Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 18.07.2012682
Документ 682-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2012. Подивитися в історії? )

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та здійснення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конгресів, конференцій і семінарів, за участю закордонних українців

кількість заходів

28

1

6

7

14

2. Проведення науково-методичних семінарів для викладачів українознавчих дисциплін шкіл зарубіжжя

-“-

6


2

2

2

3. Проведення XV конгресу Світової федерації українських лікарських товариств

-“-

11


4. Проведення в м. Луцьку семінару для викладачів української мови з Польщі та Білорусі

-“-

2

11

5. Залучення учнівської та студентської молоді з числа закордонних українців до участі у науково-освітніх заходах

кількість осіб

700

150

150

200

200

6. Проведення форумів, конгресів, конференцій і семінарів за участю закордонних українців

кількість заходів

20

5

5

5

5

7. Навчання студентів з числа закордонних українців у вищих навчальних закладах України у межах квоти для іноземців

кількість бюджетних місць

1 200

300

300

300

300

8. Сприяння співпраці кафедри сучасної української мови та кафедри історії і культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича з кафедрами української мови вищих навчальних закладів, що функціонують за кордоном

кількість заходів

4

1

1

1

1

9. Залучення учнівської молоді з числа закордонних українців з прикордонних регіонів Румунії та Республіки Молдова до участі в обласних олімпіадах з української мови

-“-

8

2

2

2

2

10. Продовження роботи з виконання угод про співробітництво в галузі освіти між управлінням освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та шкільними інспекторатами повітів Сучава і Ботошани (Румунія), розширення співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області з освітніми закладами Румунії та Республіки Молдова, в яких вивчається українська мова

-“-

4

1

1

1

1

11. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами

кількість видань

28

1

9

9

9

12. Поновлення бібліотечних фондів та надання літератури культурно-інформаційним центрам при дипломатичних представництвах України за кордоном і бібліотек громад закордонних українців

кількість примірників

11 500

10 000

500

500

500

13. Здійснення першого перекладу в Україні праць письменників Полтавщини в еміграції

кількість заходів

4

1

1

1

1

14. Придбання та передача літератури українською мовою закордонним українцям

-“-

4

1

1

1

1

15. Видання бібліографічного покажчика “Міхай Емінеску - поет двох народів”

-“-

1
1

16. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та здійснення за кордоном культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв, виставок, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів

кількість культурно-мистецьких заходів

38

1

10

10

17

17. Участь колективів та окремих виконавців з України у проведенні Днів української культури, фестивалів української культури та українського кіно, відзначенні пам’ятних дат в історії України у місцях компактного проживання закордонних українців

кількість членів творчих колективів

2 000

500

500

500

500

18. Проведення в Україні концертів, майстер-класів та інших мистецьких заходів у рамках культурно-освітнього проекту для дітей закордонного українства “Тарасовими шляхами”

кількість учасників, осіб

300


100

100

100

19. Організація та проведення фестивалю мистецтв “Українські діти світу”

-“-

300


30020. Забезпечення здійснення спільних культурно-просвітницьких і науково-практичних заходів в Україні і за кордоном

кількість заходів

12

3

3

3

3

21. Проведення VII Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” у м. Луцьку

кількість заходів

1


122. Проведення за кордоном Днів культури України, фестивалів, свят мистецтв, виставок творів мистецтва, вечорів і тижнів українського кіно, української літератури

-“-

20

5

5

5

5

23. Проведення у місцях компактного проживання закордонних українців Днів культури Полтавщини

-“-

7

3

1

2

1

24. Надання допомоги у здійсненні заходів громад закордонних українців у місцях їх компактного проживання в Румунії та Республіці Молдова

-“-

12

3

3

3

3

25. Здійснення в Україні культурно-мистецьких заходів за участю представників закордонних українців

-“-

10

3

2

3

2

26. Врегулювання механізму та надання фінансової підтримки для виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям

кількість об’єктів

15
15

27. Виготовлення та встановлення у
м. Вашингтоні пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні

кількість об’єктів

1

1
28. Виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам

-“-

8

2

2

2

2

29. Увічнення пам’яті видатних полтавців-діячів культури (створення музейного комплексу, встановлення пам’ятників, меморіальних дощок)

-“-

5

1

1

2

1

30. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних закордонних українців за кордоном

-“-

3
3

31. Впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних українців

-“-

4

1

1

1

1

32. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- і радіопрограм, підтримки інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном

кількість засобів масової інформації

56

6

13

13

24

33. Надання підтримки інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців

кількість засобів масової інформації

40

10

10

10

10

34. Розширення за обсягами і напрямами мовлення регулярної трансляції у відкритому (незакодованому) режимі українських теле- та радіопрограм супутниковими каналами зв’язку на держави СНД, Східної та Центральної Європи

обсяг трансляцій,
тис. годин

205

51,2

51,2

51,2

51,2

35. Забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою фото-, аудіо-, відеопродукцією, друкованою та електронною продукцією, предметами національної символіки, а також передплати української періодики для громад закордонних українців

кількість заходів

40


13

13

14

36. Забезпечення доставки через дипломатичні установи України громадам закордонних українців матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення їх діяльності щодо зміцнення зв’язків з Україною

-“-

15


5

5

5

37. Підготовка, випуск і розповсюдження відео- та аудіоматеріалів про історію та сьогодення України, її традиції та культуру

кількість дисків

2 000

500

500

500

500

38. Придбання (виготовлення) фото-,
аудіо-, відеопродукції, друкованої та електронної продукції, предметів національної символіки

кількість заходів

40

10

10

10

10

39. Проведення презентацій української книги на міжнародних виставках-ярмарках, які організовуються в державах компактного проживання закордонних українців

кількість презентацій

48

12

12

12

12

40. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном

кількість об’єктів

5
5

41. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців у виготовленні проектно-кошторисної документації та проведенні ремонту приміщень, виділених для потреб Українського народного дому у
м. Перемишлі (Польща) та Центру української культури у м. Пряшеві (Словаччина)

кількість етапів робіт

3

21

42. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для облаштування приміщень осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, меблями, спортивним інвентарем, закупівлі національних костюмів, музичних інструментів та сценічного вбрання

кількість організацій

15
15

43. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

кількість заходів

40


10

10

20

44. Виготовлення бланків посвідчень закордонного українця

кількість бланків

6 664

1 666

1 666

1 666

1 666

45. Організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

кількість осіб

520

130

130

130

130

46. Виявлення за кордоном, впорядкування, описування, копіювання архівних документів, складення їх реєстрів

кількість заходів

9


3

3

3

47. Організація в Україні виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

-“-

52

13

13

13

13вгору