | зв'язаного і загального | | | | | сірчистого ангідриду | | | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Жирові продукти | |----------------------------------------------------------------| | 91.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29| -"- | | | вершково-рослинному маслі | | | | | за числом Рейхерта-Мейссля| | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) відстою за вагою | 11,94| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3) числа омилення | 49,89| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) кількості неомилених | 42,87| -"- | | | речовин гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5) показника заломлення | 12,97| -"- | | | за допомогою рефрактометра| | | | | | | | | | 6) жирнокислотного складу | 62,1 | -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) наявності мила (якісна | 9,91| -"- | | | реакція) | | | | | | | | | | 8) стійкості емульсій за | 8,02| -"- | | | допомогою центрифуги | | | | | | | | | | 9) кількості ерукової | 79,68| -"- | | | кислоти методом газорідин-| | | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 10) наявності нежирових | 37,11| -"- | | | домішок гравіметричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Мед | |----------------------------------------------------------------| | 92.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності щавлевої | 22,42| -"- | | | кислоти титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діастазного числа | 43,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) наявності | 18,47| -"- | | | оксиметилфурфуролу | | | | | (якісна реакція) | | | |----------------------------------------------------------------| | Молоко і молочні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 93.|Визначення наявності: | | | | | | | | | | пероксидази | 14,31|за одне дослідження| | | | | | | | фосфатази | 14,26| -"- | | | | | | | | аміаку, водню пероксиду і | 12,49|за дослідження | | | соди (якісні реакції) | |одного показника | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 94.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) індексу розчинності | 10,13|за одне дослідження| | | | | | | | 2) ступеня чистоти | 5,45| -"- | |----------------------------------------------------------------| | М'ясо і м'ясні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 95.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51| -"- | | | виробах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) кількості оксипроліну | 69,29| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) ефективності термообробки | 25,54| -"- | | | | | | | | 4) кількості крохмалю | 41,43| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кількості летких жирних | 23,39| -"- | | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Продукти переробки плодів | | та овочів | |----------------------------------------------------------------| | 96.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) оксиметилфурфуролу | 35,27| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) пектинових речовин | 29,73| -"- | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Прянощі | |----------------------------------------------------------------| | 97.|Визначення ефірних масел | 35,63| -"- | | |методом відгону | | | |----------------------------------------------------------------| | Риба і рибні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 98.|Визначення: | | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »