Про ефективне використання державних коштів
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Events, Specification on October 11, 2016710
Document 710-2016-п, valid, current version — Revision on December 7, 2018, on the basis - 1002-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Київ

Про ефективне використання державних коштів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 771 від 26.10.2016
№ 943 від 30.11.2016
№ 1 від 11.01.2017
№ 131 від 10.03.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 323 від 11.05.2017
№ 445 від 14.06.2017
№ 567 від 09.08.2017
№ 669 від 30.08.2017
№ 702 від 20.09.2017
№ 723 від 18.08.2017
№ 866 від 15.11.2017
№ 894 від 10.11.2017
№ 933 від 06.12.2017
№ 1095 від 06.09.2017
№ 16 від 17.01.2018
№ 79 від 14.02.2018
№ 126 від 28.02.2018
№ 222 від 28.03.2018
№ 233 від 28.03.2018
№ 268 від 04.04.2018
№ 317 від 25.04.2018
№ 475 від 13.06.2018
№ 504 від 20.06.2018
№ 554 від 11.07.2018
№ 843 від 17.10.2018
№ 869 від 24.10.2018
№ 987 від 03.10.2018
№ 1002 від 28.11.2018}

{Установити, що на період підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення” на мовника-організатора не поширюється дія пункту 4 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 771 від 26.10.2016}

{Установити, що на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації, згідно з Постановою КМ № 647 від 18.08.2017}

З метою ефективного використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, згідно з додатком.

2. Державній казначейській службі здійснювати платежі:

1) у першочерговому порядку в повному обсязі - за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату видатків, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку); обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та трансферти підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, оплату видатків, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; видатків, що здійснюються на виконання зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного розвитку; за видатками загального та спеціального фондів на оплату товарів, робіт та послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”;

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 771 від 26.10.2016}

2) за іншими видатками, крім видатків, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та наданням кредитів державного бюджету - з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.

3. Рекомендувати Правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:

1) установити питому вагу видатків на організацію роботи (адміністративні, організаційно-управлінські, капітальні видатки, видатки на інформатизацію) в доходах без урахування залишку за попередній рік у таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1 відсоток доходів Фонду;

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 4,2 відсотка доходів Фонду;

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 14,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 5,9 відсотка доходів Фонду;

Фонд соціального страхування - 4,7 відсотка доходів Фонду;

2) вжити заходів до ефективного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання фондів, з урахуванням заходів, затверджених цією постановою.

4. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

1) органам місцевого самоврядування - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів;

2) суб’єктам управління об’єктами державної власності - забезпечити розгляд, зокрема на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо ефективного та раціонального використання державних коштів;

3) Конституційному Суду України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуального законодавства;

4) Рахунковій палаті - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 98 Конституції України та Закону України “Про Рахункову палату”;

5) Апарату Ради національної безпеки і оборони України - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 107 Конституції України та Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”;

6) Центральній виборчій комісії - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про Центральну виборчу комісію”;

7) Національному антикорупційному бюро - затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”.

5. Державній аудиторській службі забезпечити здійснення постійного контролю за виконанням затверджених цією постановою заходів та інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про стан їх виконання.

6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 34
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 710

ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

1*. Припинення придбання мобільних телефонів.

{Пункт 1* із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 268 від 04.04.2018}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 04.04.2018}

3. Оптимізація здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.

Оплата зазначених послуг повинна здійснюватися в першочерговому порядку за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, крім витрат на оплату послуг мобільного зв’язку, що використовується закладами охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 233 від 28.03.2018}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 04.04.2018}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 04.04.2018}

6. Забезпечення зарахування до загального фонду державного бюджету коштів від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, автомобілів, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

7. Припинення оплати чартерних рейсів.

8. Припинення утворення без дозволу Кабінету Міністрів України нових бюджетних установ, крім органів, установ та закладів Національної поліції.

9. Установлення заборони міністрам мати більше п’ятьох заступників, включаючи першого заступника міністра та заступника міністра з питань європейської інтеграції (крім Міністра юстиції, який може мати не більше восьми заступників, включаючи першого заступника Міністра, заступника Міністра - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань виконавчої служби та заступника Міністра з питань державної реєстрації, та Міністра фінансів, який може мати не більше шести заступників, включаючи першого заступника Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1 від 11.01.2017, № 669 від 30.08.2017; в редакції Постанови КМ № 554 від 11.07.2018}

10. Недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ (крім перерозподілу штатної чисельності в межах одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності, а також крім збільшення штатної чисельності працівників навчальних закладів, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції; працівників навчальних закладів та наукових установ за рахунок працівників навчальних закладів та наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції; працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у зв’язку з утворенням бюро правової допомоги; працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту; працівників штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, підприємства “Західний реабілітаційно-спортивний центр” Національного комітету спорту інвалідів, підприємства об’єднання громадян “Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України; працівників Міжнародного дитячого центру “Артек”; працівників Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності; працівників державної установи “Всеукраїнський центр вишивки та килимарства”; працівників Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”; для новостворених відділень в існуючих бюджетних установах, які надаватимуть санаторно-курортні та реабілітаційні послуги інвалідам, ветеранам війни, у тому числі учасникам антитерористичної операції, працівників всіх закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги за рахунок перерозподілу та в межах штатної чисельності працівників закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, не допускаючи збільшення загальної чисельності, працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спорту; працівників апарату Президії Національної академії медичних наук для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 943 від 30.11.2016, № 445 від 14.06.2017, № 567 від 09.08.2017, № 866 від 15.11.2017, № 79 від 14.02.2018, № 233 від 28.03.2018, № 268 від 04.04.2018, № 504 від 20.06.2018, № 843 від 17.10.2018, № 869 від 24.10.2018, № 987 від 03.10.2018}

{Зміни до пункту 10 див. в Постанові КМ № 894 від 10.11.2017}

11. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

12. Припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1684, Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 20.09.2017}

13. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

15. Установлення заборони здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів.

16. Припинення використання бюджетних коштів (крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власних доходів національних закладів культури) для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, централізованих заходів Мінкультури, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня захисника України, згідно з планом дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743), друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 28.02.2018}

17. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (крім інформаційного та організаційного забезпечення участі України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку та Венеціанському бієнале сучасного мистецтва, організації, проведення та забезпечення участі в міжнародних і національних заходах, виставках, ярмарках, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що організовуються Українським інститутом книги, міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, міжнародних виставкових заходах у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання, а також закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту).

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 10.03.2017; в редакції Постанови КМ № 933 від 06.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1002 від 28.11.2018}

Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням, а також впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного органу.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 11.01.2017}

19**. Здійснення службових відряджень державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, за кордон за погодженням з відповідним міністром або його заступниками.

20**. Здійснення службових відряджень працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців та військовослужбовців), за кордон за погодженням з керівником органу державної влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа чи організація.

21. Припинення ініціювання питань про надання закладам (установам) статусу національного, академічного, дослідницького (крім надання статусу національного державному закладу “Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності”, Державному історико-культурному заповіднику “Нагуєвичі”, Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театру, Львівській обласній філармонії, Дніпровському академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка Дніпропетровської обласної ради, театрально-видовищному закладу культури “Київський академічний Молодий театр”).

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 723 від 18.08.2017, № 16 від 17.01.2018, № 317 від 25.04.2018, № 475 від 13.06.2018}

22. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

23. Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

24. Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.

25. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.

__________
* Крім мобільних телефонів для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, СБУ у зв’язку з проведенням прикладних наукових досліджень з метою забезпечення державної безпеки, для Національної поліції та утворених її органів, закладів та установ; придбання мобільних телефонів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету для забезпечення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, управління віддаленими від основних баз водогосподарськими об’єктами; випадків придбання мобільних телефонів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.
{Виноска "*" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 222 від 28.03.2018; в редакції Постанов КМ № 233 від 28.03.2018, № 268 від 04.04.2018}
** Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, а також відряджень педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та наукових установ, працівників національних закладів культури, які здійснюються за рахунок спеціального фонду або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, з метою розвитку міжнародних взаємовідносин в галузі освіти, науки та культури, обміну досвідом та співпраці із закордонними навчальними закладами, науковими установами та закладами культури, участі педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та наукових установ у міжнародних олімпіадах, виставках, з’їздах, конгресах, конференціях, забезпечуючи при цьому оптимальний кількісний склад відряджених та строки їх перебування за кордоном.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 710

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 р. № 99 “Про внесення змін до пунктів 2 і 15 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 32, ст. 859).

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 128 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 37, ст. 995).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 501 “Деякі питання забезпечення європейської інтеграції” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 43, ст. 1135).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 235 “Про внесення зміни до пункту 23 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1506).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 287 “Про внесення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1684).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 263 “Про внесення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1605).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 339 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1840).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 382 “Про внесення змін до пункту 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1963).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 400 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 72, ст. 2025).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1111 і від 1 березня 2014 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 441 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2130).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 461 “Про внесення змін до пункту 22 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2185).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 497 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2270).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 578 “Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2523).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 581 “Про внесення зміни до пункту 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2526).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 686 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 98, ст. 2842).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 652 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 96, ст. 2765).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 660 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2785).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 19 “Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 9, ст. 234).

21. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 17 “Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 127).

22. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 108 “Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 23, ст. 636).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 54 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 16, ст. 410).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 139 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 753).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 242 “Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1076).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 248 “Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1079).

27. Пункт 2 змін, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 1392 і постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 272 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1189).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 337 “Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1384).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 341 “Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1388).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 364 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1482).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 434 “Про внесення змін до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1712).

32. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 і від 1 березня 2014 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 438 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1715).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 472 “Про внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1801).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 534 “Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2025).

35. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 639 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2302).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 560 “Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2127).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 668 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2376).

38. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 683 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2432).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 748 “Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2611).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 794 “Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2698).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 978 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3276).

42. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 935 “Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3114).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1032 “Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3451).

44. Пункт 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 29 “Про кількість посад заступників голів місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 9, ст. 414).

45. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 53 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 513).

46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 58 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству інформаційної політики на 2016 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 516).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 84 “Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 632).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 119 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 734).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 232 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 26, ст. 1041).

50. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 “Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1578).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 485 “Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 61, ст. 2079).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 491 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 61, ст. 2080).on top