Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 22.06.2011712
Документ 712-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2016, підстава 546-2016-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2011 р. N 712
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про внесення змін до переліку
документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого
виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 27, ст. 1212; 2002 р., N 21, ст. 1016, N 34, ст. 1585, N 47,
ст. 2148, N 51, ст. 2294; 2003 р., N 9, ст. 375, N 23, ст. 1040,
ст. 1058, N 27, ст. 1327, N 41, ст. 2161; 2004 р., N 10, ст. 597,
N 26, ст. 1703, N 36, ст. 2390; 2005 р., N 18, ст. 950, N 20,
ст. 1063, N 22, ст. 1199, N 25, ст. 1433, N 49, ст. 3063; 2006 р.,
N 9, ст. 545, N 16, ст. 1205, N 20, ст. 1447, ст. 1479, N 42,
ст. 2812, N 50, ст. 3324; 2007 р., N 8, ст. 292, N 78, ст. 2897,
N 93, ст. 3412; 2008 р., N 16, ст. 406, N 31, ст. 992, N 34,
ст. 1145, N 56, ст. 1871, N 63, ст. 2136, N 76, ст. 2563, N 100,
ст. 3334; 2009 р., N 24, ст. 799, N 59, ст. 2090, N 70, ст. 2426,
N 82, ст. 2777; 2010 р., N 3, ст. 100, N 17, ст. 785, N 11,
ст. 545, N 65, ст. 2242), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 712
ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого
виду господарської діяльності

------------------------------------------------------------------ | |Вид господарської діяльності | Документи, які додаються до | | | |заяви про видачу ліцензії для| | | | окремого виду господарської | | | | діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1. |Виробництво та ремонт |засвідчена в установленому | | |вогнепальної зброї |порядку копія документа, що | | |невійськового призначення і |підтверджує право власності | | |боєприпасів до неї, холодної |суб'єкта господарювання або | | |зброї, пневматичної зброї |оренди ним приміщень для | | |калібру понад 4,5 міліметра і|провадження відповідного виду| | |швидкістю польоту кулі понад |господарської діяльності | | |100 метрів на секунду, | | | |торгівля вогнепальною зброєю |технічні умови на кожний вид | | |невійськового призначення та |зброї, боєприпасів та | | |боєприпасами до неї, холодною|патронів, а також спеціальних| | |зброєю, пневматичною зброєю |засобів, що вироблятимуться | | |калібру понад 4,5 міліметра і|суб'єктом господарювання | | |швидкістю польоту кулі понад | | | |100 метрів на секунду |дозвіл на відкриття об'єкта | | | |дозвільної системи, виданий | | | |органом внутрішніх справ | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Виробництво вибухових |відомості за підписом | | |матеріалів промислового |заявника - суб'єкта | | |призначення (згідно з |господарювання (за формою, | | |переліком, що затверджується |встановленою ліцензійними | | |спеціально уповноваженим |умовами) про: | | |центральним органом | | | |виконавчої влади з питань |освітній і кваліфікаційний | | |нагляду за охороною праці та |рівень працівників, | | |державного гірничого нагляду)|необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих площ (приміщень) | | | |для зберігання вибухових | | | |матеріалів; | | | | | | | |наявність власного або | | | |орендованого | | | |спецавтотранспорту для | | | |перевезення вибухових | | | |матеріалів; | | | | | | | |затверджені в установленому | | | |порядку технологічні | | | |регламенти виробництва | | | |вибухових матеріалів | | | | | | | |положення про керівництво | | | |роботами, пов'язаними з | | | |обігом вибухових матеріалів, | | | |за підписом заявника - | | | |суб'єкта господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3. |Виробництво особливо |відомості за підписом | | |небезпечних хімічних речовин;|заявника - суб'єкта | | |операції у сфері поводження з|господарювання (за формою, | | |небезпечними відходами, |встановленою ліцензійними | | |збирання і заготівля окремих |умовами) про наявність: | | |видів відходів як вторинної | | | |сировини (згідно з |матеріально-технічної бази, | | |переліками, що визначаються |необхідної для провадження | | |Кабінетом Міністрів України) |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |власних або орендованих | | | |виробничих площ (приміщень) | | | | | | | |виробництво особливо | | | |небезпечних хімічних речовин | | | | | | | |копія технологічного | | | |регламенту виробництва | | | |особливо небезпечних хімічних| | | |речовин | | | | | | | |перелік особливо небезпечних | | | |хімічних речовин із | | | |зазначенням їх найменування | | | | | | | |копія сертифіката (свідоцтва)| | | |державної реєстрації | | | |небезпечного фактора | | | |хімічного походження | | | | | | | |операції у сфері поводження з| | | |небезпечними відходами | | | | | | | |перелік видів небезпечних | | | |відходів, на поводження з | | | |якими отримується ліцензія | | | | | | | |копія паспорта місця | | | |видалення відходів (у разі | | | |здійснення видалення чи | | | |захоронення небезпечних | | | |відходів) | | | | | | | |копія свідоцтва про | | | |страхування відповідальності | | | |на випадок настання | | | |негативних наслідків (у разі | | | |здійснення операцій з | | | |перевезення небезпечних | | | |відходів) | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання про наявність:| | | | | | | |позитивного висновку | | | |державної екологічної | | | |експертизи щодо проектної | | | |документації на об'єкти, на | | | |яких здійснюються операції з | | | |небезпечними відходами; | | | | | | | |позитивного висновку | | | |державної санітарно- | | | |епідеміологічної експертизи | | | |про дотримання вимог щодо | | | |забезпечення безпеки на | | | |об'єктах, на яких | | | |здійснюються операції з | | | |небезпечними відходами; | | | | | | | |реєстрової карти об'єкта | | | |оброблення та утилізації | | | |відходів (за формою 2) | | | |( z0169-99 ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4. |Видобуток дорогоцінних |відомості за підписом | | |металів і дорогоцінного |заявника - суб'єкта | | |каміння, дорогоцінного |господарювання (за формою, | | |каміння органогенного |встановленою ліцензійними | | |утворення, напівдорогоцінного|умовами) про наявність: | | |каміння | | | | |технічного обладнання та | | | |фахівців, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | |-----------------------------| | | |власних або орендованих | | | |приміщень, необхідних для | | | |провадження господарської | | | |діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5. |Виробництво лікарських |виробництво лікарських | | |засобів, оптова, роздрібна |засобів | | |торгівля лікарськими засобами| | | | |копія досьє виробничої | | | |дільниці, затвердженого | | | |суб'єктом господарювання (для| | | |промислового виробництва | | | |лікарських засобів) | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |матеріально-технічної бази та| | | |кваліфікаційний рівень | | | |працівників (для виробництва | | | |лікарських засобів в умовах | | | |аптеки) | | | | | | | |оптова, роздрібна торгівля | | | |лікарськими засобами | | | | | | | |копія паспорта аптечного | | | |закладу (структурного | | | |підрозділу) ( 906-2010-п ), | | | |що складений за формою, | | | |затвердженою Кабінетом | | | |Міністрів України | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6. |Виробництво ветеринарних |відомості за підписом | | |медикаментів і препаратів, |заявника - суб'єкта | | |оптова, роздрібна торгівля |господарювання (за формою, | | |ветеринарними медикаментами і|встановленою ліцензійними | | |препаратами |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, | | | |необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7. |Торгівля пестицидами та |відомості за підписом | | |агрохімікатами (тільки |заявника - суб'єкта | | |регуляторами росту рослин) |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про наявність | | | |власних або орендованих | | | |складських і торгових | | | |приміщень, матеріально- | | | |технічної бази та їх | | | |відповідність встановленим | | | |вимогам | | | | | | | |копії допусків (посвідчень) | | | |працівників на право роботи з| | | |пестицидами та агрохімікатами| | | |(тільки регуляторами росту | | | |рослин) | | | | | | | |гарантійний лист про | | | |утилізацію токсичних | | | |відходів, які виникають у | | | |процесі здійснення торгівлі | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8. |Виробництво спеціальних |засвідчена в установленому | | |засобів, заряджених |порядку копія документа, що | | |речовинами сльозоточивої та |підтверджує право власності | | |дратівної дії, |суб'єкта господарювання або | | |індивідуального захисту, |оренди ним приміщення, де | | |активної оборони та їх |провадитиметься відповідний | | |продаж |вид господарської діяльності | | | | | | | |технічні умови на кожний вид | | | |зброї, боєприпасів та | | | |патронів, а також спеціальних| | | |засобів, що вироблятимуться | | | |суб'єктом господарювання | | | | | | | |дозвіл на відкриття об'єкта | | | |дозвільної системи, виданий | | | |органом внутрішніх справ | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9. |Розроблення, виготовлення |відомості за підписом | | |спеціальних технічних засобів|заявника - суб'єкта | | |для зняття інформації з |господарювання (за формою, | | |каналів зв'язку, інших |встановленою ліцензійними | | |засобів негласного отримання |умовами) про наявність: | | |інформації, торгівля | | | |спеціальними технічними |матеріально-технічної бази, | | |засобами для зняття |необхідної для провадження | | |інформації з каналів зв'язку,|відповідного виду | | |іншими засобами негласного |господарської діяльності та | | |отримання інформації |її стан; | | | | | | | |спеціалістів із зазначенням | | | |їх освітнього і | | | |кваліфікаційного рівня та | | | |допуску до державної | | | |таємниці, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |спеціального дозволу на | | | |провадження діяльності, | | | |пов'язаної з державною | | | |таємницею | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія домовленості | | | |про співробітництво між | | | |заявником - суб'єктом | | | |господарювання та оперативним| | | |підрозділом, який провадить | | | |оперативно-розшукову | | | |діяльність | |----+-----------------------------+-----------------------------| |10. |Надання послуг у галузі |відомості за підписом | | |криптографічного захисту |заявника - суб'єкта | | |інформації (крім послуг |господарювання (за формою, | | |електронного цифрового |встановленою ліцензійними | | |підпису), торгівля |умовами) про наявність: | | |криптосистемами і засобами | | | |криптографічного захисту |спеціалістів із зазначенням | | |інформації (згідно з |їх освітнього і | | |переліком, що визначається |кваліфікаційного рівня та | | |Кабінетом Міністрів України) |стажу роботи, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |матеріально-технічної бази, | | | |необхідної для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |відповідних приміщень, | | | |засобів обчислювальної | | | |техніки, інформаційних та | | | |телекомунікаційних систем | | | |(комплексів), необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності, | | | |згідно з вимогами | | | |нормативних документів з | | | |питань криптографічного | | | |та/або технічного захисту | | | |інформації (у разі | | | |провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави); | | | | | | | |відповідних нормативно- | | | |правових актів, нормативних | | | |документів з питань | | | |стандартизації, а також | | | |внутрішніх положень та | | | |інструкцій, що регламентують | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |власних або орендованих | | | |службових, виробничих | | | |приміщень, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |державних замовлень, що | | | |пов'язані з криптографічним | | | |захистом інформації, до | | | |виконання яких передбачається| | | |залучити заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави) | | | | | | | |спеціального дозволу на | | | |провадження діяльності, | | | |пов'язаної з державною | | | |таємницею | |----+-----------------------------+-----------------------------| |11. |Впровадження, ввезення, |відомості за підписом | | |вивезення голографічних |заявника - суб'єкта | | |захисних елементів |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність технічного | | | |обладнання, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |атестацію приміщень та/або | | | |об'єктів електронно- | | | |обчислювальної техніки (у | | | |разі провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави); | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, а | | | |також внутрішніх положень та | | | |інструкцій, які регламентують| | | |виконання робіт у межах | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих приміщень, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |завдання, програми та | | | |замовлення державних органів | | | |на проведення робіт з | | | |голографічного захисту, до | | | |виконання яких планується | | | |залучити заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |провадження виду | | | |господарської діяльності, | | | |пов'язаного з державною | | | |таємницею або конфіденційною | | | |інформацією, яка є власністю | | | |держави); | | | | | | | |наявність спеціального | | | |дозволу на провадження | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |державною таємницею | | | | | | | |методика проведення | | | |сертифікаційних випробувань | | | |та експертизи за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |провадження таких випробувань| | | |та експертизи) | | | | | | | |перелік надрукованих дописів,| | | |а також виконаних робіт, у | | | |тому числі наукових, науково-| | | |дослідних, дослідно- | | | |конструкторських, за підписом| | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (у разі | | | |виконання робіт з розроблення| | | |голографічних захисних | | | |елементів) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |12. |Надання послуг у галузі |відомості за підписом | | |технічного захисту інформації|заявника - суб'єкта | | |(згідно з переліком, що |господарювання (за формою, | | |визначається Кабінетом |встановленою ліцензійними | | |Міністрів України) |умовами) про наявність: | | | | | | | |спеціалістів із зазначенням | | | |їх освітнього і | | | |кваліфікаційного рівня та | | | |стажу роботи, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |засобів вимірювальної техніки| | | |та контролю, допоміжних | | | |засобів та обладнання, що | | | |забезпечують надання | | | |відповідних видів послуг, із | | | |зазначенням їх найменування, | | | |типу, заводського номера, | | | |дати проведення останньої | | | |повірки; | | | | | | | |атестованих приміщень та/або | | | |об'єктів електронно- | | | |обчислювальної техніки із | | | |зазначенням їх найменування | | | |та категорії, а також ким і | | | |коли проведена атестація (у | | | |разі потреби); | | | | | | | |нормативно-правових актів та | | | |нормативних документів з | | | |питань технічного захисту | | | |інформації, необхідних для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |спеціального дозволу на | | | |провадження діяльності, | | | |пов'язаної з державною | | | |таємницею | |----+-----------------------------+-----------------------------| |13. |Виготовлення бланків цінних |відомості за підписом | | |паперів, документів суворої |заявника - суб'єкта | | |звітності (згідно з |господарювання (за формою, | | |переліком, що визначається |встановленою ліцензійними | | |Кабінетом Міністрів України) |умовами) про наявність: | | | | | | | |обладнання із зазначенням | | | |його технічних характеристик;| | | | | | | |фахівців, які забезпечують | | | |здійснення всіх технологічних| | | |операцій відповідно до | | | |ліцензійних умов, із | | | |зазначенням їх освітнього і | | | |кваліфікаційного рівня; | | | | | | | |технологій та матеріалів для | | | |виготовлення бланків, у тому | | | |числі фотоформ, пробних | | | |зразків, друкарських форм, | | | |нумерації, обробки бланків; | | | | | | | |спеціальних технологій та | | | |матеріалів, які забезпечують | | | |захист бланків від підробки | | | |та несанкціонованого | | | |тиражування; | | | | | | | |приладів та методик для | | | |здійснення контролю за якістю| | | |друку та наявністю захисних | | | |елементів бланків на всіх | | | |стадіях технологічного | | | |процесу їх виготовлення | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку інструкція про | | | |організацію перепусткового та| | | |внутрішньооб'єктового режиму | | | |на виробництві (дільниці) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку інструкція про | | | |порядок отримання, витрачання| | | |та зберігання у структурних | | | |підрозділах окремих видів | | | |матеріалів, які | | | |застосовуються під час | | | |виготовлення бланків | | | |(загальні положення) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія документа, що | | | |підтверджує охорону органами | | | |внутрішніх справ суб'єкта | | | |господарювання, який | | | |виготовляє бланки цінних | | | |паперів та документи суворої | | | |звітності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |14. |Транспортування нафти, |транспортування нафти, | | |нафтопродуктів магістральним |нафтопродуктів магістральним | | |трубопроводом, |трубопроводом | | |транспортування природного, | | | |нафтового газу і газу |копії установчих документів | | |(метану) вугільних родовищ | | | |трубопроводами та їх розподіл|копії документів, що | | | |підтверджують право власності| | | |або користування | | | |трубопроводами та спорудами | | | |на них, необхідними для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих трубопроводів та | | | |споруд на них, необхідних для| | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |за підписом керівника | | | |суб'єкта господарювання: | | | | | | | |перелік трубопроводів, що | | | |перебувають у користуванні | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання, їх технічна | | | |характеристика та інформація | | | |про річні обсяги | | | |транспортування, схема | | | |трубопроводів, нанесена на | | | |географічну карту місцевості;| | | | | | | |перелік приладів обліку із | | | |зазначенням місць їх | | | |встановлення; | | | | | | | |відомості про наявність | | | |проектної і виконавчої | | | |документації на трубопроводи | | | |та споруди на них, необхідні | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |відомості про чисельність | | | |працівників із зазначенням їх| | | |освітнього і кваліфікаційного| | | |рівня, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |копія дозволу на початок | | | |(продовження) виконання робіт| | | |підвищеної небезпеки та | | | |експлуатацію об'єктів, машин,| | | |механізмів, устаткування | | | |підвищеної небезпеки | | | | | | | |транспортування природного і | | | |нафтового газу трубопроводами| | | |та його розподіл | | | | | | | |копії установчих документів | | | | | | | |копії документів, що | | | |підтверджують право власності| | | |або користування | | | |трубопроводами та спорудами | | | |на них, необхідними для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність власних або | | | |орендованих трубопроводів, | | | |споруд на них, необхідних | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |за підписом керівника | | | |суб'єкта господарювання: | | | | | | | |перелік трубопроводів, що | | | |перебувають у користуванні | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання, їх технічна | | | |характеристика та інформація | | | |про річні обсяги | | | |транспортування, схема | | | |трубопроводів, нанесена на | | | |географічну карту місцевості;| | | | | | | |перелік приладів обліку із | | | |зазначенням місць їх | | | |встановлення на території | | | |провадження господарської | | | |діяльності з розподілу | | | |природного, нафтового газу та| | | |газу (метану) вугільних | | | |родовищ між заявником - | | | |суб'єктом господарювання та | | | |ліцензіатами з | | | |транспортування природного, | | | |нафтового газу та газу | | | |(метану) вугільних родовищ | | | |магістральними трубопроводами| | | |та/або розподілу природного, | | | |нафтового газу та газу | | | |(метану) вугільних родовищ, у| | | |тому числі в точках | | | |розмежування балансової | | | |приналежності трубопроводів; | | | | | | | |відомості про наявність | | | |проектної і виконавчої | | | |документації на трубопроводи | | | |та споруди на них, необхідні | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |відомості про чисельність | | | |працівників із зазначенням їх| | | |освітнього і кваліфікаційного| | | |рівня, необхідного для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |копія затвердженого місцевим | | | |органом виконавчої влади | | | |плану газифікації населених | | | |пунктів, розташованих на | | | |території провадження | | | |господарської діяльності з | | | |транспортування природного, | | | |нафтового газу та газу | | | |(метану) вугільних родовищ | | | |розподільними трубопроводами | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії актів і схем | | | |розмежування ділянок | | | |обслуговування між суб'єктами| | | |господарювання, трубопроводи | | | |яких з'єднані між собою | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія дозволу на | | | |початок (продовження) | | | |виконання робіт підвищеної | | | |небезпеки та експлуатацію | | | |об'єктів, машин, механізмів, | | | |устаткування підвищеної | | | |небезпеки | |----+-----------------------------+-----------------------------| |15. |Постачання природного газу, |постачання природного газу, | | |газу (метану) вугільних |газу (метану) вугільних | | |родовищ за регульованим та |родовищ за регульованим | | |нерегульованим тарифом |тарифом | | | | | | | |довідка про обсяги постачання| | | |природного газу, газу | | | |(метану) вугільних родовищ за| | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | | | | | | | |постачання природного газу, | | | |газу (метану) вугільних | | | |родовищ за нерегульованим | | | |тарифом | | | | | | | |копії установчих документів | | | | | | | |документ, що підтверджує | | | |достатність власних активів | | | |суб'єкта господарювання у | | | |заявлених обсягах | |----+-----------------------------+-----------------------------| |16. |Зберігання природного газу, |відомості за підписом | | |газу (метану) вугільних |заявника - суб'єкта | | |родовищ в обсягах, що |господарювання (за формою, | | |перевищують рівень, |встановленою ліцензійними | | |встановлений ліцензійними |умовами) про: | | |умовами | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |річні обсяги зберігання | | | |природного газу, газу | | | |(метану) вугільних родовищ | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | |----+-----------------------------+-----------------------------| |17. |Централізоване водопостачання|відомості за підписом | | |та водовідведення |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |відповідність чисельності | | | |персоналу та його освітнього | | | |і кваліфікаційного рівня | | | |нормативним вимогам щодо | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність акредитованої | | | |лабораторії, яка здійснює | | | |виробничий контроль, або | | | |договору на виконання таких | | | |робіт з акредитованими | | | |лабораторіями інших | | | |організацій; | | | | | | | |потужність, річні обсяги | | | |видобування, виробництва та | | | |транспортування | | | | | | | |технологічний регламент | | | |експлуатації системи | | | |водопостачання та | | | |водовідведення за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання | | | | | | | |перелік приладів обліку та | | | |місць їх встановлення | | | | | | | |технічна характеристика | | | |мереж, споруд та інших | | | |об'єктів, їх схеми за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання | | | | | | | |баланс підприємства на | | | |останню звітну дату за | | | |підписом керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленим | | | |печаткою | |----+-----------------------------+-----------------------------| |18. |Розроблення, випробування, |засвідчена в установленому | | |виробництво, експлуатація |порядку копія документа, що | | |ракет-носіїв, космічних |підтверджує право власності | | |апаратів та їх складових |суб'єкта господарювання або | | |частин, наземного комплексу |оренди ним виробничих площ | | |управління космічними | | | |апаратами та його складових |відомості за підписом | | |частин |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень персоналу, який | | | |залучається до провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |обладнання, необхідне для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності | | | |(виробниче, випробувальне | | | |обладнання, засоби | | | |вимірювання і контролю, | | | |обчислювальна техніка) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |19. |Культивування рослин, |відомості за підписом | | |включених до таблиці I |заявника - суб'єкта | | |Переліку наркотичних засобів,|господарювання (за формою, | | |психотропних речовин і |встановленою ліцензійними | | |прекурсорів |умовами) про: | | |( 770-2000-п ), розроблення, | | | |виробництво, виготовлення, |відповідність матеріально- | | |зберігання, перевезення, |технічної бази ліцензійним | | |придбання, реалізація |умовам провадження | | |(відпуск), ввезення на |відповідного виду | | |територію України, вивезення |господарської діяльності; | | |з території України, | | | |використання, знищення |наявність нормативно-правових| | |наркотичних засобів, |документів, у тому числі з | | |психотропних речовин і |питань стандартизації, | | |прекурсорів, включених до |необхідних для провадження | | |зазначеного Переліку |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, які мають| | | |чи будуть мати доступ | | | |безпосередньо до наркотичних | | | |засобів, психотропних речовин| | | |і прекурсорів | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія свідоцтва | | | |(посвідчення, сертифіката | | | |спеціаліста), що підтверджує | | | |професійну придатність | | | |керівника суб'єкта | | | |господарювання або керівника | | | |відповідного підрозділу | | | |суб'єкта господарювання до | | | |провадження окремого виду | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |обігом наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, що ліцензується | | | | | | | |довідка відповідного | | | |державного або комунального | | | |закладу охорони здоров'я про | | | |відсутність психічних | | | |розладів, пов'язаних із | | | |зловживанням алкогольними | | | |напоями, наркотичними | | | |засобами чи психотропними | | | |речовинами у працівників, які| | | |згідно із своїми службовими | | | |обов'язками мають чи будуть | | | |мати доступ безпосередньо до | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, а також про | | | |відсутність серед зазначених | | | |працівників осіб, визнаних не| | | |придатними до провадження | | | |окремих видів діяльності, | | | |пов'язаної з обігом | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів | | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії технічних та | | | |технологічних регламентів | | | |виробництва, виготовлення | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, розроблених та | | | |затверджених в установленому | | | |порядку (для підприємств- | | | |виробників) | | | | | | | |довідка МВС про відсутність у| | | |працівників, які згідно із | | | |своїми службовими обов'язками| | | |мають чи будуть мати доступ | | | |безпосередньо до наркотичних | | | |засобів, психотропних речовин| | | |і прекурсорів, не знятої чи | | | |не погашеної в установленому | | | |порядку судимості за вчинення| | | |злочину середньої тяжкості, | | | |тяжкого та особливо тяжкого | | | |злочину або злочину, | | | |пов'язаного з незаконним | | | |обігом наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, у тому числі | | | |вчиненого за межами України | | | | | | | |дозвіл МВС на використання | | | |об'єктів і приміщень, | | | |призначених для провадження | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |обігом наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, та відповідність| | | |таких об'єктів і приміщень | | | |установленим вимогам | | | | | | | |висновок державної санітарно-| | | |епідеміологічної експертизи | | | |про відповідність наявних | | | |приміщень вимогам санітарних | | | |норм і правил щодо | | | |провадження господарської | | | |діяльності із зберігання | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів або засвідчена в | | | |установленому порядку його | | | |копія (видані за місцем | | | |провадження діяльності) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія свідоцтва | | | |відповідного державного | | | |органу про кондиційність та | | | |репродукційність насіння маку| | | |і конопель (у разі | | | |культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) ( 770-2000-п ) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія акта апробації | | | |для насінницьких посівів (у | | | |разі культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія накладної на | | | |відпуск насіння маку і | | | |конопель (у разі | | | |культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) | | | |( 770-2000-п ) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія документа, що | | | |підтверджує право власності | | | |або оренди землі (у разі | | | |культивування рослин, | | | |включених до таблиці I | | | |переліку наркотичних засобів,| | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія договору про | | | |охорону посівів, місць | | | |зберігання та переробки | | | |рослин (у разі культивування | | | |та/або використання рослин, | | | |включених до списку N 3 | | | |таблиці I переліку | | | |наркотичних засобів, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів) ( 770-2000-п ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| |20. |Медична практика |засвідчена в установленому | | | |порядку копія висновку | | | |державної санітарно- | | | |епідеміологічної експертизи, | | | |видана за місцем провадження | | | |діяльності, про відповідність| | | |наявних приміщень вимогам | | | |санітарних норм і правил щодо| | | |здійснення медичної практики | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня та | | | |стажу роботи за | | | |спеціальністю, необхідного | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської діяльності| |----+-----------------------------+-----------------------------| |21. |Переробка донорської крові та|засвідчена в установленому | | |її компонентів, виготовлення |порядку копія висновку | | |з них препаратів, крім |державної санітарно- | | |діяльності банків пуповинної |епідеміологічної експертизи, | | |крові, інших тканин і клітин |видана за місцем провадження | | |людини |діяльності, про відповідність| | | |наявних приміщень вимогам | | | |санітарних норм і правил щодо| | | |переробки донорської крові та| | | |її компонентів, виготовлення | | | |з них препаратів | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня, | | | |необхідного для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | | | | | | | |засвідчена в установленому | | | |порядку копія договору про | | | |здійснення державного | | | |контролю за якістю донорської| | | |крові, її компонентів та | | | |виготовлених з них препаратів| | | | | | | |засвідчені в установленому | | | |порядку копії розроблених та | | | |затверджених пускових або | | | |промислових регламентів | |----+-----------------------------+-----------------------------| |22. |Діяльність банків пуповинної |засвідчена в установленому | | |крові, інших тканин і клітин |порядку копія висновку | | |людини згідно з переліком, |державної санітарно- | | |затвердженим МОЗ (діяльність |епідеміологічної експертизи, | | |банків пуповинної крові, |видана за місцем провадження | | |інших тканин і клітин |діяльності, про відповідність| | |людини) |наявних приміщень вимогам | | | |санітарних норм і правил щодо| | | |провадження діяльності банків| | | |пуповинної крові, інших | | | |тканин і клітин людини | | | | | | | |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |стан матеріально-технічної | | | |бази, необхідної для | | | |провадження відповідного виду| | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність нормативно-правових| | | |документів, у тому числі | | | |нормативних документів з | | | |питань стандартизації, | | | |необхідних для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності; | | | | | | | |наявність персоналу із | | | |зазначенням його освітнього і| | | |кваліфікаційного рівня, | | | |необхідного для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |23. |Ветеринарна практика |відомості за підписом | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (за формою, | | | |встановленою ліцензійними | | | |умовами) про: | | | | | | | |наявність матеріально- | | | |технічної бази, необхідної | | | |для провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності; | | | | | | | |освітній і кваліфікаційний | | | |рівень працівників, | | | |необхідний для провадження | | | |відповідного виду | | | |господарської діяльності | |----+-----------------------------+-----------------------------| |24. |Випуск та проведення лотерей |список керівного складу | | | |заявника - суб'єкта | | | |господарювання (керівник, | | | |його заступники, головний | | | |бухгалтер) із зазначенням | | | |прізвища, імені та по | | | |батькові, займаної посади, | | | |освіти, номера робочого | | | |телефону за підписом | | | |керівника суб'єкта | | | |господарювання, скріпленого | | | |печаткою | | | | | | | |аудиторський висновок про | | | |фінансовий стан суб'єкта | | | |господарювання, сформований | | | |розмір власного капіталу, в | | | |тому числі сплачений | | | |статутний фонд, із | | | |зазначенням документів, що їх| | | |підтверджують | | | | | | | |баланс і складені в | | | |установленому порядку звіти | | | |щодо фінансових результатів, | | | |руху грошових коштів та | | | |власного капіталу за останній| | | |звітний період | | | | | | | |умови випуску та проведення | | | |лотереї у двох примірниках за| | | |підписом суб'єкта | | | |господарювання | |----+-----------------------------+-----------------------------| |25. |Надання послуг з перевезення |надання послуг з перевезення | | |пасажирів, небезпечних |пасажирів, небезпечних |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »